Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Maandlasten annuïteitenhypotheek berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (865x)

Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

Gesponsord

Maandlasten annuïteitenhypotheek berekenen

Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat u iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt.

Omdat er tussentijds wordt afgelost, heeft u wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.

Hier kunt u zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.

De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd.

Bij het berekenen van de netto maandlasten wordt rekening gehouden met het eigenwoningforfait, tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en het verschil in algemene heffingskorting.

Berekenen

Wat is de hoogte van de hypotheek bij aanvang van de looptijd?

%

Wat is de te betalen rente voor de hypotheeklening?
Op dit moment is een lage rente bij 10 jaar vastzetten ongeveer 4,1%.
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.

In welk jaar is de hypotheek afgesloten?
U kunt dit leeg laten voor dit jaar.

jaar

In hoeveel jaar wordt de hypotheek afgelost?
De meeste hypotheken lopen 30 jaar.

U kunt dit leeg laten als de WOZ-waarde (ongeveer) gelijk is aan de hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de belastingaftrek te berekenen. Vul hier als u een fiscaal partner heeft het hoogste inkomen van u beiden in.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie