Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Familiebank hypotheek

De familiebank hypotheek is een hypotheeklening van een familielid aan een ander, bijvoorbeeld van de ouders aan een kind.

Het kind kan hierdoor vaak een goedkopere hypotheek krijgen, terwijl de ouders tegelijk een beter rendement behalen op hun spaargeld.
Daarnaast zijn er ook nog fiscale voordelen te behalen met een familiebank hypotheek.

Familiebank

Bij een familiebank leent een familielid dat geld nodig heeft dit geld van een ander familielid dat geld over heeft.

Hier kan voor beide voordeel aan zitten. Er is namelijk een (groot) verschil tussen de rente die bij een bank betaald moet worden voor een lening en de rente die een bank betaalt op een spaarrekening. Het ene familielid betaalt bij een bank meer rente voor zijn lening dan het andere familielid rente krijgt op zijn spaargeld. Het verschil kan oplopen tot enkele procenten.

Door de handen ineen te slaan, kan er een gezamenlijk voordeel behaald worden door geld binnen de familie te lenen. De geldlener betaalt minder rente voor zijn lening en/of de geldverstrekker krijgt meer rente op zijn spaargeld. Gezamenlijk is er altijd een voordeel.

Maar let op: voor diegene die het geld uitleent, is er natuurlijk wel het risico dat hij zijn geld niet (tijdig) terug krijgt. Vandaar dat onderhands lenen vooral binnen een familie wordt toegepast, waarbij meestal de ouders lenen aan een kind. Vandaar ook de naam ‘familiebank’.

Voor meer zekerheid kan een lening met onderpand – zoals een woning – ook vastgelegd worden bij de notaris.

Denk er ook aan dat de rente echt betaald moet worden om te voorkomen dat de fiscus lastig gaat doen. Leg de lening schriftelijk vast en betaal de afgesproken rente. Anders zou de fiscus de lening als een schenking kunnen zien.

Zie hiervoor ook ons voorbeeld voor een overeenkomst geldlening.

Familiebank hypotheek

Ook voor een hypotheek kan de familiebank gebruikt worden. Er komt dan nog een fiscaal voordeel bij als de hypotheekrente aftrekbaar is. Bij een lening van € 50.000 is het totale voordeel al gemiddeld ca. € 800 per jaar.

Zou dit geld niet geleend maar geschonken worden, dan mist u dit voordeel. Ieder jaar weer.

Let op: per 1-1-2013 geldt dat een nieuwe lening in 30 jaar en minimaal annuïtair afgelost moet worden om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

Daarnaast kan een (beperkte) lening binnen de familie er ook voor zorgen dat de bank wel een hypotheek wil verstrekken. Er is daardoor immers minder hypotheek nodig t.o.v. het inkomen en de waarde van het huis, waadoor het rentepercentage soms ook lager wordt. Op € 250.000 hypotheek geeft een 0,2% lagere rente € 500 extra bruto voordeel per jaar.

Voorwaarde hierbij is wel dat de bank bij het verstrekken van de hypotheek, de lening van het familielid buiten beschouwing laat. Dit is in de praktijk vaak het geval.

Zorg ervoor dat de kosten – zoals notariskosten – bij de geldlener terecht komen, waar ze als hypotheekkosten aftrekbaar zijn.

Wat het voordeel van een familiebank hypotheek in uw geval kan zijn, kunt u uitrekenen met onze familiebank hypotheek berekening.
Deze berekening gaat uit van een annuïteitenhypotheek.

Verdelen van het voordeel

Bij een familiebank lening of hypotheek is er een gezamenlijk voordeel. Bij een hypotheek is dit maximaal als er voor een zo hoog mogelijke rente gekozen wordt. De geldlener betaalt dan na hypotheekrenteaftrek immers minder extra rente dan dat de geldverstrekker extra ontvangt.

Wat de belastingdienst maximaal accepteert is een beetje onduidelijk. Vaak wordt 1,25 x de marktrente als richtlijn aangehouden. Overdrijf niet. De soms genoemde 6% (uit de Successiewet) is echt te hoog als de marktrente tussen de 1 en 2% ligt.

De extra betaalde hypotheekrente kan vaak eenvoudig gecompenseerd worden doordat de geldverstrekker (bijvoorbeeld de ouders) het verschil terug schenkt aan de geldlener (het kind). Een ouder mag een kind belastingvrij € 6.633 schenken per jaar.

Let er hierbij wel op dat deze schenking helemaal los staat van de lening! Anders kan de fiscus moeilijk doen. Schenk dus niet precies hetzelfde bedrag en doe dit ook op een ander tijdstip, bijvoorbeeld een verjaardag of bij kerst.

Flexibele hypotheek

Hou de onderlinge lening altijd flexibel.

Het is moeilijk te voorspellen wat er gaat veranderen in de (fiscale) wetgeving betreffende de hypotheekrenteaftrek, etc.
Zorg er daarom altijd voor dat de lening flexibel is voor beide. Sta eerder aflossen toe, evenals verlengen van de looptijd.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Meer informatie