Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 218 rekentools en ruim 20 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Bijgewerkt voor 1 juli 2020

Maximale hypotheek berekenen - hoeveel kunt u lenen?

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.2/10 (1023x)

Hoeveel hypotheek kunt u maximaal krijgen?

Gesponsord

Maximale hypotheek berekenen - hoeveel kunt u lenen?

Als u een huis gaat kopen, hoeveel geld kunt u dan lenen?

Met deze rekentool kunt u zelf de hypotheek berekenen die u maximaal kunt krijgen in 2020. De berekening is onafhankelijk en volgt de wettelijke normen en rekenregels voor hypotheken.
Ook de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt berekend.

U kunt bij ons ook al de maximale hypotheek voor 2021 berekenen.

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij de berekening van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
 • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Weet u nog niet welke woning u gaat kopen? Bereken dan de maximale hypotheek zonder rekening te houden met de marktwaarde van de woning.

 

Berekenen

Kies

 • ja – als u uw AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 • binnen 10 jaar – als u binnen 10 jaar uw AOW-leeftijd passeert. Dit is het geval als u geboren bent tussen 01-05-1954 en waarschijnlijk 01-06-1963.
 • nee – als beiden niet het geval zijn. U bent nog meer dan 10 jaar verwijderd van uw pensioen.
De regels voor het berekenen van de maximale hypotheek zijn afhankelijk van uw leeftjd.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Wat is uw bruto pensioeninkomen? Het pensioeninkomen kan bestaan uit:

 • AOW – uw AOW-uitkering.
 • Pensioenuitkering(en) – pensioen dat u heeft opgebouwd toen u nog werkte.
 • Lijfrente uitkeringen – zelf opgebouwd pensioen. Dit kan ook een banksparen uitkering zijn.
 • Inkomen uit vrij vermogen – U mag 3% van uw vrij besteedbaar vermogen (spaargeld of beleggingen) meetellen als pensioeninkomen.
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
NB Als u nog werkt na uw pensioen, mag u dit inkomen meestal niet meetellen als pensioeninkomen.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Wat is het bruto pensioeninkomen van uw partner? Het pensioeninkomen kan bestaan uit:

 • AOW – uw partners AOW-uitkering.
 • Pensioenuitkering(en) – pensioen dat uw partner heeft opgebouwd toen hij of zij nog werkte.
 • Lijfrente uitkeringen – zelf opgebouwd pensioen. Dit kan ook een banksparen uitkering zijn.
 • Inkomen uit vrij vermogen – U mag 3% van uw partners vrij besteedbaar vermogen (spaargeld of beleggingen) meetellen als pensioeninkomen.
U kunt meer informatie over uw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
NB Als uw partner nog werkt na het pensioen, mag u dit inkomen meestal niet meetellen als pensioeninkomen.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s).

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

 • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft.
 • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
 • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
 • Nee – in alle andere situaties.

Als er energiebesparende voorzieningen worden aangeschaft, zoals isolatie, zonnepanelen, etc., welk bedrag wordt dan hieraan besteed?
Energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd in de hypotheek tot maximaal 106% van de waarde van de woning.
 
Let op: de marktwaarde van de woning moet ook opgegeven worden om de EBV mee te kunnen nemen in de berekening.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 54 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie