Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Hypotheek maandlasten berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (1368x)

Hoe hoog zijn de maandlasten van een hypotheek?
Hoe hoog zijn de netto hypotheeklasten?

Gesponsord

Hypotheek maandlasten berekenen

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet tussentijds aflossen en/of kapitaal opbouwen.

Wilt u weten hoe hoog uw hypotheeklasten zijn? U kunt de hypotheeklasten berekenen voor een hypotheek die uit maximaal drie delen bestaat.

De berekening toont de bruto en netto maandlasten van de hypotheek.

Bij het berekenen van de netto maandlasten kunt u per hypotheekdeel aangeven of dit aftrekbaar is in box 1.
Er wordt rekening gehouden met het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, (de afbouw van) Wet Hillen en (optioneel) het verschil in algemene heffingskorting.

Tip: wilt u weten wat een langere rentevaste periode u extra kost? Gebruik dan onze berekening om rentevaste periodes te vergelijken. Bij een annuïteitenhypotheek lost u bij een hogere rente tussentijds ook minder af. Alleen naar de maandlasten kijken geeft dan een vertekend beeld.

De netto maandlasten, voor hypotheken zonder aflossingsvrij deel, kunnen ook berekend worden met:

 

Berekenen

Een hypotheek kan uit meerdere delen bestaan, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel en/of met een verschillende rente, rentevastperiode of looptijd.
Kies hier uit hoeveel delen uw hypotheek bestaat.

Hypotheek of eerste hypotheekdeel

met
%

Wat is de hoogte van de hypotheek of dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor deze hypotheek of dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is de hypotheek (of dit hypotheekdeel) afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vult u niets in, dan gebruikt de berekening als datum 01-01-2024 en als looptijd 30 jaar.
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

De hypotheekrente is aftrekbaar in box 1 als:

  • de lening wordt gebruikt voor het kopen, verbouwing of onderhoud van de eigen woning, en
  • de lening minimaal annuïtair wordt afgelost in 30 jaar, of
  • de lening al liep op 1-1-2013 tot 30 jaar na het afsluiten, minimaal tot 1-1-2031.
Zie voor de exacte voorwaarden ook belastingdienst.nl.

Andere gegevens

Als u niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijkgesteld aan de hypotheeklening.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We gebruiken uw geboortedatum om te bepalen wanneer u met pensioen gaat. Er gelden dan andere belastingtarieven.
Als u hier niets invult, gaat de berekening ervan uit dat u de AOW-leeftijd niet bereikt tijdens de looptijd van de hypotheek.

Welk bruto jaarinkomen verwacht u te hebben als u met pensioen bent?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen nadat u met pensioen bent gegaan. Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van uw huidige bruto jaarinkomen.

Door de hypotheekrenteaftrek daalt uw box 1 inkomen. Hierdoor stijgt meestal uw algemene heffingskorting. U krijgt dan extra korting op de te betalen inkomstenbelasting.
Wilt u dit mogelijke fiscale voordeel meenemen bij het berekenen van de netto maandlasten?

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie