Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 198 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 1 juli 2018

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Wat anderen vinden:

 

Nog 2 beoordelingen nodig.

Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning?

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Als u met uw box 1 inkomen in het hoogste belastingtarief valt en u een eigen woning heeft waarvan u de hypotheekrente (en andere kosten) kunt aftrekken van uw inkomen, heeft u sinds 2014 te maken met de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

De aftrek van uw hypotheekrente is minder dan het hoogste tarief. De aftrek daalt ieder jaar met 0,5% en vanaf 2020 (volgens de kabinetsplannen) met 3%, totdat het lagere belastingtarief bereikt is.

Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt door de belastingdienst verwerkt, middels de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, een bijtelling bij het inkomen nadat alle aftrekposten zijn verwerkt in het box 1 inkomen.

U kunt hier berekenen hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is. Volgens de huidige wetgeving of, vanaf 2020, volgens de plannen van het kabinet Rutte III.

Gegevens

Het box 1 inkomen is gelijk aan uw bruto jaarinkomen min uw aftrekbare hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc.
Zie eventueel uw loonstrook of (voorlopige) belastingaangifte voor de benodigde gegevens.
 
Let op: u moet de hypotheekrente en eventuele andere aftrekbare kosten voor de eigen woning dus al verrekenen in het box 1 inkomen.

Hoeveel hypotheekrente en/of andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning kunt u in dit jaar aftrekken?
 
Als u niet aflost tijdens de looptijd is de hypotheekrenteaftrek gelijk aan de hoogte van de lening vermenigvuldigd met de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting kunt u de hoogte van de resterende hypotheeklening vermenigvuldigd met de hypotheekrente invullen.

Hoe wilt u de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen? Volgens de:

  • kabinetsplannen – waarbij de maximale aftrek vanaf 2020 per jaar daalt met 3%, totdat het basistarief van circa 37% is bereikt.
  • huidige wet – waarbij de daling 0,5% per jaar is.

* Invoer verplicht

 

Meer berekeningen

Er zijn in totaal 49 rekentools over Hypotheek & Wonen. Ga naar alle Hypotheek & Wonen berekeningen.
 

Alle Hypotheek & Wonen berekeningen  

 

Informatie in dit thema

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2018: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap