Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Berekenen - Werk, Inkomen & Ontslag

Werk, Inkomen & Ontslag

 

Gemiddelde beoordeling:
8.3/10 (19572x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande  rekentools kunt u zelf alles berekenen rond werk en inkomen, inclusief ontslag en alimentatie. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Bruto-netto inkomen

Hoeveel houdt u netto over van uw bruto inkomen. De eerste berekening is het meest nauwkeurig als u weet onder welke CAO u valt en/of bijvoorbeeld bijtellingen of een onkostenvergoeding wilt meenemen bij het berekenen. De tweede berekening is eenvoudiger en algemener.

 8.4 (5726x)Nettoloon 2019 berekenen uit uw bruto salaris.

 8.3 (4061x)Bruto-netto salaris berekenen - wat houdt u netto over van uw bruto salaris.

Voor een uitkering gelden andere fiscale regels. Gebruik deze rekentool als u wilt berekenen hoeveel u netto overhoudt van uw bruto uitkering.

 8.3 (1409x)Uitkering bruto-netto 2019 - wat ontvangt u netto van een bruto uitkering. 

Bereken omgekeerd welk bruto salaris u moet vragen, als u weet wat u hiervan netto wilt overhouden.

 8.3 (557x)Brutoloon 2019 berekenen uit het nettoloon.

Minimum(jeugd)loon

Het minimumloon en minimumjeugdloon zijn wettelijk vastgelegd; hiervoor wordt ook de afkorting WML gebruikt. Met deze tools kunt u berekenen hoe hoog het minimumloon nu is, en in de komende jaren zal veranderen.

 8.3 (483x)Minimumloon en minimum jeugdloon berekenen. Uurloon, per maand of week.

 8.4 (35x)Minimumloon, minimumuurloon en minimumjeugdloon - nu en in de toekomst.

Box 1 belasting

De box 1 belasting is progressief, over meer inkomen betaalt u meer inkomensbelasting. Daarnaast zijn een aantal heffingskortingen (korting op te betalen belasting) inkomensafhankelijk. U krijgt daardoor minder belastingkorting bij een hoger inkomen. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel box 1 belasting u betaalt over extra inkomen, uw gehele inkomen of de top van uw inkomen.

 8.1 (233x)Belasting extra inkomen - hoeveel belasting betaalt u over een extra inkomen?

 9.4 (7x)Box 1 belastingdruk - hoeveel belasting betaalt u over (de top van) uw inkomen?

Als u in drie opeenvolgende jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad, kunt u mogelijk een belastingteruggave krijgen via de middelingsregeling. Bereken of en hoeveel belasting u terug kunt krijgen en welke combinatie van drie jaar de hoogste teruggave oplevert.

 9.1 (507x)Middeling inkomen in box1 bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. 

Met uitstellen of uitsmeren van uw box 1 inkomen kunt u vaak ook belasting besparen. Profiteer van de lagere belastingtarieven na bereiken van de AOW-leeftijd en/of de (t/m 2021) dalende tarieven.

 nieuwBox 1 inkomen & belasting uitstellen - hoeveel belasting kunt u besparen?

Wat is of gaat er veranderen? Bereken het verschil tussen de box 1 belasting tussen het oude en nieuwe jaar.

 8.6 (89x)Belasting box 1 in 2020 t.o.v. 2019 - Wat is het verschil?

Auto van de zaak en autokosten

Een auto van de zaak wordt belast, omdat u hier financieel voordeel van heeft bij privégebruik. Bereken hier de bijtelling en wat uw auto van de zaak u kost. U kunt hierbij ook de gevolgen voor de heffingskortingen mee berekenen.

 8.6 (1346x)Bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen.

Als u met uw eigen auto ook voor uw werk rijdt, kunt u berekenen wat de autokosten zijn en wat de kilometervergoeding van uw werkgever u oplevert.

 8.1 (166x)Autokosten met kilometer vergoeding berekenen. 

Vakantiegeld, vakanties en feestdagen

U bouwt bij uw werkgever waarschijnlijk vakantiegeld op dat in mei (of juni) in één keer wordt uitbetaald. Bereken hoeveel vakantiegeld u kunt verwachten.

 8.4 (912x)Vakantiegeld berekenen.

Wanneer zijn de schoolvakanties en officiële feestdagen?

 nieuwSchoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)?

 9.1 (11x)Feestdagen - wat zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar?

Koopkracht en kabinetsplannen

Bereken wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn van de laatste plannen van het kabinet. Wat is de verwachte koopkrachtverandering?

 7.0 (4x)Koopkracht in 2020 - volgens de Nibud berekeningen op Prinsjesdag 2019.

 8.4 (5x)Verwachte koopkracht in 2021 - door de kabinetsplannen van het kabinet Rutte III.
 

Wat zijn de gevolgen van de kabinetsplannen voor de box 1 belastingdruk (over de top van uw inkomen).

Ontslag, WW-uitkering en ontslagvergoeding

Bereken wat de financiële gevolgen zijn van ontslag. Bij ontslag heeft u vaak recht op een WW-uitkering. Met onderstaande rekentool kunt u berekenen hoe hoog deze WW-uitkering is en hoe lang u daar recht op heeft.

 7.8 (727x)WW-uitkering - wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering?

Gebruik deze berekeningen als u recht heeft op een transitievergoeding, of een ontslagvergoeding volgens de regels van de kantonrechtersformule, of de CRvB-formule voor ambtenaren.

 8.3 (233x)Transitievergoeding bij ontslag berekenen.

 8.2 (453x)Ontslagvergoeding - gouden handdruk berekenen met kantonrechtersformule.

 8.0 (18x)Ontslagvergoeding ambtenaar berekenen met de CRvB-formule.

Als u stamrechtkapitaal heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te laten groeien. Bereken het eindkapitaal dat u kunt verwachten bij de verschillende opties.

 9.5 (26x)Stamrecht eindkapitaal wat levert het meeste op: afrekenen, lijfrente of stamrecht bv?

Kinderbijslag, kosten kinderopvang en toeslagen

Ouders met jonge kinderen krijgen kinderbijslag. Bereken hier hoeveel kinderbijslag u de komende jaren kunt verwachten.

 8.1 (96x)Kinderbijslag berekenen - hoeveel kinderbijslag krijgt u nu en de komende jaren?

Met onderstaande tool kunt u berekenen hoeveel de kinderopvang u kost na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

 8.1 (40x)Kosten kinderopvang berekenen - en hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?

Als u recht heeft op een toeslag, kunt u berekenen hoe hoog deze toeslag is.

 7.5 (15x)Kinderopvangtoeslag (globaal) berekenen.

 7.9 (76x)Zorgtoeslag berekenen. 

Alimentatie en rechtsbijstand

Bereken op welke kinderalimentatie u recht heeft na een echtscheiding met kinderen. De berekening volgt de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak volgens de netto methode.

 7.8 (345x)Kinderalimentatie - hoe hoog zou de kinderalimentatie moeten zijn?

U kunt ook berekenen of er een behoefte is aan partneralimentatie.

 7.0 (117x)Partneralimentatie - hoe hoog is de gewenste partneralimentatie?

Jaarlijks moet de alimentatie geïndexeerd worden volgens wettelijke regels. U kunt berekenen wat de alimentatie gaat worden, maar ook hoeveel deze geïndexeerd zou moeten zijn over een langere periode van jaren.

 8.5 (62x)Indexering alimentatie - wat wordt de nieuwe alimentatie in 2019 na indexering?

Als u hulp van een advocaat of mediator nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Bereken of u hiervoor in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage dan zal zijn.

 8.4 (24x)Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging

Verzamelinkomen en heffingskortingen

Het verzamelinkomen, ook toetsingsinkomen genoemd, is het totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. U betaalt hierover inkomstenbelasting, na aftrek van eventuele aftrekposten.

 8.5 (81x)Verzamelinkomen berekenen uit uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3.

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting. Deze zijn (steeds sterker) inkomensafhankelijk. Bij een hoger inkomen krijgt u minder heffingskorting, dus betaalt u meer belasting. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoe hoog de verschillende heffingskortingen in uw situatie zijn.

 9.3 (50x)Algemene heffingskorting berekenen.

 8.3 (29x)Arbeidskorting berekenen.

 9.1 (11x)Inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen. 

Levensloopsparen

Mensen die er voor 2012 mee begonnen zijn, kunnen onder voorwaarden nog steeds levensloopsparen. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel verlof u kunnen opnemen, of hoeveel u moeten sparen.

 8.2 (57x)Levensloopregeling - hoe lang kunt u verlof nemen na een aantal jaar sparen?

 8.7 (9x)Levensloopsparen - hoeveel moet u sparen voor een gepland levensloopverlof?  

Ander inkomen

Als u geld heeft opgebouwd in een lijfrenteverzekering of via banksparen, kunt u berekenen hoeveel inkomen u kunt verwachten uit dit lijfrentekapitaal of met banksparen opgebouwd vermogen.

 8.0 (589x)Uitkeringen uit banksparen of lijfrentekapitaal - Welke uitkeringen kunt u verwachten?

Bent u al met (pre)pensioen en wilt u berekenen welk inkomen u netto krijgt als u naast uw pensioeninkomen ook nog werkt of onderneemt? Bereken dit dan met onderstaande rekentool.

 9.1 (126x)Bruto-netto pensioen + ander inkomen - bereken netto pensioen + inkomen.

Extra informatie