Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Berekenen - Werk, Inkomen & Ontslag

Werk, Inkomen & Ontslag

 

Gemiddelde beoordeling: 8.4/10 (23154x)

Zelf berekenen

 Wat wilt u berekenen? Filter op:

Met onderstaande 59 rekentools kunt u zelf alles berekenen rond werk en inkomen, inclusief ontslag en alimentatie. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

Bruto-netto inkomen

Hoeveel wordt er netto uitbetaald van uw brutoloon? De eerste berekening is inclusief bijtellingen en/of (onkosten)vergoedingen. De tweede berekening is eenvoudiger, maar vaak voldoende.

 8.4 (6750x)Nettoloon berekenen uit uw brutoloon voor t/m 2024.

 8.4 (5565x)Bruto-netto salaris berekenen - wat houdt u netto over van uw bruto salaris.

Als u wilt berekenen hoeveel er netto wordt uitbetaald van uw uitkering.

 8.3 (1565x)Uitkering bruto-netto - hoeveel uitkering ontvangt u netto in 2023, 2024? 

Heeft u een inkomen uit verschillende bronnen, zoals loon, uitkering(en), neveninkomsten, partneralimentatie, ondernemen, etc.? Gebruikt dan onderstaande berekening.

 8.5 (105x)Bruto-netto inkomen - uit uw loon, uitkering(en) en/of ander (ondernemers)inkomen?

Als u wilt weten hoeveel u van een loonsverhoging of hogere uitkering overhoudt.

 8.5 (15x)Netto loonsverhoging - wat wordt uw netto loonsverhoging?

 8.5 (4x)Netto verhoging uitkering - met hoeveel stijgt een uitkering netto?

Wat levert meer uren werken u netto op. Of wat gaat minder werken u netto kosten?

 10.0 (5x)Netto extra inkomen bij meer werken, inclusief de gevolgen voor uw toeslagen.

 8.4 (54x)Netto inkomen bij meer/minder werken - hoeveel meer/minder houdt u netto over?

Netto naar bruto inkomen

Bereken welk brutoloon u moet vragen, als u weet wat u hiervan netto wilt overhouden.

 8.3 (667x)Brutoloon berekenen uit het nettoloon t/m 2024

Als u het bruto jaarloon nodig heeft en alleen het uitbetaalde netto loon of uitkering bekend is.

 9.4 (10x)Bruto jaarinkomen berekenen uit de netto loon- of uitkeringsbetalingen.

Minimum(jeugd)loon & uurloon

Het minimumloon en minimumjeugdloon zijn wettelijk vastgelegd; hiervoor wordt ook de afkorting WML gebruikt. Met deze tool kunt u berekenen hoe hoog het minimumloon nu is of was.

 8.3 (501x)Minimumloon en minimum jeugdloon berekenen. Uurloon, per maand of week.

Uurloon en maandsalaris, etc. Bereken de een uit de ander. Bruto en netto.

 8.5 (131x)Uurloon naar maandsalaris - wat wordt uw bruto en netto maandsalaris?

 8.9 (54x)Maandsalaris naar uurloon - wat is uw bruto en netto uurloon?

 7.7 (141x)Uurloon bruto-netto - wat houdt u netto over van uw bruto uurloon?

Check of jouw bestaande (uur)loon of loonsverhoging klopt met de horeca-cao.

 10.0 (4x)Looncheck horeca-cao - wat zou het salaris moeten zijn volgens de horeca-cao?

Uitkeringen

Bij ontslag heeft u vaak recht op een WW-uitkering. Met onderstaande rekentool kunt u berekenen hoe hoog deze WW-uitkering is en hoe lang u daar recht op heeft.

 7.8 (747x)WW-uitkering - wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering?

De bijstandsuitkering is voor mensen die geen (of te weinig) geld kunnen verdienen met werken.

 nieuwBijstandsuitkering - wat is de hoogte van de bijstandsuitkering?

Box 1 belasting

Wat is of gaat er veranderen? Bereken het verschil tussen de box 1 belasting tussen het oude en nieuwe jaar.

 9.1 (38x)Belasting box 1 in 2024 t.o.v. 2023 - Wat is het verschil?

De box 1 belasting is progressief, over meer inkomen betaalt u meer inkomensbelasting. Daarnaast zijn een aantal heffingskortingen (korting op te betalen belasting) inkomensafhankelijk. U krijgt daardoor minder belastingkorting bij een hoger inkomen. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel box 1 belasting u betaalt over extra inkomen, uw gehele inkomen of de top van uw inkomen.

 8.2 (265x)Belasting extra inkomen - hoeveel belasting betaalt u over een extra inkomen?

 9.2 (20x)Box 1 belastingdruk - hoeveel belasting betaalt u over (de top van) uw inkomen?

Belasting terugkrijgen bij een bijbaan, vakantiewerk of stage lopen.

 8.7 (3x)Belasting teruggave voor jongeren met een bijbaan, vakantiewerk en stage.

Als u in drie opeenvolgende jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad, kunt u mogelijk een belastingteruggave krijgen via de middelingsregeling. Bereken of en hoeveel belasting u terug kunt krijgen en welke combinatie van drie jaar de hoogste teruggave oplevert.

 9.1 (667x)Middeling inkomen in box1 bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. 

Wat leveren uw aftrekposten in box 1 u netto op?

 9.5 (4x)Netto voordeel box 1 aftrek berekenen.

Met uitstellen of uitsmeren van uw box 1 inkomen kunt u vaak ook belasting besparen. Profiteer van de lagere belastingtarieven na bereiken van de AOW-leeftijd en/of de (t/m 2021) dalende tarieven.

 10.0 (3x)Box 1 inkomen & belasting uitstellen - hoeveel belasting kunt u besparen?

Auto en fiets van de zaak

Een auto van de zaak wordt belast, omdat u hier financieel voordeel van heeft bij privégebruik. Bereken hier de bijtelling en wat uw auto van de zaak u kost. U kunt hierbij ook de gevolgen voor de heffingskortingen mee berekenen.

 8.6 (1561x)Bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen.

Als u met uw eigen auto ook voor uw werk rijdt, kunt u berekenen wat de autokosten zijn en wat de kilometervergoeding van uw werkgever u (netto) oplevert.

 8.1 (171x)Autokosten met kilometer vergoeding berekenen. 

 8.7 (3x)Bruto-netto kilometervergoeding - wat is de netto kilometervergoeding?

 8.5 (4x)Brandstofkosten berekenen - wat zijn de brandstofkosten (per kilometer)?

Vanaf 2020 kennen we ook de fiets van de zaak. Bereken wat de bijtelling hiervan is en wat de fiets u daardoor netto kost.

 8.8 (5x)Bijtelling en kosten fiets van de zaak berekenen.

Vakantiegeld, vakanties en feestdagen

U bouwt bij uw werkgever waarschijnlijk vakantiegeld op dat in mei (of juni) in één keer wordt uitbetaald. Bereken hoeveel vakantiegeld u kunt verwachten.

 8.4 (985x)Vakantiegeld berekenen - bruto & netto.

Wanneer zijn de schoolvakanties en officiële feestdagen?

 7.9 (37x)Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)?

 9.1 (11x)Feestdagen - wat zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar?

Extra inkomsten genereren

Op welke manieren kunt u naast uw werk (of pensioen) extra inkomsten genereren?

 nieuwTijdelijke verhuur eigen woning - wat houdt u er netto van over?

Koopkracht en kabinetsplannen

Bereken wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn van de laatste plannen van het kabinet. Wat is de verwachte koopkrachtverandering? En wat gaan de plannen kosten?

 5.4 (7x)Koopkracht in 2024 - wat is de verandering t.o.v. 2023 volgens het Nibud?

 nieuwWat kost dit per Nederlander - wat kost iets per huishouden in Nederland?

Ontslag en ontslagvergoeding

Bereken de duur van uw dienstverband en wat de opzegtermijn voor u en uw werkgever is.

 9.3 (3x)Duur dienstverband & opzegtermijn - voor werkgever en werknemer.

Gebruik deze berekeningen als u recht heeft op een transitievergoeding, of een ontslagvergoeding volgens de regels van de kantonrechtersformule, of de CRvB-formule voor ambtenaren.

 8.3 (264x)Transitievergoeding bij ontslag berekenen - hoe hoog is de ontslaguitkering?

 8.2 (459x)Ontslagvergoeding - gouden handdruk berekenen met kantonrechtersformule.

 8.0 (18x)Ontslagvergoeding ambtenaar berekenen met de CRvB-formule.

Als u stamrechtkapitaal heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te laten groeien. Bereken het eindkapitaal dat u kunt verwachten bij de verschillende opties.

 9.5 (26x)Stamrecht eindkapitaal wat levert het meeste op: afrekenen, lijfrente of stamrecht bv?

Toeslagen en toetsingsinkomen

Bereken snel en eenvoudig of u recht heeft op de toeslagen van de belastingdienst.

 9.0 (8x)Toeslagen berekenen - check snel en eenvoudig uw recht op toeslagen.

Bereken de toeslagen om te kijken of u er (nog steeds) recht op heeft en hoe hoog de toeslag is.

 8.9 (17x)Zorgtoeslag berekenen.

 7.9 (514x)Huurtoeslag berekenen.

 7.5 (20x)Kinderopvangtoeslag berekenen.

 7.8 (32x)Kindgebonden budget berekenen.

Voor de toeslagen is uw toetsingsinkomen, en dat van uw eventuele toeslagenpartner, van belang.

 8.3 (7x)Toetsingsinkomen berekenen uit inkomen(s) en aftrekposten.

Verzamelinkomen, heffingskortingen en tariefsaanpassing

Het verzamelinkomen is het totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. U betaalt hierover inkomstenbelasting, na aftrek van eventuele aftrekposten.

 8.5 (95x)Verzamelinkomen berekenen uit uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3.

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting. Deze zijn (steeds sterker) inkomensafhankelijk. Bij een hoger inkomen krijgt u minder heffingskorting, dus betaalt u meer belasting. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoe hoog de verschillende heffingskortingen in uw situatie zijn.

 9.1 (79x)Algemene heffingskorting berekenen.

 8.4 (49x)Arbeidskorting berekenen.

 8.0 (64x)Inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen. 

Hoeveel levert u in op uw aftrekposten? Bereken de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1.

 9.3 (3x)Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 - hoeveel minder aftrek heeft u?

Dagloon en sv-loon

Voor de hoogte van veel uitkeringen is uw sv-loon en het daaruit afgeleide (maximum) dagloon bepalend.

 9.4 (7x)Sv-jaarloon - sociale verzekeringsloon berekenen.

 8.8 (5x)Dagloon & dagloon UWV - berekenen.

Extra informatie