Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Maximale verhuurhypotheek - huis verhuren

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (8x)

Wat is de maximale verhuurhypotheek?
Hoeveel kunt u maximaal lenen voor een verhuurde woning?

Maximale verhuurhypotheek - huis verhuren

Als u een huis als beleggingspand wilt kopen om te verhuren, kunt u dit vaak deels financieren met een hypotheek.

Omdat u er niet zelf in gaat wonen, gelden er afwijkende voorwaarden voor het verkrijgen van de hypotheek. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke financiële situatie, uw inkomen(s) en vaste lasten, en de waarde van de betreffende woning in verhuurde staat. De huurinkomsten uit de verhuur van het pand worden hierbij deels meegeteld als inkomen.

Het voordeel van het deels financieren van een beleggingspand is dat door de hefboomwerking u daardoor meer rendement maakt op uw belegging. Zie daarvoor ook onze vastgoed rendement berekening.

Er zijn in Nederland een beperkt aantal aanbieders voor financiering van beleggingspanden door particulieren. Allemaal met vaak net weer andere voorwaarden en vaak een eigen naam voor de hypotheek, zoals: verhuurhypotheek, investeringshypotheek, beleggingspandhypotheek en vastgoedhypotheek.

Berekenen

Wat is de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing) van de woning die u wilt kopen om te gaan verhuren?

per
%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen.

per

Wat zijn uw eigen netto woonlasten?

Kies 'ja' als u de AOW-leeftijd gepasseerd bent.
Er gelden dan andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Kies hier 'ja' als u ook een lopend consumptief krediet, studieschuld en/of te betalen partneralimentatie wilt meenemen in de berekening.

Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 67 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie