Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Maximale hypotheek berekenen - hoeveel kunt u lenen?

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.2/10 (1064x)

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen?

Gesponsord

Maximale hypotheek berekenen - hoeveel kunt u lenen?

Als u een huis gaat kopen, hoeveel geld kunt u dan lenen?

U kunt ook nog de maximale hypotheek voor 2022 berekenen.

Met deze rekentool kunt u zelf de hypotheek berekenen die u maximaal kunt krijgen in 2023. De berekening is onafhankelijk en volgt de wettelijke normen en rekenregels voor hypotheken.
Ook de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt berekend.

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij de berekening van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
 • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Weet u nog niet welke woning u gaat kopen? Bereken dan de maximale hypotheek zonder rekening te houden met de marktwaarde van de woning.

Wilt u weten wat het kost om de rente langer vast te zetten? Gebruik dan onze rentevaste periodes vergelijken berekening.

Berekenen

Kies:

 • ja – als u uw AOW-leeftijd al bereikt heeft.
 • binnen 10 jaar – als u binnen 10 jaar uw AOW-leeftijd bereikt. Dit is het geval als u geboren bent tussen 01-07-1956 en 01-03-1966.
 • nee – als beide niet het geval zijn. U bent meer dan 10 jaar verwijderd van uw pensioen.
Afhankelijk van uw leeftijd gelden er andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar uw loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is uw bruto pensioeninkomen per jaar?
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Kies:

 • ja – als uw partner de AOW-leeftijd al heeft bereikt.
 • binnen 10 jaar – als uw partner binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dit is het geval als uw partner geboren is tussen 01-07-1956 en 01-03-1966.
 • nee – als beide niet het geval zijn. Uw partner is meer dan 10 jaar verwijderd van zijn of haar pensioen.
Afhankelijk van uw partners leeftijd gelden er andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van uw partner per jaar?
U kunt meer informatie over uw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op uw maximale hypotheek. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van uw inkomen(s) berekend.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Is de hypotheekrente aftrekbaar in box 1?
 
Hypotheken zijn sinds 2001 gedurende 30 jaar aftrekbaar in box 1.
Nieuwe hypotheken (en verhogingen) moeten sinds 2013 ook minimaal in 30 jaar annuïtair afgelost worden om aftrekbaar in box 1 te zijn.

Vul hier de hoogte van het hypotheekdeel in dat niet aftrekbaar is.
Bijvoorbeeld het aflossingsvrije deel van een hypotheek afgesloten na 2012.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Een consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening. Heeft u een of meer van deze leningen? Tel dan de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om uw consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten. Leningen verlagen de maximaal mogelijke hypotheek.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

 • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft.
 • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
 • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
 • Nee – in alle andere situaties.

Als er energiebesparende voorzieningen worden aangeschaft, zoals isolatie, zonnepanelen, etc., welk bedrag wordt dan hieraan besteed?
Energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd in de hypotheek tot maximaal 106% van de waarde van de woning.
 
Let op: de marktwaarde van de woning moet ook opgegeven worden om de EBV mee te kunnen nemen in de berekening.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 67 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie