Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Maximale hypotheek ondernemer, zzp'er en DGA

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.9/10 (9x)

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen als ondernemer, zzp’er of DGA?

Gesponsord

Maximale hypotheek ondernemer, zzp'er en DGA

Met deze rekentool kunt u de maximale hypotheek berekenen die u kunt krijgen als ondernemer. De berekening is bruikbaar voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals een zzp’er, en de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Gebruik anders: maximale hypotheek berekenen.

De berekening volgt de meest gebruikte rekenregels voor het bepalen van het toetsinkomen, zoals o.a. de NHG deze ook gebruikt.

Er zijn geen wettelijk vastgelegde regels voor het berekenen van het toetsinkomen van een ondernemer. Banken kunnen deze zelf bepalen. Vaak kunt u meer lenen als de toekomst voor u als ondernemer er goed uitziet, maar zijn ze tegelijk strenger als er twijfels zijn. Meer lenen kan soms ook tegen een hogere rente.
Steeds vaker wordt de berekening van het toetsinkomen voor ondernemers door de hypotheekverstrekker uitbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met:

  • Uw inkomen (en dat van uw partner) over de laatste drie jaar en de verwachting in dit jaar.
  • De hypotheekrente.
  • De marktwaarde van de woning (indien opgegeven).
  • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

NB De berekening geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en houdt ook geen rekening met het naderen daarvan.

Berekenen

t/m

Wat is behaalde inkomen in 2024 en tot en met welke maand is dat behaald?
Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een dga is dit het inkomen uit arbeid.

Wat was het inkomen in de laatste drie jaar?

Wat was uw ondernemersinkomen in 2023? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Wat was uw ondernemersinkomen in 2022? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Wat was uw ondernemersinkomen in 2021? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s).

Wat is het energielabel van de woning?
Dit heeft invloed op de hoogte van de maximale hypotheeklening èn het bedrag dat u, als gewenst, extra kunt lenen voor energiebesparende verbouwingen.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie