Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hypotheek aflossen in plaats van sparen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.0/10 (4x)

Wat levert aflossen op uw hypotheek u netto op?
Hoeveel netto rendement maakt u dan met uw geld?

Hypotheek aflossen in plaats van sparen

U kunt in plaats van sparen ook gaan aflossen op uw hypotheek. Als de spaarrente veel lager is dan de hypotheekrente, is dit al snel voordelig, ondanks de hypotheekrenteaftrek. Let wel op dat u niet meer aflost dan toegestaan, zie onze berekening maximale boetevrije hypotheekaflossing.

Met deze rekentool berekenen we het verschil in netto (rente)kosten tussen wel en niet aflossen, waarbij we rekening houden met de fiscale regels: het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, wijziging van de algemene heffingskorting en afbouw van de Wet Hillen.

De berekening gaat uit van een aflossingsvrije hypotheek of hypotheekdeel. Maar hij geeft ook een goed beeld van het voordeel van (extra) aflossen op een annuïteiten- of lineaire hypotheek, zolang dit maar niet (bijna) aan het eind van de looptijd is. Op een (bank)spaarhypotheek(deel) kunt u vaak beter niet aflossen.

NB Bedenk dat u geld, dat u gebruikt voor het aflossen, vast komt te zitten in stenen. Uw hypotheekschuld wordt minder, maar tegelijk heeft u ook minder geld vrij beschikbaar. Zorg ervoor dat u altijd voldoende geld achter de hand heeft voor onvoorziene uitgaven.

 

Berekenen

Wat is de hoogte van uw huidige (resterende) hypotheek? Als uw hypotheek uit meerdere delen bestaat gaat het om al deze delen samen.
De berekening gaat er vanuit dat er niet tussentijds automatisch wordt afgelost op deze hypotheek. Als dit wel het geval is, zoals bij een annuïteitenhypotheek, zal het voordeel van de extra aflossingen (iets) anders zijn, vooral als de hypotheek laag is t.o.v. de WOZ-waarde van de woning.

%

Wat is de rente die u betaalt voor uw hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente die in uw hypotheekcontract staat.

per

Hoeveel wilt u per maand of jaar gaan aflossen?

jaar
en
mnd

Hoelang wilt u zo gaan aflossen?

Als u niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijkgesteld aan de hypotheeklening.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Uw geboortedatum wordt gebruikt om te bepalen wanneer u met pensioen gaat.
U hoeft deze alleen in te vullen als u tijdens het aflossen met pensioen gaat.

Wat is uw bruto pensioeninkomen per jaar?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie