Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 203 rekentools en ruim 15.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2018

Berekenen - Schenken & Erven

Schenken & Erven

 

Gemiddelde beoordeling:
8.3/10 (491x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 13 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor schenkenerven en giften aan goede doelen. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Schenken aan kinderen, familie, vrienden, etc.

Als u geld of goederen met een waarde wilt schenken aan een kind, familielid, vriend of iemand anders, moet de ontvanger daar, vanaf een bepaalde waarde, schenkbelasting over betalen.

Geld schenken aan een goed doel, heet een gift. Gebruik daarvoor onze rekentools voor giften.

 8.2 (58x)Schenkbelasting - hoeveel belasting moet er worden betaald bij geld schenken?

 8.6 (19x)Schenken netto-bruto - hoeveel schenken voor een netto bedrag na schenkbelasting?

Om het verlagen van hypotheken (de eigen woning schuld) te bevorderen, kan er onder voorwaarden extra geld geschonken worden als dit gebruikt wordt voor (aflossen van) de eigen woning.

 9.3 (15x)Schenken voor de eigen woning - wat levert de verhoogde vrijstelling u op?

Erfenis en erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, moet u erfbelasting betalen over de waarde van het erfdeel dat u krijgt.

 8.4 (234x)Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis?

Waardebepaling bij een schenking of erfenis

Voor een aantal zaken die u kunt erven of schenken, moet voor de te betalen belasting de waarde op een specifieke manier berekend worden.

Een veel voorkomende situatie is dat u alleen het recht krijgt op gebruik, of juist (nog) géén recht krijgt op gebruik. U krijgt dan het vruchtgebruik of het blote eigendom.

 8.8 (10x)Waarde vuchtgebruik & blote eigendom in een erfenis of schenking berekenen.

Er geldt ook een specifieke manier van waardebepaling bij het verkrijgen van een periodieke uitkering en een verhuurde woning.

 8.5 (4x)Waarde periodieke uitkering in een erfenis of schenking berekenen.

 7.6 (9x)Waarde verhuurde woning in een erfenis of schenking berekenen. 

Uitvaartkosten van een begrafenis of crematie

Wees voorbereid en bereken wat de gemiddelde kosten voor een crematie of begrafenis zijn, uitgaande van uw wensen.

 9.0 (6x)Kosten crematie of begrafenis - bereken de kosten van een uitvaart. 

Geven aan goede doelen

Een gift aan een goed doel is, onder voorwaarden, (deels) aftrekbaar voor de belasting. Het goede doel of de instelling moet dan wel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn. Met onderstaande rekentools kunt u het fiscale voordeel berekenen, net als wat de gift u netto kost.

Een periodieke gift geeft de grootste belastingaftrek.

 7.8 (25x)Periodieke giften - wat is de belastingaftrek?

 8.1 (56x)Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting?

Zakelijke giften zijn ook (onder voorwaarden) aftrekbaar. Bereken de aftrek of wat voordeliger is, een gift vanuit de zaak, of vanuit privé.

 9.4 (13x)Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek?

 9.4 (14x)Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste?

Extra informatie