Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
254 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Voorjaarsnota 2022 verwerkt

Hypotheek aflossen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (500x)

Is het aflossen van uw hypotheek voordelig?

Gesponsord

Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek en eigen geld heeft, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast uw hypotheek slim is. Of is het beter is om uw geld te gebruiken om uw hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.

Wilt u geleidelijk aflossen, bijvoorbeeld iedere maand een beetje, gebruik dan onze rekentool Aflossingsvrije hypotheek aflossen.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol is.

Aandachtspunten:

 • Aflossen wordt interessanter als u ouder bent. Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
 • Denk goed na over het box 3 rendement dat u invult. Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen. Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
  Als u uw hypotheek aflost met uw spaargeld, heeft u uw spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van uw geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als uw hypotheek nog loopt of uw rentevast periode nog is.
 • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. U spaart daarin immers met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
 • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is vaak (nog) voordelig door de wet Hillen. Deze zorgt voor een extra belastingaftrek als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft en is meegenomen in de berekening.
  Dit belastingvoordeel wordt wel in 30 jaar in kleine stapjes afgeschaft. Zie ook: bereken de aflosboete door afschaffen van de Wet Hillen.

Let op: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele boeterente die u krijgt bij aflossen tijdens een rentevast periode. Aflossen is dan doorgaans niet verstandig: de boeterente weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

Berekenen

Wat is de hoogte van de hypotheek, ook wel hypotheeklening genoemd?

Hoeveel hypotheek wilt u aflossen met geld dat u beschikbaar heeft in box 3?
Als u niets invult, wordt de gehele hypotheek afgelost.

%

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?
Als u hier niets invult, gaat de berekening er van uit dat deze gelijk is aan de hypotheeksom.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.


Geld dat gebruikt wordt om af te lossen:
%

Welke spaarrente of rendement krijgt u op dit geld als u het niet gebruikt voor het aflossen?

Betaalt u vermogensrendementsbelasting (in box 3) over het geld waarmee u wilt aflossen?
U kunt rekenen met verschillende opties:

 • nee - Het geld wordt niet belast in box 3.
 • ja, 31% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 31%. Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025.
 • ja, oude wet 2022 - Volgens de oude wet voor 2022. Hogere vermogens worden zwaarder belast. Effectief is de belasting boven de vrijstelling tussen 0,56% en 1,71%.

Er wordt gerekend met het laatste bekende heffingsvrije vermogen, zijnde € 50.650 per persoon in 2022.
Bij de keuze 'ja, oude wet 2022' wordt het vermogen, als u een fiscaal partner heeft, 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

Wat is het totale box 3 vermogen voordat er afgelost wordt?
Dit moet minimaal gelijk zijn aan de gewenste hypotheekaflossing.
 
Let op: als er belasting in box 3 betaalt wordt, is deze belasting afhankelijk van het totale box 3 vermogen. Het voordeel van het aflossen dus ook. Vul daarom het totale box 3 vermogen in.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 64 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie