Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Berekenen - Hypotheek & wonen

Hypotheek & Wonen

 

Gemiddelde beoordeling: 8.4/10 (12283x)

Zelf berekenen

Met onderstaande 69 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor uw hypotheek en wonen. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Hoe hoog is de maximale hypotheek voor uw woning?

De maximale hypotheek voor uw eigen woning wordt berekend op basis van uw inkomen en de waarde van de woning. De rekenregels zijn wettelijk vastgelegd.

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en de waarde van de woning.

 8.2 (1073x)Maximale hypotheek - hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen?

 7.8 (27x)Maximale erfpacht hypotheek - bereken de maximale hypotheek met erfpacht.

Voor een zzp’er, ondernemer of DGA moet het inkomen op een speciale manier berekend worden. De regels hiervoor kunnen variëren van bank tot bank.

 8.9 (9x)Maximale hypotheek ondernemer - voor als u een ondernemer, zzp'er of DGA bent.

Wilt u een huis kopen als beleggingspand en dan verhuren? Bereken dan hoeveel u daarvoor waarschijnlijk kunt lenen.

 8.2 (8x)Maximale verhuurhypotheek berekenen - voor het verhuren van een huis.

Als u weet welke netto maandlasten u wilt en/of kunt betalen, kunt u ook daaruit de maximale hypotheek berekenen.

 8.0 (68x)Maximale hypotheek uit maandlasten - bereken de hypotheek uit maandlasten.

Als u gaat verhuizen mag u uw hypotheek vaak meenemen. Wel moet u de overwaarde van de oude woning in uw nieuwe woning stoppen. En er zijn ook beperkingen betreffende het aflossingsvrije deel van uw nieuwe hypotheek en de hypotheekvorm als u een hogere lening nodig heeft.

 7.6 (27x)Maximale hypotheek na verhuizen - hoe hoog mag de nieuwe hypotheek zijn? 

Wat zijn de bruto/netto maandlasten?

Uw hypotheek maandlasten bestaan meestal uit rente en aflossing. Maar dit kan ook rente en spaarpremie zijn, om aan het eind van de looptijd de hypotheek in één keer af te lossen. Bij het berekenen van de netto maandlasten worden de hypotheekrenteaftrek en de andere fiscale regels meegenomen in de berekening.

 8.4 (1368x)Netto hypotheek maandlasten - bereken de netto maandlasten van uw hypotheek.

Als de hypotheekrente wijzigt zullen uw (netto) maandlasten waarschijnlijk ook wijzigen. Met deze rekentool kunt u de gevolgen van een rentewijziging berekenen. De fiscale gevolgen worden hierbij ook meegenomen.

 9.4 (47x)Hypotheek maandlasten na rentewijziging - wat zijn de nieuwe netto maandlasten?

Tijdens de bouw van een huis zijn de maandlasten lager. Bereken de maandlasten tijdens de bouw.

 8.5 (4x)Hypotheek maandlasten bij nieuwbouw - wat zijn de maandlasten tijdens de bouw?

Vanaf 2013 mag de hypotheekrente alleen nog maar worden afgetrokken als de hypotheek minimaal in 30 jaar annuïtair wordt afgelost. Een lineaire hypotheek lost sneller af en mag dus ook.
Het verloop van de bruto en netto maandlasten bij de lineaire en annuïteitenhypotheek kunt u berekenen met onderstaande rekentools.

 8.4 (865x)Maandlasten annuïteitenhypotheek - hoe verloopt het aflossen?

 8.5 (316x)Maandlasten lineaire hypotheek - bereken hoe het aflossen verloopt. 

Hypotheekrente en rentekosten

De hoogte van de hypotheekrente bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke kosten van uw hypotheek. Wat is de gangbare hypotheekrente op dit moment?

 8.1 (67x)Actuele hypotheekrente - wat is de laagste hypotheekrente op dit moment? 

Bereken de totale kosten van een hypotheek en vergelijk daarmee hypotheekvoorstellen (offertes).

 9.5 (12x)Totale netto kosten van een hypotheek - bereken de totale hypotheekkosten.

Wat zijn de extra kosten voor een langere rentevaste periode met een hogere rente?

 9.0 (6x)Hypotheek rentevaste periode kiezen - wat kost de hogere hypotheekrente u extra?

Bij een gestegen hypotheekrente kan een lopende hypotheek geld waard zijn bij verhuizen.

 10.0 (3x)Hypotheek meenemen bij verhuizen - hoeveel bespaart u met de huidige rente?

Bereken en vergelijk de kosten van de verschillende hypotheekvormen.

 9.2 (218x)Kosten hypotheekvormen - bereken de maandlasten en netto kosten.

Als u tussentijds aflost op uw hypotheek loopt de bank steeds minder risico en kan deze daardoor de risico opslag op de rente laten dalen. Hierdoor dalen voor u de rentekosten.

 9.1 (9x)Dalende risico opslag - wat is de rentekosten besparing bij tussentijds aflossen?

 nieuwLooptijdrente - bereken de looptijdrente bij een dalende renteopslag.

Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gelijk tijdens de looptijd. Maar de netto maandlasten niet. Deze stijgen omdat er afgelost en dus steeds minder geleend wordt. De hypotheekrenteaftrek neemt daardoor af.

 8.7 (82x)Stijging maandlasten annuïteitenhypotheek - bereken de maandlasten.

Hypotheek oversluiten

Als de hypotheekrente nu lager is, kan het oversluiten van uw hypotheek een interessante optie zijn. Bereken zelf of dit in uw geval ook interessant is.

 7.5 (792x)Hypotheek oversluiten - nieuwe maandlasten en wanneer is dit terugverdiend?

Als u uw hypotheek wilt oversluiten (of aflossen) terwijl de rentevastperiode nog niet is verstreken, moet u meestal een boeterente betalen. Bereken de boeterente volgens de rekenregels die de AFM heeft opgesteld in de leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. Banken mogen maximaal deze boeterente in rekening brengen.

 8.7 (96x)Boeterente berekenen - wat is de boeterente bij hypotheek aflossen of oversluiten?

Met rentemiddeling kunt u een lagere hypotheekrente krijgen zonder oversluiten en boeterente. De ‘boete’ voor het voortijdig afbreken van de rentevastperiode wordt dan uitgesmeerd over een periode. Of deze optie voor u interessant is kunt u berekenen met onderstaande rekentools.

 8.3 (281x)Rentemiddeling - hoeveel rente gaat u betalen na rentemiddeling?

 8.4 (52x)Boeterente in rentemiddeling - hoeveel boeterente zit er in de rentemiddeling?

Hypotheek (deels) aflossen

Uw hypotheek aflossen betekent minder lenen, dus minder rentekosten. Bereken wat het (deels) aflossen u oplevert, nu en in de toekomst.

 8.4 (514x)Hypotheek aflossen of niet - wanneer is aflossen voordelig?

 8.0 (4x)Hypotheek aflossen in plaats van sparen - wat levert dat op?

 8.4 (180x)Aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen - wat levert u dat (later) op?

Gedeeltelijk aflossen van uw hypotheek kan zorgen voor lagere maandlasten. Daarnaast kan het soms ook zorgen voor een lagere rente door minder renteopslag omdat uw lening lager wordt t.o.v. de marktwaarde.

 9.2 (27x)Hypotheek extra aflossen voor lagere maandlasten

 9.5 (4x)Hypotheek deels aflossen voor een lagere hypotheekrente

Het kan bij aflossen belangrijk zijn dat u geen boeterente moet betalen. U mag vaak een deel van uw hypotheek boetevrij aflossen. Bereken hier hoeveel dat is.

 9.4 (7x)Maximale boetevrije hypotheekaflossing -  hoeveel mag u boetevrij aflossen?

Als de huizenprijzen (weer) dalen, kan het gebeuren dat uw hypotheek hoger wordt dan de marktwaarde van uw woning. Uw huis staat dan ‘onder water’.

 8.8 (8x)Huis onder water aflossen - hoelang duurt het hypotheek onder-water-deel aflossen?

Heeft u uw hypotheek al (bijna) helemaal afgelost? Bereken dat wat u aan aflosboete krijgt de komende jaren.

 9.1 (36x)Aflosboete - hoeveel bijtelling krijgt u als uw hypotheek (bijna) is afgelost?

Huis kopen en/of verkopen

Wat zeggen de gegevens van het kadaster over de prijsontwikkeling van de huizen? Bereken op basis van historische verkoopprijzen wat de waarde van een huis nu waarschijnlijk ongeveer is.

 8.4 (797x)Prijsontwikkeling huizenprijzen - wat is dat huis nu waard?

Als u wilt verhuizen en/of een huis op het oog heeft, wat zijn dan uw mogelijkheden?

 8.3 (21x)Maximale huizenprijs - wat is de maximale huizenprijs die u kunt betalen?

 7.5 (33x)Kan ik dat huis betalen? - verdient u genoeg om dat huis te kunnen betalen?

Een huis kopen zonder eigen geld kan meestal niet meer. Hoeveel eigen geld heeft u nodig? En wat zijn bij het kopen van een huis de bijkomende kosten?

 8.6 (97x)Hoeveel eigen geld heeft u nodig als u een huis wilt kopen?

 7.3 (417x)Kosten koper - wat zijn de bijkomende kosten als u een huis koopt?

Als uw woning minder waard is geworden dan de hypotheek die er op rust, heeft u een restschuld. Bereken zelf hoe hoog uw restschuld is en hoe u deze kunt aflossen.

 8.3 (32x)Restschuld berekenen & aflossen - als uw huis onder water staat.

Een huis kopen is (bijna) altijd voordeliger dan huren. Bereken het voordeel (of nadeel) van een eigen woning ten opzichte van het huren van een woning.

 7.5 (89x)Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren?

Welk bedrag moet uw verzekeren in uw opstalverzekering?

 7.7 (192x)Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde (voor opstalverzekering)?

Energiekosten

Bereken uw nieuwe voorschot op de energierekening bij stijgende of dalende energieprijzen.

 10.0 (3x)Stijging energiekosten - wat wordt uw nieuwe voorschot voor de energierekening?

Bereken de gevolgen voor uw energiekosten als de gasprijs, elektriciteitsprijs en/of energiebelasting wijzigt of u uw woning gaat verduurzamen.

 8.3 (7x)Energiekosten berekenen - na prijswijzigingen en energiebesparingen.

Wat zijn de energiekosten van een apparaat?

 9.7 (19x)Elektriciteitskosten apparaat - wat kost het stroomverbruik per jaar?

Woning verduurzamen

Verlies minder warmte door uw ramen met beter isolerend glas, zoals hr++ of triple glas. Bereken hoeveel gas en euro’s u zo kunt besparen.

 9.3 (3x)Ramen isoleren met dubbel glas - hoeveel kunt u besparen met triple of hr++ glas?

U kunt uw woning verduurzamen met zonnepanelen en/of een warmtepomp. Bereken wat dit in uw geval oplevert en wanneer u de investering heeft terugverdiend.

 9.0 (16x)Zonnepanelen terugverdientijd - wanneer is de investering terugverdiend?

 8.4 (48x)Warmtepomp besparing & terugverdientijd - bij een hybride of volledige warmtepomp.

Bij een buitenunit van een warmtepomp of airco heeft u ook te maken met geluid.

 nieuwGeluidsniveau op afstand berekenen van een warmtepomp of airco buitenunit.

 nieuwGeluid warmtepomp of airco - wat is de minimale afstand tot de erfgrens?

Voor (andere) energiebesparende maatregelen, zoals isoleren, kunt u ook berekenen wanneer de investering hiervoor is terugverdient.

 9.5 (4x)Woning verduurzamen - wanneer zijn energiebesparende maatregelen terugverdiend?

Familiebank hypotheek of hypotheek uit eigen bv

Als u voldoende vermogen heeft, is het vaak interessant om zelf hypotheekverstrekker te worden. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen wat dit u oplevert.

Via de familiebank hypotheek kunt u privé geld uitlenen aan een familielid of bekende.

 8.3 (93x)Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden.

Heeft u geld beschikbaar in een eigen bv, zoals een personal holding, dan kunt u hieruit geld lenen aan uzelf in privé voor uw eigen woning. Bereken hoeveel u dat oplevert door deze optie te vergelijken met lenen van een bank en het aflossen van de hypotheek (oftewel niet lenen).

 8.8 (13x)Hypotheek uit eigen bv, van de bank of maximaal aflossen?

Ook als u zelf hypotheekverstrekker bent, gelden de fiscale regels voor nieuwe leningen (sinds 2013). Bereken wat de fiscale voorwaarden zijn om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

 8.9 (18x)Aflossingseis hypotheekrenteaftrek - hoeveel moet u minimaal aflossen?

 9.5 (48x)Aftrekbare hypotheekrente berekenen - hoeveel rente kunt u aftrekken in dit jaar? 

Krediet- oftewel opeethypotheek

Op latere leeftijd is een hypotheek vaak (grotendeels) afgelost. Uw spaargeld zit dan in de stenen van uw eigen huis. Bereken met onderstaande rekentools hoe u dit geld weer beschikbaar kunt maken, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioeninkomen.

 8.7 (3x)Krediethypotheek - welke uitkeringen zijn mogelijk? 

 7.8 (12x)Opeethypotheek - hoeveel hypotheek heeft u nodig? 

 9.4 (7x)Overwaarde huis opeten - hoelang kunt u geld uitkeren? 

Uw eigen woning en de belastingdienst

Er zijn belastingvoordelen voor mensen met een eigen huis. De hypotheekrenteaftrek is de bekendste. Met onderstaande berekeningen kunt u verschillende fiscale aspecten berekenen.

 9.0 (4x)Netto voordeel hypotheekrenteaftrek berekenen.

 8.2 (420x)Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later.

 8.6 (108x)Eigenwoningforfait - bereken het eigenwoningforfait (huurwaardeforfait).

 10.0 (5x)Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - hoe hoog is de tariefsaanpassing?

 9.2 (5x)Hypotheekrente vooruit betalen - hoeveel kunt u daarmee verdienen?

Als u nog een hypotheek heeft van voor 2013, kunnen ook de onderstaande berekeningen handig zijn.

 8.2 (34x)Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen? 

 7.9 (48x)Banksparen Eigen Woning - hoeveel kunt u opbouwen met banksparen

Overige handige berekeningen

Tot slot nog een aantal berekeningen die ook met uw hypotheek en/of wonen te maken hebben.

 9.1 (2419x)Annuïteit berekenen - hoe hoog is de annuïtaire maandlast?

 8.2 (12x)Effectieve hypotheekrente berekenen - wat is de effectieve rente?

 7.9 (514x)Huurtoeslag berekenen.

Extra informatie