Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
233 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (5x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning?

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen

Als u met uw box 1 inkomen in het hoogste belastingtarief valt en u een eigen woning heeft waarvan u de hypotheekrente (en andere kosten) kunt aftrekken van uw inkomen, krijgt u te maken met de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

De hypotheekrenteaftrek is minder dan het hoogste tarief. De aftrek daalde vanaf 52% in 2013 met 0,5% per jaar tot 49% in 2019. Vanaf 2020 daalt de aftrek met 3% per jaar totdat het dan geldende basistarief (volgens plan 37% in 2023) bereikt is.

Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt door de belastingdienst verwerkt als de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, een bijtelling bij het inkomen nadat alle aftrekposten op het box 1 inkomen zijn verwerkt.

U kunt hier berekenen hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is, nu en in de komende jaren.

Berekenen

Het box 1 inkomen is gelijk aan uw bruto jaarinkomen min uw aftrekbare hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc.
Zie eventueel uw loonstrook of (voorlopige) belastingaangifte voor de benodigde gegevens.
 
Let op: u moet de hypotheekrente en eventuele andere aftrekbare kosten voor de eigen woning dus al verrekenen in het box 1 inkomen.

Hoeveel hypotheekrente en/of andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning kunt u in dit jaar aftrekken?
 
Als u niet aflost tijdens de looptijd is de hypotheekrenteaftrek gelijk aan de hoogte van de lening vermenigvuldigd met de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting kunt u de hoogte van de resterende hypotheeklening vermenigvuldigd met de hypotheekrente invullen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 56 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie