Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Berekenen - Schenken & Erven

Schenken & Erven

 

Gemiddelde beoordeling: 8.3/10 (596x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 14 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor schenkenerven en giften aan goede doelen. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Schenken aan kinderen, familie, vrienden, etc.

Als u geld of goederen met een waarde wilt schenken aan een kind, familielid, vriend of iemand anders, moet de ontvanger daar, vanaf een bepaalde waarde, schenkbelasting over betalen.
Om het verlagen van hypotheken (de eigen woning schuld) te bevorderen, kan er onder voorwaarden extra geld geschonken worden als dit gebruikt wordt voor (aflossen van) de eigen woning.

Geld schenken aan een goed doel, heet een gift. Gebruik daarvoor onze rekentools voor giften.

 8.3 (74x)Schenkbelasting - hoeveel belasting moet er worden betaald bij geld schenken?

 8.8 (22x)Schenken netto-bruto - hoeveel moet u schenken inclusief schenkbelasting?

Erfenis en erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, moet u erfbelasting betalen over de waarde van het erfdeel dat u krijgt.

 8.4 (265x)Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis?

Waardebepaling bij een schenking of erfenis

Voor een aantal zaken die u kunt erven of schenken, moet voor de te betalen belasting de waarde op een specifieke manier berekend worden.

Als na het overlijden van een ouder de wettelijke verdeling van toepassing is, wat is dan de waarde van de erfdelen voor de ouder (vruchtgebruik) en de kinderen (blote eigendom)? En wat is dan de belastingvrije vordering van de kinderen op de overblijvende ouder?

 nieuwWaarde erfdeel langstlevende ouder bij een wettelijke verdeling.

Zelfde berekening los: wat is de waarde als u alleen het recht krijgt op gebruik (vruchtgebruik ), of juist (nog) géén recht krijgt op gebruik (blote eigendom).

 8.1 (21x)Waarde vruchtgebruik & blote eigendom in een erfenis of schenking berekenen.

Er geldt ook een specifieke manier van waardebepaling bij het verkrijgen van een periodieke uitkering en een verhuurde woning.

 8.8 (5x)Waarde periodieke uitkering in een erfenis of schenking berekenen.

 7.5 (20x)Waarde verhuurde woning in een erfenis of schenking berekenen. 

Uitvaartkosten van een begrafenis of crematie

Wees voorbereid en bereken wat de gemiddelde kosten voor een crematie of begrafenis zijn, uitgaande van uw wensen.

 8.3 (15x)Kosten crematie of begrafenis - bereken de kosten van een uitvaart. 

Geven aan goede doelen

Een gift aan een goed doel is, onder voorwaarden, (deels) aftrekbaar voor de belasting. Bereken het fiscale voordeel en wat de gift u netto kost.

Een periodieke gift geeft de grootste belastingaftrek.

 7.6 (34x)Periodieke giften - wat is de belastingaftrek?

 8.1 (60x)Particuliere gewone gift - wat is aftrekbaar van de belasting?

 9.3 (3x)Belastingaftrek bij giften - hoeveel is de belastingaftrek en wat kost het u dus?

Zakelijke giften zijn ook (onder voorwaarden) aftrekbaar. Bereken de aftrek of wat voordeliger is, een gift vanuit de zaak, of vanuit privé.

 9.4 (13x)Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek?

 nieuwBelastingaftrek bij zakelijke giften - wat kost het de zaak en in privé?

 9.3 (17x)Geven in privé of de bv - wat is het voordeligste?

Extra informatie