Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 204 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 2019

Berekenen - Basis berekeningen

Basis berekeningen

 

Gemiddelde beoordeling:
8.8/10 (287x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 9 rekentools kunt u een aantal basis berekeningen zelf uitvoeren. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Annuïtair aflossen

Met annuïtair aflossen wordt er afgelost met een vast periodiek bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Onderstaande berekeningen tonen ook (gedeeltelijk) de termijnen en hoe deze elk zijn opgebouwd uit rente en aflossing.

 9.4 (77x)Annuïteit berekenen - hoe hoog is de annuïtaire maandlast?

 9.7 (18x)Looptijd annuïteit berekenen - hoe lang moet er betaald worden?

 9.7 (6x)Annuïtair geleend bedrag berekenen uit de annuïteit, rente en looptijd. 

Lineair aflossen

Met lineair aflossen wordt er een vast bedrag afgelost in elke aflossingsperiode plus de rente over de resterende lening. Onderstaande berekening toont (gedeeltelijk) de termijnen en hoe deze elk zijn opgebouwd uit rente en aflossing.

 9.3 (17x)Lineaire lening aflossen - wat zijn de termijnen en rentekosten? 

Contante waarde

De contante waarde representeert de waarde nu van een bedrag of reeks betalingen in de toekomst.

 8.0 (121x)Contante waarde - wat is de waarde nu van een toekomstig geldbedrag?

 9.0 (25x)Contante waarde voor een reeks betalingen - wat is de waarde nu?

Toekomstige waarde

De toekomstige waarde representeert de waarde in de toekomst van een waarde nu en/of een reeks toekomstige betalingen.

 nieuwToekomstige waarde - wat is de waarde in de toekomst van een (periodieke) inleg?

Rentesoorten

Omrekenen van een nominale rente naar een effectieve rente, ook wel samengestelde rente genoemd, en omgekeerd.

 9.7 (12x)Effectieve rente berekenen uit een nominale rente.

 9.8 (8x)Nominale rente berekenen uit een effectieve (samengestelde) rente.