Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Regels maximale hypotheek berekenen 2011

In de jaren voor de financiële crisis hebben veel mensen een hypotheek afgesloten die misschien iets te maximaal was voor hun portomonnee was. Een deel van deze mensen zit nu dan ook in de problemen.
Dit was voor de overheid reden om nieuwe regels op te stellen voor de maximale hypotheek die u kunt krijgen. De regels zijn vastgelegd in de ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen’ en gelden per 1 augustus 2011.

Het berekenen van de maximale hypotheek moet vanaf dat moment gebeuren volgens  deze regels.

Daarnaast is er in die gedragscode ook vastgelegd hoe de bank, verzekeraar of tussenpersoon u moet voorlichten bij een offerteaanvraag voor een hypotheek.

Maximale hypotheek

Voor het berekenen van de maximale hypotheek gelden per 1 augustus 2011 onderstaande regels.

De maximale hypotheek wordt bepaald door:

 • Uw (gezamenlijk) inkomen.
  In principe tellen hiervoor alle vaste inkomsten mee.
 • De hoogte van de hypotheekrente.
  Omdat bij een korte rentevastperiode de rente vaak laag is, maar wel snel kan stijgen, moet bij een rentevastperiode tot 10 jaar worden gerekend met een door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgestelde toetsrente.
 • Uit deze twee worden de woonlasten berekend die u verantwoord kunt betalen.
  Deze berekening is op basis van de NHG woonlastennormen, die jaarlijks door het NIBUD worden vastgesteld.
 • De marktwaarde van uw woning: de hypotheek mag niet hoger zijn dan 104% van de marktwaarde van de woning. Als u overdrachtsbelasting moet betalen, mag u deze er bij optellen. Bij 2% overdrachtsbelasting geldt dus een maximum van 104% + 2% = 106% van de marktwaarde van de woning.
 • Als u een consumptief krediet heeft, bijvoorbeeld een doorlopend krediet, credit card of persoonlijke lening , wordt 2% van de kredietlimiet of de lening in aanmerking genomen als financiële lasten per maand.

Verdere voorwaarden:

 • De hypotheek mag voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij zijn. De rest moet in maximaal 30 jaar worden afgelost (lineaire of annuïteitenhypotheek), of er moet voldoende kapitaal worden opgebouwd om dit na maximaal 30 jaar te kunnen aflossen (spaar-, beleggingshypotheek of banksparen).

Uitzonderingen

Zoals altijd zijn er natuurlijk ook weer de nodige uitzonderingen van toepassing. De belangrijkste uitzonderingen staan hieronder.

Een hogere hypotheek is mogelijk in onderstaande gevallen:

 • Als het om het oversluiten van een bestaande hypotheek gaat, waarbij u in dezelfde woning blijft wonen. De hypotheek is dan maximaal de oude hypotheek + oversluitkosten.
 • Als u na verkoop van uw oude woning met een hypotheekschuld blijft zitten. Deze schuld mag meegefinancierd worden in de nieuwe hypotheek. Dit is het geval als u uw oude woning verkoopt voor minder dan de hypotheek die u daarop heeft afgesloten.
 • Als de maximaal verantwoorde woonlasten volgens de NHG berekening een substantieel hogere hypotheek mogelijk maken dan de maximale hypotheek op basis van de marktwaarde van de woning. Dit kan het geval zijn als u een voor u relatief goedkope woning koopt.
 • Als u energiebesparende voorzieningen in uw woning wilt treffen of een woning met het A-label koopt.
 • Als u een overbruggingsfinanciering nodig heeft.
 • Als u (veel) eigen vermogen heeft.

Een groter aflossingsvrij deel in uw hypotheek is in bepaalde gevallen ook mogelijk:

 • Als u een bestaande hypotheek oversluit, waarbij u in dezelfde woning blijft wonen.
  Deze uitzondering geldt ook voor de kosten van het oversluiten.
 • Als de maandlasten substantieel (60% of meer) lager zijn dan u op basis van uw inkomen verantwoord zou kunnen lenen volgens de NHG woonlastennormen.
 • Als aan de hypotheek een spaarrekening of effecten zijn verpand.

Als u uw hypotheek gaat oversluiten kunt u dus globaal dezelfde maximale hypotheek behouden als volgens de gedragscode is toegestaan. Ook als er een groter deel dan 50% aflossingsvrij is.

Bij het verhogen van de hypotheek gelden de nieuwe regels. Dit zal dus vaak niet meer zo eenvoudig zijn.

Bereken zelf wat uw maximale hypotheek is volgens deze gedragscode.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.