Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Berekenen - Sparen & Beleggen

Sparen & Beleggen

 

Gemiddelde beoordeling: 8.9/10 (3229x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 30 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor sparen en beleggen. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Hoe veel of snel kunt u sparen?

Geld uitgeven zou eigenlijk altijd vooraf moeten gaan met geld sparen. Als u spaart bouwt u een buffer op, of zet u geld opzij voor een latere aankoop. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel geld u bij elkaar kunt sparen of beleggen.

 9.0 (771x)Eindkapitaal berekenen - hoeveel geld kunt u bij elkaar sparen of beleggen?

 9.3 (147x)Vermogensgroei berekenen bij een periodieke inleg. 

 9.2 (106x)Vermogensopbouw berekenen - hoe groeit mijn vermogen in de tijd?

Sparen met een hogere rente, of nog beter eerder beginnen met sparen, levert (aanzienlijk) meer spaargeld op aan het einde. Beleggen in plaats van sparen vaak ook.

 7.3 (3x)Eerder beginnen met sparen - hoeveel meer spaargeld levert dat op?

 8.9 (275x)Sparen met een hogere rente - bereken wat u dan meer bij elkaar kunt sparen.

 9.3 (3x)Sparen of beleggen - bereken het verschil in mogelijke opbrengst.

Als u weet hoeveel geld u bij elkaar wilt sparen, hoeveel geld moet u dan daarvoor maandelijks opzij zetten en/of hoelang moet u daarvoor dan sparen?

 8.7 (119x)Spaardoel berekenen - hoeveel geld moet (periodiek) ik opzij zetten?

 8.8 (40x)Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt?

Kies, om veilig te sparen, altijd voor een bank waarvoor het depositogarantiestelsel van toepassing is. Bereken met onderstaande tool hoeveel u per bank maximaal kunt inleggen zodat u onder de maximum dekking van het garantiestelsel blijft.

 8.3 (18x)Veilig sparen - met een deposito binnen het depositogarantiestelsel blijven.

Hoeveel belasting betaalt u bij sparen en beleggen?

Bij sparen en beleggen betaalt u meestal vermogensbelasting in box 3.

 9.7 (31x)Box 3 vermogensbelasting - hoeveel belasting betaalt u over uw vermogen?

Hoe verandert de box 3 belasting volgend jaar?

 8.9 (138x)Belasting box 3 in 2024 t.o.v. 2023 - hoeveel verandert deze in 2024?

Vanaf 2027 komt er waarschijnlijk een nieuwe hybride berekeningsmethode die zo goed mogelijke aansluit bij het werkelijk behaalde rendement.

 9.1 (7x)Box 3 hybride spaartaks vanaf 2027 - hoeveel vermogensbelasting betaalt u dan?

Voor groene beleggingen is er een extra vrijstelling en extra heffingskorting.

 8.0 (4x)Belasting op groene beleggingen - hoeveel voordeel heeft u in box 3?

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 uitspraak gedaan over de box 3 vermogensheffing.

 8.8 (5x)Box 3 werkelijk rendement en teruggave, volgens de uitspraak van de Hoge Raad.

Voor de jaren 2017 t/m 2020 kunt u ook recht hebben op een herberekening volgens de spaarvariant. U krijgt dan rechtsherstel, als u tijdig bezwaar heeft aangetekend.

 9.6 (19x)Box 3 rechtsherstel - hoeveel daalt de box 3 belasting bij de spaarvariant?

In het verleden zijn er veel kapitaalverzekeringen afgesloten, een destijds fiscaal interessante manier van sparen. U kunt met onderstaande rekentool berekenen wat uitkeren van een box 3 kapitaalverzekering bij leven betekent.

 8.3 (76x)Uitkering box 3 kapitaalverzekering - hoeveel belasting moet u betalen?

Hoeveel rendement maakt u?

Als u wilt weten hoeveel rendement u maakt met uw spaargeld of belegging, kunt u dat berekenen met onderstaande berekeningen.

 8.0 (4x)Rente of rendement bedrag berekenen - hoeveel rendement maakt u?

 8.7 (87x)Behaald rendement (percentage) berekenen - welk rendement per jaar maakt u?

Als uw spaarrekening bijzondere eigenschappen heeft, zoals opnamekosten, kunt u hieronder berekenen wat de effectieve spaarrente is. Ook kunt u berekenen wat het gemiddelde rendement is bij meerdere spaarrekeningen of spaardeposito’s.

 8.5 (8x)Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening?

 8.8 (10x)Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen of beleggingen?

 8.1 (175x)Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie?

Hoeveel kosten maakt u?

Bij beleggen zijn er altijd kosten, bij vermogensbeheer soms zelfs veel. Bereken de totale kosten en hoeveel rendement u dit kost.

 nieuwVermogensbeheer & beleggen TCO - wat is de Total Cost of Ownership (TCO)?

 8.0 (5x)Kosten bij beleggen / vermogensbeheer - wat betekent (iets) minder kosten?

Vermogen en spaargeld gebruiken en opmaken

Bereken hoelang u kunt doen met uw spaargeld, of hoeveel u mag opnemen.

 9.4 (255x)Vermogensafbouw berekenen - hoe neemt uw vermogen af als u geld gaat opnemen?

 9.1 (177x)Spaargeld opmaken - hoeveel van mijn spaargeld mag ik straffeloos opmaken?

Beleggen in huizen (vastgoed)

Als u voldoende geld heeft, kunt u uw geld ook beleggen in vastgoed, bijvoorbeeld door het kopen van een woning en deze te verhuren.

 8.7 (46x)Vastgoed rendement - uit het verhuren van een woning.

Of een hypotheek te verstrekken aan uzelf, een kind of iemand anders.

 8.3 (93x)Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden.

Bereken hoeveel belasting u vanaf 2023 gaat betalen over uw verhuurde woning.

 8.0 (7x)Verhuurde woning in box 3 - bereken de box 3 waarde en belasting.

Heeft u als ondernemer al een bv met daarin vrij vermogen, bereken dan wat het voordeel is om daaruit uw hypotheek te verstrekken.

 8.8 (13x)Hypotheek uit eigen bv, van de bank of maximaal aflossen?

En u kunt natuurlijk ook beleggen in uw eigen huis door uw hypotheek (deels) af te lossen.

 8.0 (4x)Hypotheek aflossen in plaats van sparen - wat levert dat op?

Sparen voor …

Bereken hoeveel u moet sparen voor een specifiek doel.

 9.3 (3x)Trouwen en een bruiloft - bereken wat trouwen en een bruiloft kost.

 8.6 (97x)Kopen van een eigen huis - bereken hoeveel eigen geld je nodig hebt.

 

Extra informatie