Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (5x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning?

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Als u met uw box 1 inkomen in het hoogste belastingtarief valt en u een eigen woning heeft waarvan u de hypotheekrente (en andere kosten) kunt aftrekken van uw inkomen, krijgt u te maken met de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

De hypotheekrenteaftrek is minder dan het hoogste tarief. De aftrek daalde vanaf 52% in 2013 met 0,5% per jaar tot 49% in 2019.
Vanaf 2020 daalde de aftrek versnelt met 3% per jaar tot het basistarief van ca. 37% vanaf 2023.

Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt door de belastingdienst verwerkt als de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, een bijtelling bij het inkomen nadat alle aftrekposten op het box 1 inkomen zijn verwerkt.

U kunt hier berekenen hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is, nu en in de komende jaren.

Berekenen

Bruto jaarinkomen zonder aftrek van aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc. De aftrekbare kosten vult u hieronder in. Tel bij meerdere inkomens de inkomens bij elkaar op.
Zie ook de jaaropgave van uw werkgever.

Hoeveel hypotheekrente en/of andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning kunt u in dit jaar aftrekken?
 
Als u niet aflost tijdens de looptijd is de hypotheekrenteaftrek gelijk aan de hoogte van de lening vermenigvuldigd met de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting kunt u de hoogte van de resterende hypotheeklening vermenigvuldigd met de hypotheekrente invullen.

De woz-waarde van de eigen woning wordt gebruikt om de bijtelling van het eigenwoningforfait te berekenen, inclusief Wet Hillen en de afbouw hiervan.

Als u nog andere box 1 aftrekposten heeft, vul het totaal daarvan dan hier in. Denk hierbij aan aftrekbare giften, betaalde partneralimentatie, aftrekbare studie- of zorgkosten, ondernemersaftrek, etc.
Deze aftrekposten verlagen uw belastbare inkomen in box 1 (t/m 2019).

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie