Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Berekenen - Basis berekeningen

Basis berekeningen

 

Gemiddelde beoordeling: 9.1/10 (1746x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 16 rekentools kunt u een aantal basis berekeningen zelf uitvoeren. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Annuïtair aflossen

Met annuïtair aflossen wordt er afgelost met een vast periodiek bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Onderstaande berekeningen tonen ook (gedeeltelijk) de termijnen en hoe deze elk zijn opgebouwd uit rente en aflossing.

 9.4 (115x)Annuïteit berekenen - hoe hoog is de annuïtaire maandlast?

 9.6 (28x)Looptijd annuïteit berekenen - hoe lang moet er betaald worden?

 9.8 (10x)Annuïtair geleend bedrag berekenen uit de annuïteit, rente en looptijd. 

Lineair aflossen

Met lineair aflossen wordt er een vast bedrag afgelost in elke aflossingsperiode plus de rente over de resterende lening. Onderstaande berekening toont (gedeeltelijk) de termijnen en hoe deze elk zijn opgebouwd uit rente en aflossing.

 9.3 (38x)Lineaire lening aflossen - wat zijn de termijnen en rentekosten? 

Contante / huidige waarde

De contante waarde representeert de waarde nu van een bedrag of reeks betalingen in de toekomst.

 8.0 (128x)Contante waarde - wat is de waarde nu van een toekomstig geldbedrag?

 9.0 (31x)Contante waarde voor een reeks betalingen - wat is de waarde nu?

Waardebepaling van een investering, project of zaak.

 9.6 (5x)Waardebepaling via cashflow, DCF-methode - wat is de waarde van een investering?

Toekomstige waarde

De toekomstige waarde representeert de waarde in de toekomst van een waarde nu en/of een reeks toekomstige betalingen.

 10.0 (5x)Toekomstige waarde - wat is de waarde in de toekomst van een (periodieke) inleg?

Rente en rentesoorten

Omrekenen van een nominale van en naar effectieve rente en enkelvoudige van en naar samengestelde rente.

 9.6 (15x)Effectieve rente berekenen uit een nominale rente.

 8.9 (9x)Nominale rente berekenen uit een effectieve rente.

 nieuwSamengestelde rente berekenen uit een enkelvoudige rente met een bepaalde looptijd.

 9.3 (3x)Enkelvoudige rente berekenen uit een samengestelde rente met een bepaalde looptijd.

Rekenen met rentepercentages.

 9.1 (7x)Gewogen gemiddelde rentepercentage berekenen uit een aantal rentepercentages.

Cijfers

Gemiddelde (gewogen) cijfer berekenen, of welk cijfer is er nodig voor het gewenste eindcijfer?

 9.2 (1225x)Gemiddelde cijfer berekenen uit een aantal cijfers (gewogen).

 8.5 (121x)Cijfer berekenen - welk cijfer is er nodig voor het gewenste gemiddelde cijfer?

Getallen, in een datum of tekstfragment, omrekenen naar Romeinse cijfers

 nieuwRomeinse cijfers - hoe schrijf je dat met Romeinse cijfers?