Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Boeterente berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.7/10 (96x)

Hoe hoog is de boeterente (vergoeding bij vervroegde aflossing)?
Wat kost voortijdig aflossen of oversluiten van uw hypotheek?

Gesponsord

Boeterente berekenen

Als u uw hypotheek tijdens de rentevastperiode (gedeeltelijk) gaat aflossen of oversluiten, moet u een boeterente betalen. U verbreekt voortijdig het contract met uw geldverstrekker, die daardoor rente-inkomsten misloopt. De boeterente is de compensatie hiervoor, een vergoeding voor vervroegde aflossing.

Uw geldverstrekker mag hierbij niet meer boeterente in rekening brengen dan het financiële nadeel dat rechtstreeks voortvloeit uit de vervroegde aflossing. De AFM heeft uitgangspunten gepubliceerd die duidelijk maken hoe de boeterente berekend zou kunnen worden om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Onze boeterente berekening volgt deze AFM uitgangspunten. Er wordt rekening gehouden met tussentijds aflossen, zoals bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek. En bij een (bank)spaarhypotheek worden de kapitaalopbouw en spaarpremie meegenomen in de berekening.

Vraag uw bank altijd hoe de boeterente berekend is en controleer of dit klopt.

Deze boeterente berekening geldt voor alle hypotheekvormen en is (sinds 14 juli 2016) de norm voor het berekenen van een boeterente.

Gegevens

Hoe hoog is de hypotheekschuld die u nog heeft op het moment dat u gaat aflossen (of oversluiten)?

De AFM heeft op dit moment nog niet vastgelegd hoe een hybride of spaarbeleggingshypotheek gezien moet worden. Moet deze behandeld worden als een spaarhypotheek, waarbij het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie meegenomen worden in de berekening. Of moet deze gezien worden als een beleggingshypotheek, zonder te kijken naar de opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie? Het meenemen van het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie zorgt voor een lagere boeterente en is dus voordeliger voor u.
 
Als uw bank (zoals de ABN AMRO) vindt dat u het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie mee mag nemen in de berekening, kies hier dan 'bankspaar- of spaarhypotheek'. Anders kiest u 'BEW- of beleggingshypotheek'.

jaar
en
maand

Wat is de resterende looptijd van de hypotheek?
De resterende looptijd is nodig om voor iedere maand de juiste rentekosten te kunnen berekenen.

Hoeveel spaarkapitaal is er al opgebouwd op het moment van aflossen?
 
Volgens de regels van de AFM moeten het opgebouwde spaarkapitaal en de afgesproken toekomstige spaarbedragen (spaarpremie of spaarinleg) verrekend worden als zijnde aflossingen.

Wat is de spaarpremie die u op het moment van aflossen per maand inlegt?
 
Als u hier niets invult, wordt deze automatisch berekend. De berekening gaat er dan vanuit dat er maandelijks precies genoeg wordt gespaard om aan het einde van de looptijd de hypotheek te kunnen aflossen met het dan opgebouwde spaarkapitaal.

%

De hypotheekrente die u op dit moment betaalt. De AFM noemt dit de 'contractrente'.

jaar
en
maand

Hoelang staat uw huidige hypotheekrente nog vast?
 
NB Geldt er voor uw rentevastperiode een 'rentebedenktijd achteraf', dan mag de bank geen boeterente berekenen over deze rentebedenktijd. U moet de duur van de rentebedenktijd dan aftrekken van de resterende rentevastperiode.

Welk deel van de hypotheek mag u boetevrij aflossen? De AFM noemt dit de 'vergoedingsvrije aflossing'.
In uw hypotheekcontract staat welk percentage van uw hypotheek u jaarlijks boetevrij mag aflossen. Met de –knop kunt u het boetevrije deel berekenen.

Als u dit veld leeg laat, gaat de berekening ervan uit dat u de gehele resterende hypotheek wilt aflossen.
Let op: dit bedrag is inclusief boetevrij deel en, als van toepassing, al opgebouwd kapitaal.

%

Dit is de rente die uw hypotheekverstrekker moet gebruiken voor het berekenen van de boeterente. De AFM noemt dit de 'vergelijkingsrente' en heeft regels vastgelegd voor het bepalen van deze rente:

  • De vergelijkingsrente moet gelden voor dezelfde hypotheekvorm als de hypotheek die u heeft.
  • De vergelijkingsrente is de rente die uw hypotheekverstrekker nu zou krijgen voor een vergelijkbare hypotheek met een looptijd die gelijk is aan uw resterende rentevastperiode.
  • Heeft hij deze rentevastperiode niet in zijn assortiment, dan moet de hoogst naastgelegen rente gebruikt worden in de berekening. Dit is de hoogste rente van de naastgelegen korte en langere rentevastperiode.
  • De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde woning (Loan To Value, LTV) moet meegenomen worden bij het bepalen van de vergelijkingsrente.
  • Als u bij het afsluiten een korting of een opslag heeft gekregen op de hypotheekrente, zoals bijvoorbeeld een 'huisbankkorting', dan moet de bank deze korting of opslag ook toepassen op de vergelijkingsrente.
    Maar heeft u een individuele (onderhandelde) korting gekregen, dan mag de bank deze niet toepassen op de vergelijkingsrente.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie