Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Maximale hypotheek ondernemer, zzp'er en DGA

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (8x)

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen als ondernemer, zzp’er of DGA?

Gesponsord

Maximale hypotheek ondernemer, zzp'er en DGA

Met deze rekentool kunt u de maximale hypotheek berekenen die u kunt krijgen als ondernemer. De berekening is bruikbaar voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals een zzp’er, en de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Gebruik anders: maximale hypotheek berekenen.

De berekening volgt de meest gebruikte rekenregels voor het bepalen van het toetsinkomen, zoals o.a. de NHG deze ook gebruikt.

Er zijn geen wettelijk vastgelegde regels voor het berekenen van het toetsinkomen van een ondernemer. Banken kunnen deze zelf bepalen. Vaak kunt u meer lenen als de toekomst voor u als ondernemer er goed uitziet, maar zijn ze tegelijk strenger als er twijfels zijn. Meer lenen kan soms ook tegen een hogere rente.
Steeds vaker wordt de berekening van het toetsinkomen voor ondernemers door de hypotheekverstrekker uitbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen (en dat van uw partner) over de laatste drie jaar en de verwachting in dit jaar.
 • De hypotheekrente.
 • De marktwaarde van de woning (indien opgegeven).
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

NB De berekening geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en houdt ook geen rekening met het naderen daarvan.

Berekenen

Wat was uw inkomen in de laatste drie jaar?

Wat is het verwachte bruto jaarinkomen in 2022.
Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.

Hoe hoog was uw bruto jaarinkomen in 2021?
Kies ook hoe u dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als u in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als u een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als u gedurende het jaar begonnen bent met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Hoe hoog was uw bruto jaarinkomen in 2020?
Kies ook hoe u dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als u in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als u een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als u gedurende het jaar begonnen bent met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Hoe hoog was uw bruto jaarinkomen in 2019?
Kies ook hoe u dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als u in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als u een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als u gedurende het jaar begonnen bent met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?

Wat is het bruto jaarinkomen wat u verwacht dat uw partner gaat verdienen in 2022

Hoe hoog was uw partners bruto jaarinkomen in 2021? Kies ook hoe uw partner dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als uw partner in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als uw partner een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als uw partner gedurende het jaar begonnen is met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Hoe hoog was uw partners bruto jaarinkomen in 2020? Kies ook hoe uw partner dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als uw partner in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als uw partner een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als uw partner gedurende het jaar begonnen is met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Hoe hoog was uw partners bruto jaarinkomen in 2019? Kies ook hoe uw partner dit inkomen kreeg:

 • als ondernemer – Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een DGA het inkomen uit arbeid.
  NB Verlies vult u in als een negatief inkomen.
 • in loondienst – als uw partner in loondienst voor een werkgever gewerkt heeft.
 • uit een uitkering – als uw partner een uitkering kreeg.
 • anders – in alle andere gevallen, zoals geen inkomen.

NB: Als uw partner gedurende het jaar begonnen is met ondernemen, kies dan 'als ondernemer'. Inkomen uit loondienst kunt u dan optellen bij het ondernemersinkomen. Een uitkering niet.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s).

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Het gaat hierbij om:

 • Woningen met een energielabel van tenminste (A++)
 • NulopdeMeter-woningen, woningen met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul, of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
  1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
  2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
  3. 1.780 kWh bij een appartement;

Meer berekenen

Er zijn in totaal 64 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie