Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hoogte bijstandsuitkering berekenen

Wat anderen vinden:

 

Nog 2 beoordelingen nodig.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor u?
Hoeveel bijstand krijgt u?

Hoogte bijstandsuitkering berekenen

Mensen die recht hebben op bijstand krijgen een bijstandsuitkering van de gemeente.
Sinds 2015 is dit volgens de Participatiewet, daarvoor volgens de WWB (Wet werk en bijstand).

U komt hiervoor meestal in aanmerking als u:

 • niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen;
 • niet te veel vermogen heeft;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • in Nederland woont of verblijft;
 • Nederlander bent (of daarmee gelijkgestelde).

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u bij de gemeente waarin u woont.

Bereken met deze rekentool hoeveel bijstandsuitkering u maximaal netto kunt krijgen. Uiteraard als u aan alle voorwaarden voldoet en door de aanvraagprocedure bij de gemeente komt.
Bij ander inkomen wordt u gekort op de bijstandsuitkering, maar beperkt bijverdienen mag vaak wel.

NB Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, heeft u meestal ook recht op een of meer toeslagen van de belastingdienst.

 

Berekenen

Voor een bijstandsuitkering bent u samenwonend als u niet getrouwd bent maar wel samen dezelfde woning als hoofdverblijf heeft en de kosten van het huishouden samen deelt of voor elkaar zorgt.

Ouders van 18- tot 21-jarigen zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen. Ze moeten hun kinderen financieel ondersteunen. Daarom is de jongerennorm van de bijstand lager dan de algemene norm.
Zijn ouders niet in beeld of hebben ze niet de mogelijkheden om bij te springen? Dan kunnen gemeenten op basis van maatwerk en woonsituatie de jongerennorm aanvullen met bijzondere bijstand voor levensonderhoud. Deze bijzondere bijstand is niet meegenomen in deze berekening.

Huisgenoten die niet meetellen zijn:

 1. uw echtgenoot of partner;
 2. jongeren tot 27 jaar;
 3. kamerhuurders en/of kostgangers die een normale 'commerciële' huur betalen;
 4. uw kamerverhuurder;
 5. studenten met studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten en BBL-studenten;
 6. ontheemden in crisissituaties die zelf geen bijstand krijgen.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie