Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (4x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning?

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Als u met uw box 1 inkomen in het hoogste belastingtarief valt en u een eigen woning heeft waarvan u de hypotheekrente (en andere kosten) kunt aftrekken van uw inkomen, krijgt u te maken met de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

De hypotheekrenteaftrek is hierdoor minder dan het hoogste tarief. De aftrek daalt ieder jaar met 0,5% tot 49% in 2019. Vanaf 2020 zal de maximale beperkt worden tot het aftrektarief, wat dan met 3% per jaar daalt, totdat het dan geldende basistarief van circa 37% bereikt is.

Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt door de belastingdienst verwerkt als de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, een bijtelling bij het inkomen nadat alle aftrekposten op het box 1 inkomen zijn verwerkt.

U kunt hier berekenen hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is, nu en in de komende jaren.

Berekenen

Het box 1 inkomen is gelijk aan uw bruto jaarinkomen min uw aftrekbare hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc.
Zie eventueel uw loonstrook of (voorlopige) belastingaangifte voor de benodigde gegevens.
 
Let op: u moet de hypotheekrente en eventuele andere aftrekbare kosten voor de eigen woning dus al verrekenen in het box 1 inkomen.

Hoeveel hypotheekrente en/of andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning kunt u in dit jaar aftrekken?
 
Als u niet aflost tijdens de looptijd is de hypotheekrenteaftrek gelijk aan de hoogte van de lening vermenigvuldigd met de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting kunt u de hoogte van de resterende hypotheeklening vermenigvuldigd met de hypotheekrente invullen.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Ga naar alle hypotheek & wonen berekeningen.

Extra informatie