Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Zonnepanelen - terugverdientijd berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (16x)

Wat is de terugverdientijd voor zonnepanelen?
Wanneer is uw investering in zonnepanelen terugverdiend?

Zonnepanelen - terugverdientijd berekenen

Het plaatsen van zonnepanelen draagt bij aan het verduurzamen van uw woning. Het is waarschijnlijk de meest rendabele methode voor verduurzaming, die in een paar jaar al terugverdiend kan zijn.

Update: er kunnen nu verschillende opties gekozen worden voor (afbouw van) de saldering.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoelang het duurt voordat u een investering in zonnepanelen heeft terugverdiend.
Deze berekening is niet commercieel en eerlijk.

In de berekening wordt o.a. rekening gehouden met:

 • het 0%-tarief vanaf 2023 en de mogelijk om de btw terug te vragen t/m 2022;
 • het teruglevertarief bij stroomoverschot;
 • verschillende opties voor de saldering;
 • eventuele terugleverkosten;
 • de afname van de opbrengst van de zonnepanelen;
 • het vervangen van de omvormer;
 • een verwachte stijging van de kWh-prijs.

Berekend wordt de opbrengst in kWh en euro’s in de 25 jaar na het installeren en het financiële rendement op de investering.

 

Berekenen

panelen
inclusief btw

U kunt ook hier niets invullen en dan de totale kosten hieronder invullen bij 'Totale (bijkomende) kosten'.

inclusief btw

U kunt hier de totale kosten invullen of, als u de kosten per paneel heeft ingevuld, de bijkomende kosten voor installatie, bekabeling, omvormer, eventuele thuisaccu, etc.

Vanaf 2023
Voor zonnepanelen en bijkomende (installatie)kosten geldt vanaf 2023 het 0%-tarief (btw-nultarief). B.t.w. terugvragen hoeft dan niet meer. Kies hier dan '0%-tarief'.
 
T/m 2022
De regels voor terugvragen van de btw voor zonnepanelen zijn ingewikkeld. Zie voor meer informatie: de belastingdienst. Dit komt vooral omdat btw verrekenen niet voor particulieren is bedoeld. Informeer u goed voordat u het 'btw-terugvragen' traject ingaat. Wat zijn de gevolgen voor u nu en mogelijk later?
Als u kiest voor btw terugvragen, nemen we dat mee in de berekening. We gaan dan uit van de regels voor particulieren, voor niet-geïntegreerde panelen (voor het forfait) en het niet terugvragen van de btw als er later eventueel een vervangende omvormer wordt aangeschaft.

Bij een systeem met een enkele omvormer, zal deze omvormer waarschijnlijk na circa 10 tot 15 jaar vervangen moeten worden door een nieuwe omvormer. Wat zijn dan de verwachte kosten voor deze nieuwe omvormer?
Voor een systeem met micro-omvormers of power-optimizers speelt dit niet. Vul hier dan Niets in.

Wp

Wat is het wattpiek vermogen van een paneel?

kWh / Wp

Wat is het elektrisch rendement van de panelen?
Bij zonnepanelen wordt dit uitgedrukt in een omrekenfactor, die mede bepaald wordt door het aantal zonuren en de lichtintensiteit. De waarde ligt in Nederland meestal tussen de 0,75 en 0,95.
De ligging van de panelen t.o.v. het zuiden, de hellingshoek en de plaats in Nederland zijn van invloed op de hoogte van de omrekenfactor.

Wat is de prijs per kilowattuur die u kunt besparen met de zonnepanelen?
Dit is de prijs die u betaalt als u de stroom zou moeten kopen als u de zonnepanelen niet had. In maart 2024 was de kWh prijs ca. € 0,33 (laatste bij het CBS bekende gegevens).

De toekomst van de salderingsregeling is voorlopig nog onzeker. Hoe wilt u deze meenemen in de berekening?

 • ja, blijvend – de salderingsregeling blijft gehandhaafd;
 • afgebouwd in 6 jaar – de regeling wordt, volgens de plannen van de Tweede Kamer, afgebouwd in 6 jaar (nu 2025 t/m 2030);
 • voor max 1.500 kWh – gaat gelden tot een maximum van 1.500 kWh per huishouden;
 • voor max 3.000 kWh – gaat gelden tot een maximum van 3.000 kWh per huishouden;
 • nee, geen saldering – zonder rekening te houden met saldering.
De salderingsregeling blijft een politiek discussiepunt en de houdbaarheid daarvan in de huidige vorm is dan ook onzeker. Reken daarom uw situatie door met verschillende opties hiervoor. Hoe ziet het financiële plaatje er dan uit?

Wat is de prijs per kilowattuur die u ontvangt voor aan het net teruggeleverde stroom als er niet gesaldeerd mag worden?

per jaar

Sommige energieleveranciers hanteren terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van de leverancier.
Als dit van toepassing is, vul dan hier de (verwachte) terugleverkosten per jaar in.

kWh / jaar

Als u op jaarbasis meer stroom opwekt dan u zelf gebruikt, krijgt u voor deze extra stroom altijd het teruglevertarief vergoed, zonder saldering.
Als dit (mogelijk) het geval is, vul dan hier uw jaarlijkse stroomgebruik in, zodat de berekening hier rekening mee kan houden.

%

Welk deel van de opgewekte stroom gebruikt u (direct) zelf?
Dit is meestal niet meer dan 20% tot maximaal 40%.
 
Als u een thuisaccu heeft kunt u (iets) meer stroom (direct) zelf gebruiken. Bijvoorbeeld overdag opwekken en dan 24 uur per dag gebruiken. Het feit dat er zomers veel stroom wordt opgewekt die u niet gebruikt (en omgekeerd in de winter), is niet met een thuisaccu op te vangen.
Overdag de (af)wasmachine gebruiken helpt. Net als een boiler met tijdschakelaar en 'slimme apparaten'. Een airco sluit automatisch goed aan bij het moment van opwekken van de stroom.

%
 per jaar

Wat is de verwachte jaarlijkse stijging van de prijs voor elektriciteit?
Deze stijging wordt meegenomen in de zowel de kWh-prijs als het teruglevertarief.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie