Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
273 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Huurtoeslag berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (501x)

Heeft u recht op huurtoeslag?
Hoeveel huurtoeslag kunt u verwachten in 2023?

Huurtoeslag berekenen

Bereken de huurtoeslag voor de jaren t/m 2023.

Woont u in een huurhuis, dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten.

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur, uw inkomen, uw leeftijd en met wie u samenwoont. Met een lager inkomen of hogere huur, krijgt u meestal meer huurtoeslag. Er geldt een maximum huur en ook bij te veel vermogen krijgt u geen huurtoeslag.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoeveel huurtoeslag u kunt verwachten.

Bereken ook de andere toeslagen:

Onze toeslag berekeningen kloppen voor de meeste mensen en zijn eenvoudiger in gebruik dan de proefberekening van de overheid. 100% zekerheid krijgt u pas na het aanvragen van de toeslag(en).

Berekenen

De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de servicekosten. Per soort servicekosten geldt een maximum van € 12.
Met de –knop kunt u de rekenhuur bereken.

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Zijn er naast u en uw eventuele toeslagenpartner ook nog andere bewoners die ingeschreven staan op dit adres? Denk hierbij aan inwonende kinderen, (schoon)ouders, etc.

Wat is uw toetsingsinkomen in dit jaar?
Het toetsingsinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen als verzamelinkomen.
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
Of bereken het met de –knop.

Wat is het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner in dit jaar?
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
Of bereken het met de –knop.

Wat is het totale toetsingsinkomen van de andere bewoners samen?
Voor inwonende kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 23 jaar, telt alleen het inkomen mee boven de vrijstellingsgrens van € 5.432 (2023) per persoon per jaar.
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
NB Een onderhuurder en zijn inkomen tellen niet mee. Dit geldt ook voor inkomens van personen die tot het huishouden van de onderhuurder behoren.

Is minimaal één persoon van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar de AOW-leeftijd gepasseerd? Kies dan 'ja', anders 'nee'.

Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een verlaagde huurgrens.
Uitgezonderd hierop zijn jongeren onder de 23 jaar met een kind en/of handicap. Voor hen geldt de normale (hogere) huurgrens.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 57 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie