Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Berekenen - Ondernemer, zzp'er & dga

Ondernemen, ZZP-er & DGA

 

Gemiddelde beoordeling: 8.7/10 (3802x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 41 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor ondernemenzzp’ersbv’s en de dga. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Ondernemen als zzp’er

Bereken wat uw netto besteedbaar inkomen is als u zzp’er bent, of ondernemer voor de inkomstenbelasting (vof, cv, maatschap, llp, etc).

 9.0 (926x)Netto inkomen zzp'er - wat is het besteedbaar inkomen voor u als zzp'er?

Ook kunt u omgekeerd berekenen hoe hoog uw uurtarief moet zijn, of hoeveel declarabele uren u moet maken, als u uitgaat van een gewenst netto besteedbaar inkomen.

 8.3 (242x)Uurtarief zzp'er - hoe hoog moet dit zijn voor een gewenst besteedbaar inkomen?

 8.9 (19x)Benodigde declarabele uren zzp'er - hoeveel uur moet u kunnen declareren? 

Bereken hoeveel declarabele uren er voor u in een jaar zitten na aftrek van vakantie, feestdagen, ziekte en overhead zoals administratie en acquisitie.

 9.3 (39x)Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken?

Als zzp’er betaalt u de belasting achteraf. Hoeveel omzet zou u hiervoor opzij moeten zetten?

 9.4 (44x)Zzp'er omzet reserveren - hoeveel moet u opzij zetten voor de inkomstenbelasting?

Inkomen als ondernemer

Bereken het netto jaarinkomen als fulltime of parttime ondernemer.

 9.2 (87x)Netto inkomen ondernemer - hoeveel verdient u netto als ib-ondernemer of dga?

 8.9 (51x)Parttime ondernemer - hoeveel verdient u netto erbij uit uw onderneming?

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoeveel er netto overblijft van extra inkomen. Bij deze versie van de rekentool kunt u zelf kiezen of de eigen bijdrage Zorgverzekeringswet, arbeidskorting en/of algemene heffingskorting moeten worden meegenomen in de berekening.

 8.0 (21x)Marginaal tarief in box1 berekenen.

Via de middelingsregeling inkomstenbelasting heeft u als ondernemer met een (sterk) wisselend box 1 inkomen al snel recht op een belastingteruggave.

 9.3 (66x)Middelingsregeling inkomen box1 bij een sterk wisselend inkomen.

Netto kosten en inkomen bij verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met een AOV.

 nieuwAOV-premie - wat zijn de netto kosten van een arbeids­ongeschikt­heids­verzekering?

 nieuwAOV-uitkering - hoeveel houdt u netto over van uw AOV-uitkering?

Inkomen als dga

Als directeur groot aandeelhouder (dga) bij een eigen bv, bent u in loondienst bij deze bv. Wel heeft u het voordeel dat u (binnen grenzen) zelf uw salaris kunt bepalen. Bereken hier hoeveel u netto overhoudt en/of wat het optimale inkomen is, door te kijken naar de belastingdruk bij verschillende inkomens.

 9.0 (98x)Loonstrookje voor een dga - nettoloon berekenen uit het brutoloon.

 8.7 (9x)Belastingdruk dga - hoeveel belasting betaalt u over de top van uw inkomen?

Als dga kunt u ook inkomen genereren door dividend uit te keren. Bereken wat de belasting(druk) dan is en hoe u deze met tijdig plannen kunt minimaliseren.

 8.1 (63x)Winst of vermogen uit de bv naar privé - hoeveel belasting betaalt u?

 9.0 (4x)Box 2 belasting plannen - hoe betaalt u minder belasting in box 2?

 9.1 (20x)Box 2 belasting - hoeveel belasting betaalt u bij een dividenduitkering in box 2?

Vergelijk uw inkomen bij ondernemen als ib-ondernemer (zzp’er, eenmanszaak, cv of vof) en ondernemen in een bv. Bereken het belastingvoor- of nadeel van ondernemen in een bv.

 8.8 (206x)Bv of eenmanszaak - wat is voordeliger?

Een bv als personal holding

Als u een bv als personal holding heeft, kunt u daarbinnen vermogen opbouwen en beheren. Bereken hier hoe dit zich verhoudt tot vermogensopbouw in privé.

 8.7 (12x)Vermogen in privé of bv - waar kan een dga het beste vermogen opbouwen?

Het vermogen in uw bv kunt u aanwenden om uzelf een lening (hypotheek) te verstrekken voor uw eigen woning. Bereken welk voordeel u hiermee kunt behalen ten opzichte van lenen bij een bank of aflossen van uw eigenwoningschuld.

 8.3 (38x)Hypotheek uit eigen bv, van de bank of maximaal aflossen?

Als u uw PEB heeft omgezet in een ODV oudedagsverplichting, moet u jaarlijks het ODV-kapitaal oprenten en als de uitkeringen gestart zijn ook deze hierin verwerken.

 9.5 (4x)ODV oprenting in uitstelfase - wat is de oprenting van de oudedagsverplichting?

 10.0 (5x)ODV uitkeringen en oprenten - in de uitkeringsfase van uw oudedagsverplichting.

Auto van de ondernemer

Een altijd weer immens populaire vraag voor een ondernemer is: waar koop ik mijn auto, op de zaak of in privé. Wij proberen met deze rekentool u te helpen bij de keuze.

 8.1 (386x)Auto van de zaak of in privé - wat is het voordeligste voor u als ondernemer?

Belastingen voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u te maken met meerdere soorten belasting naast de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er fiscale voordelen te behalen door ondernemers.

Bereken hoe hoog de btw is over of in de prijs van een product of dienst. En wat wordt de nieuwe prijs als de btw wijzigt?

 9.2 (282x)Btw berekenen - bereken de btw over of in een bedrag.

 7.3 (3x)Prijs na btw-tarief wijziging - bereken de nieuwe prijs inclusief de nieuwe btw.

Bereken hoeveel btw u straks (ongeveer) moet afdragen aan de belastingdienst en of u in aanmerking komt voor minder of geen btw afdracht door de btw kleineondernemersregeling.

 9.2 (10x)Btw aangifte berekenen - bereken de btw die u moet betalen aan de belastingdienst.

Een bv moet vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over de behaalde winst. Bereken hoeveel dit is.

 8.6 (61x)Vennootschapsbelasting - hoeveel vpb moet u betalen over de winst?

Een werknemer betaalt inkomstenbelasting over zijn inkomen. Daarnaast betaalt de werkgever ook loonkosten bestaande uit werknemersverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

 8.8 (45x)Loonkosten werkgever - wat zijn de totale loonkosten voor de werkgever?

Binnen de werkkostenregeling kan een werkgever vergoedingen geven aan werknemers zonder loonheffing. Hiervoor moet u wel binnen de vrije ruimte blijven, die u kunt berekenen uit de loonsom.

 9.2 (5x)Werkkostenregeling (WKR) - hoe hoog is de vrije ruimte?

Bereken of het voordeliger is om te betalen in één keer of in termijnen, als u recht hebt op een betalingskorting bij vooruit betalen in één keer.

 8.8 (12x)Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen u extra? 

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting, waaronder zzp’ers, heeft u extra belastingaftrek.

 8.0 (5x)Mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek - Hoeveel belastingaftrek krijgt u?

Verkoopprijs, inkoopprijs en winstmarge

Met onderstaande rekentools kunt u rekenen met de verkoopprijs, inkoopprijs en winstmarge. Wat moet de verkoopprijs zijn? Wat is de maximale inkoopprijs? Hoeveel winst maakt u?

 8.7 (155x)Verkoopprijs - bereken de verkoopprijs uit de inkoopprijs en winstmarge.

 8.3 (74x)Inkoopprijs - bereken de inkoopprijs uit de verkoopprijs en winstmarge.

 9.0 (233x)Winstmarge - bereken de winstmarge uit de verkoopprijs en inkoopprijs.

En wat is de winst bij verkoop via een webwinkel, na verkoopkosten zoals commissie voor het verkoopplatform en de verzendkosten?

 10.0 (4x)Winstmarge in webwinkel - bereken de winst rekening houdend met de verkoopkosten.

Let extra op bij korting geven. Bereken eerst de winstmarge in de verkoopprijs, om te voorkomen dat u verlies lijdt door een te hoge korting op de verkoopprijs.

 9.8 (12x)Winstmarge omrekenen - over de inkoopprijs naar in de verkoopprijs en omgekeerd.

Bereken in één keer de gevolgen van een korting of kortingsactie. Wat wordt de winst(marge)?

 10.0 (3x)Winst en winstmarge na korting - hoeveel blijft er over na korting geven? 

Investeringen

Wanneer kan een investering uit? Wat moet het minimale rendement van een investering zijn?

 8.5 (4x)WACC berekenen - wat zijn de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal?

Hoeveel geld is er ‘over’ in de onderneming?

 10.0 (5x)Vrije kasstroom berekenen - hoeveel dividend kan er veilig uitgekeerd worden?

Investeringen kunnen leiden tot een investeringsaftrek. Bereken of u daar recht op heeft en/of hoe u, door uw investeringen slim te spreiden of te combineren, de investeringsaftrek kunt optimaliseren.

 8.2 (44x)Investeringsaftrek KIA - Wat is de investeringsaftrek over uw investeringen?

Planning

Bereken het aantal werkdagen in een periode voor uw planning. Deze berekening houdt rekening met vrije dagen en de Nederlandse feestdagen.

 9.0 (12x)Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode?

Extra informatie