Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Netto voordeel hypotheekrenteaftrek

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (4x)

Wat levert de hypotheekrenteaftrek u netto op?
Hoeveel belasting bespaart u door de hypotheekrenteaftrek?

Netto voordeel hypotheekrenteaftrek

De te betalen hypotheekrente  voor uw eigen woning is een aftrekpost op de box 1 inkomstenbelasting. Deze hypotheekrenteaftrek wordt wel verminderd met de bijtelling van het eigenwoningforfait.

Als er minder hypotheekrenteaftrek is dan het eigenwoningforfait, zorgt de Wet Hillen ervoor dat u geen bijtelling krijgt. Dat voordeeltje wordt inmiddels wel sinds 2019 afgebouwd in 30 jaar. U kunt daardoor nu wel een netto bijtelling krijgen.

Daarnaast vindt de aftrek plaats tegen het box 1 aftrektarief, terwijl voor de bijtelling het normale tarief geldt over de top van uw inkomen.

Bereken met deze rekentool wat de hypotheekrenteaftrek u uiteindelijk netto oplevert.

 

Berekenen

Bruto jaarinkomen zonder aftrek van aftrekbare kosten.
De aftrekbare hypotheekrente en andere aftrekbare kosten voor de eigen woning vult u hieronder in bij 'Aftrekbare kosten eigen woning'.
Voor de jaren t/m 2019 vult u alle andere in box 1 aftrekbare kosten in onder 'Andere aftrekbare kosten'. Vanaf 2020 hoeft dit niet meer.
NB Tel bij meerdere inkomens de inkomens bij elkaar op. Zie ook de jaaropgave van uw werkgever.

Het gaat hierbij om:

  • kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals: advies- en bemiddelingskosten, notariskosten, kadasterkosten, taxatiekosten, kosten voor de NHG, boeterente en bouwrente (deels). Allen voor zover ze te maken hebben met de hypotheek!
  • hypotheekrente voor de hypotheeklening;
  • erfpacht, opstal of beklemming.
Let op: zonder aftrek van het eigenwoningforfait!
Dat moet apart behandeld worden, vul daarom hieronder de woz-waarde in.

De woz-waarde van de eigen woning wordt gebruikt om de bijtelling van het eigenwoningforfait te berekenen, inclusief Wet Hillen en de afbouw hiervan.

Als u nog andere box 1 aftrekposten heeft, vul het totaal daarvan dan hier in. Denk hierbij aan aftrekbare giften, betaalde partneralimentatie, aftrekbare studie- of zorgkosten, ondernemersaftrek, etc.
Deze aftrekposten verlagen uw belastbare inkomen in box 1 (t/m 2019).

Wanneer u geboren bent, bepaalt onder andere welke belastingtarieven er van toepassing zijn.
Als u hier niets invult, gaat de berekening er vanuit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft.

Wilt u de gevolgen voor de heffingskortingen meenemen in de berekening?
Bij een ander belastbaar inkomen, veranderen vaak ook een aantal heffingskortingen, korting op de te betalen belasting. Bij de meeste inkomens stijgen de heffingskortingen als, door de aftrek, het inkomen daalt. Dit geeft dan een extra voordeel.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie