Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Hypotheek aflossen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (514x)

Is het aflossen van uw hypotheek voordelig?

Gesponsord

Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek én eigen geld heeft, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast uw hypotheek slim is. Misschien kunt u beter uw geld gebruiken om uw hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.

Wilt u geleidelijk aflossen, bijvoorbeeld iedere maand een stukje, gebruik dan onze rekentool hypotheek aflossen in plaats van sparen.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol kan zijn.

Aandachtspunten:

 • Aflossen wordt interessanter als u ouder bent. Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
 • Denk goed na over het box 3 rendement dat u invult. Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen. Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
  Als u uw hypotheek aflost met uw spaargeld, heeft u uw spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van uw geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als uw hypotheek nog loopt of uw rentevast periode nog is.
 • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. U spaart daarin immers vaak met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
 • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is vaak (nog) voordelig door de wet Hillen. Deze zorgt voor een extra belastingaftrek als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft en is meegenomen in de berekening.
  Dit belastingvoordeel wordt wel in 30 jaar in kleine stapjes afgeschaft. Zie ook: bereken de aflosboete door afschaffen van de Wet Hillen.

Let op: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele boeterente die u krijgt bij aflossen tijdens een rentevast periode. Aflossen is dan doorgaans niet verstandig: de boeterente weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

Berekenen

Kies de juiste hypotheekvorm(en):

 • Annuïteitenhypotheek – als de hypotheek helemaal annuïtair afgelost wordt.
 • Annuïteiten + aflossingsvrij – als de annuïteitenhypotheek een aflossingsvrij deel heeft.
 • Aflossingsvrije hypotheek – als de hypotheek helemaal aflossingsvrij is.
 • Lineaire hypotheek – als de hypotheek helemaal lineair afgelost wordt.
 • Lineair + aflossingsvrij – als de lineaire hypotheek een aflossingsvrij deel heeft.

jaar
en
maand

Hypotheek

%

Wat is de rente die u betaalt voor uw hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente die in de polis staat.

Aflossingsvrij hypotheekdeel

%

Wat is de rente die u betaalt voor uw hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente die in de polis staat.

Aflossing

Hoeveel wilt u extra aflossen op de hypotheek?

Op welk hypotheekdeel wilt u aflossen?
Als u deze keuze heeft, voer de berekening dan uit voor beiden opties en vergelijk het verschil. U ziet dan welke optie welk voordeel heeft: lagere maandlasten, een lagere restschuld en/of lagere totale rentekosten. Mogelijk kunt u de aflossing ook verdelen tussen beide delen.

%

Welke spaarrente of rendement krijgt u op dit geld als u het niet gebruikt voor het aflossen?

Kies 'ja' als het vermogen belast is in box 3. De vermogensbelasting wordt dan meegenomen in de berekening. Het werkelijk behaalde rendement wordt dan belast met het in dat jaar geldende belastingtarief (32% in 2023, 36% vanaf 2024).
 
NB Tot en met 2026 zal de belastingdienst (waarschijnlijk) nog rekenen met drie forfaitaire (standaard) percentages: voor sparen, voor beleggen, etc. en voor schulden. Deze zullen ze zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werkelijkheid. Wel kan hierdoor de belasting wat afwijken van de berekende waarde op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Moet er rekening gehouden worden met een heffingsvrij vermogen?
U kunt rekenen met verschillende opties:

 • n.v.t. – Geen heffingsvrij vermogen meenemen in de berekening. Bijvoorbeeld omdat deze berekening geldt voor het deel van uw box 3 vermogen dat hierbuiten valt.
 • voor één persoon – Het heffingsvrij vermogen voor één persoon.
 • met fiscaal partner – Het heffingsvrij vermogen voor uzelf en uw fiscaal partner.
Het heffingsvrij vermogen is het deel van uw box 3 vermogen, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2024 is dit € 57.000, dubbel voor fiscaal partners.

Andere gegevens

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?
Als u hier niets invult, gaat de berekening er van uit dat deze gelijk is aan de hypotheeksom.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We gebruiken uw geboortedatum om te bepalen wanneer u met pensioen gaat. Er gelden dan andere belastingtarieven.
Als u hier niets invult, gaat de berekening ervan uit dat u de AOW-leeftijd niet bereikt tijdens de looptijd van de hypotheek.

Welk bruto jaarinkomen verwacht u te hebben als u met pensioen bent?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen nadat u met pensioen bent gegaan. Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van uw huidige bruto jaarinkomen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie