Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Dalende risico opslag in hypotheekrente bij aflossen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (9x)

Hoeveel rentekosten bespaart u bij een dalende risico opslag?

Dalende risico opslag in hypotheekrente bij aflossen

De verhouding tussen uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning wordt het marktwaarde percentage genoemd, afgekort MW%. Als dit martktwaarde percentage hoger is, loopt de bank meer risico met uw hypotheek en betaalt u daarvoor op uw hypotheekrente een risico opslag, ook wel rente-opslag genoemd. Een bank hanteert daarom vaak verschillende hypotheekrentes voor verschillende risicoklasses, die begrensd worden door een maximaal MW% (marktwaarde percentage). De hoogte van uw hypotheek is dan maximaal dat percentage van de marktwaarde van uw woning.

Heeft u een hypotheek waarop tussentijds wordt afgelost, dan daalt daardoor het risico van de bank en het MW%. Dit gebeurt automatisch bij een lineaire of annuïteitenhypotheek.

Sommige banken verlagen deze risico opslag automatisch als uw hypotheek is gedaald tot in de eerstvolgende risicoklasse. Uw hypotheekrente daalt dan.
Bij andere banken kan dit ook, maar daar moet u dan zelf om vragen. Bij weer anderen kan dit niet.

De tussentijdse daling van de hypotheekrente zorgt ervoor dat u aan het einde van de rit minder rentekosten heeft gehad op uw hypotheek.

Met deze rekentool kunt u berekenen hoeveel rentekosten u bespaart bij het (automatisch) dalen van de risico opslag als uw hypotheek daalt door tussentijds aflossen.

Berekenen

Wat is de hoogte van de hypotheek? Hoeveel is er geleend?

%
t/m

Vul hier de hypotheekrentes in die gelden voor de marktwaarde (MW) percentages.
Het MW% (marktwaarde percentage) is de verhouding tussen de hypotheeklening en de marktwaarde van de woning. Voor een hoger MW% geldt doorgaans een hogere hypotheekrente, omdat de bank dan meer risico loopt.
 
Met de -knop kunt u extra MW% hypotheekrentes toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd MW% hypotheekrente weer verwijderen.
 
Vul altijd ook de hypotheekrente in voor de hoogste MW% als 'maximaal'

%
t/m

Vul hier de hypotheekrentes in die gelden voor de marktwaarde (MW) percentages.
Het MW% (marktwaarde percentage) is de verhouding tussen de hypotheeklening en de marktwaarde van de woning. Voor een hoger MW% geldt doorgaans een hogere hypotheekrente, omdat de bank dan meer risico loopt.
 
Met de -knop kunt u extra MW% hypotheekrentes toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd MW% hypotheekrente weer verwijderen.
 
Vul altijd ook de hypotheekrente in voor de hoogste MW% als 'maximaal'

MW-percentage toevoegen
jaar

De looptijd voor de meeste hypotheken is 30 jaar.

Als u niets invult, wordt de marktwaarde gelijk gesteld aan de hypotheeklening.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie