Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Netto voordeel hypotheekrenteaftrek

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordelingen nodig.

Wat levert de hypotheekrenteaftrek u netto op?
Hoeveel belasting bespaart u door de hypotheekrenteaftrek?

Netto voordeel hypotheekrenteaftrek

De te betalen hypotheekrente  voor uw eigen woning is een aftrekpost op de box 1 inkomstenbelasting. Deze hypotheekrenteaftrek wordt wel verminderd met de bijtelling van het eigenwoningforfait.

Als er minder hypotheekrenteaftrek is dan het eigenwoningforfait, zorgt de Wet Hillen ervoor dat u geen bijtelling krijgt. Dat voordeeltje wordt inmiddels wel sinds 2019 afgebouwd in 30 jaar. U kunt daardoor nu wel een netto bijtelling krijgen.

Daarnaast vindt de aftrek plaats tegen het box 1 aftrektarief, terwijl voor de bijtelling het normale tarief geldt over de top van uw inkomen.

Bereken met deze rekentool wat de hypotheekrenteaftrek u uiteindelijk netto oplevert.

 

Berekenen

Het inkomen in box 1 is gelijk aan uw bruto jaarinkomen:

  • inclusief eventuele bijtelling voor een auto en/of fiets van de zaak, maar
  • zonder bijtelling van het eigenwoningforfait, afbouw Wet Hillen, etc. en
  • met aftrek van uw aftrekposten, behalve voor de eigen woning.

Het gaat hierbij om:

  • kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals: advies- en bemiddelingskosten, notariskosten, kadasterkosten, taxatiekosten, kosten voor de NHG, boeterente en bouwrente (deels). Allen voor zover ze te maken hebben met de hypotheek!
  • hypotheekrente voor de hypotheeklening;
  • erfpacht, opstal of beklemming.
Let op: zonder aftrek van het eigenwoningforfait!
Dat moet apart behandeld worden, vul daarom hieronder de woz-waarde in.

De woz-waarde van de eigen woning wordt gebruikt om de bijtelling van het eigenwoningforfait te berekenen, inclusief Wet Hillen en de afbouw hiervan.

Wilt u de gevolgen voor de heffingskortingen meenemen in de berekening?
Bij een ander belastbaar inkomen, veranderen vaak ook een aantal heffingskortingen, korting op de te betalen belasting. Bij de meeste inkomens stijgen de heffingskortingen als, door de aftrek, het inkomen daalt. Dit geeft dan een extra voordeel.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 56 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie