Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hypotheekrente vooruit betalen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.2/10 (5x)

Wat levert hypotheekrente vooruit betalen u netto op?

Hypotheekrente vooruit betalen

U mag van de belastingdienst – onder voorwaarden – de hypotheekrente voor de eerste zes maanden van het volgende jaar vooruit betalen zonder dat de hypotheekrenteaftrek in gevaar komt.

U kunt op deze manier extra hypotheekrenteaftrek creëren in dit jaar en tegelijk uw box 3 vermogen op de peildatum voor volgend jaar verlagen. Beide kunnen een fiscaal voordeel opleveren.

Uw hypotheekverstrekker moet natuurlijk wel meewerken.

Hoeveel het vooruit betalen van uw hypotheekrente u kan opleveren, kunt u berekenen met deze rekentool. De berekening vergelijkt het vooruit betalen met het normaal betalen van de hypotheekrente en berekent het verschil.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen de fiscale wijzigingen die de komende jaren gaan plaatsvinden, waaronder de versnelde daling van de maximale aftrek, meer of minder gunstig uitpakken bij vooruit betalen van de hypotheekrente.

Kies het jaar waarin de vooruit betaalde hypotheekrente gaat plaatsvinden.
Omdat het hier om vooruit betalen gaat, is dit dus het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de rente betaald wordt.

Hoeveel hypotheekrente betaalt u per jaar. Voer hier de totale te betalen hypotheekrente in.
De rekentool gebruikt 50% hiervan om vooruit te betalen. Er mag namelijk alleen de hypotheekrente voor de eerste zes maanden van het opvolgende jaar (dus t/m 30 juni) vooruit betaald worden.
NB Als er afgelost wordt tijdens de looptijd (lineaire of annuïteitenhypotheek) zal de te betalen rente in de tweede helft van het jaar iets lager zijn dan in de eerste helft. De berekening is dan aan de veilige kant.

Wordt gebruikt voor het berekenen van het eigenwoningforfait.

Wat is uw box 1 inkomen zonder hypotheekrenteaftrek in het jaar dat de betaling plaatsvindt? Dit zal een schatting zijn, omdat het jaar nog nog niet is afgesloten.
Dit inkomen is gelijk aan uw bruto jaarinkomen (zie uw loonstroken) na aftrek van giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc. Uw jaarinkomen zal vaak een goede benadering zijn.
 
Let op: Bij dit inkomen moet u dus niet de hypotheekrente meenemen. De rekentool doet dit voor u met en zonder vooruitbetaalde hypotheekrente.

Als uw box 1 inkomen het volgende jaar anders is, wat is dan dat jaar uw box 1 inkomen?
Als het gelijk is, hoeft u niets in te vullen.
 
Let op: Bij dit inkomen moet u ook weer niet de hypotheekrente meenemen.

%

Welke spaarrente of rendement krijgt u op het geld dat u gaat gebruiken om de hypotheekrente vooruit te betalen?

Wanneer u geboren bent, bepaalt onder andere welke belastingtarieven er van toepassing zijn.
Als u hier niets invult, gaat de berekening er vanuit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie