Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Inkomen uit tijdelijke verhuur eigen woning via Airbnb, etc.

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordeling nodig.

Wat houdt u netto over van het verhuren van uw woning via Airbnb?
Wat zijn de netto inkomsten uit tijdelijke verhuur?

Inkomen uit tijdelijke verhuur eigen woning via Airbnb, etc.

Als u uw eigen woning verhuurt via bijvoorbeeld Airbnb of booking.com moet u belasting betalen over (een deel van) de huurinkomsten. Bereken hier hoeveel u daar netto van overhoudt.

Let op: deze berekening geldt alléén als u als particulier uw eigen woning tijdelijk verhuurt.

De berekening geldt dus niet voor:

  • kamerverhuur;
  • langdurig verhuren van (een deel van) uw woning;
  • verhuren van een tweede woning (box 3);
  • verhuren van (een deel van) uw huurwoning;
  • verhuren als ondernemer.

Zie ook de informatie op de site van de belastingdienst.

Bereken hieronder wat de inkomsten (en kosten) van het tijdelijk verhuren van uw eigen woning (kunnen) zijn. En hoeveel u hiervan, na het betalen van de belasting, netto overhoudt.

 

Berekenen

per nacht

Hoeveel krijgt u (gemiddeld) per nacht voor het verhuren van de woning?
 
Let op: zonder aftrek van de kosten.

nachten per jaar
keer per jaar
per keer verhuurd

Als er extra kosten zijn die u bij de huurder in rekening brengt, wat zijn deze dan (gemiddeld) per keer verhuren. Bijvoorbeeld voor het schoonmaken en/of extra gasten en/of huisdieren.
 
Let op: zonder de extra kosten die het verhuurplatform bij de huurder in rekening brengt, zoals service fee, belasting, etc. Het gaat om de kosten die u extra vraagt aan de huurder.

Kosten voor u als verhuurder

per

Het totaal aan energiekosten (gas, water en elektriciteit) bij het wel én niet verhuurd zijn van de woning.
De berekening berekent hieruit welk deel (naar rato) van toepassing is als kosten bij de verhuur.

 + 
%

Welke kosten betaalt u om huurders te vinden. Bijvoorbeeld aan een verhuurplatform, zoals Airbnb, booking.com, etc.?
U kunt hier vaste kosten per jaar invoeren en/of een percentage van verhuuropbrengst.
Airbnb noemt dit de servicekosten voor de host. Dit laatste wordt als percentage van de huurinkomens plus de extra door de huurder te betalen kosten verwerkt in de berekening.

per keer verhuurd

Welke andere kosten heeft u per keer dat de woning verhuurd wordt?
 
Denk hierbij aan kosten voor die u betaalt voor het laten schoonmaken en het laten doen van de was.

Extra diensten, zoals rondleidingen en vervoer

per

Zoals rondleidingen, vervoer, etc.

De huurinkomsten, min de kosten daarvoor, zijn voor 70% belast mits de inkomsten uit extra diensten niet gerelateerd zijn aan (niet horen bij) de verhuur. Is dit wel het geval dan zijn de huurinkomsten voor 100% belast!
Aan verhuur gerelateerde inkomsten zijn zaken als het verzorgen van ontbijt en/of diner.
Niet aan verhuur gerelateerde inkomsten heeft u als u bijvoorbeeld uw gasten tegen betaling rondleidt in de stad of een museum, of als u uw gasten tegen betaling vervoert tijdens dagtochten.

Inkomen

Bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

per jaar

Hoeveel hypotheekrente kunt u jaarlijks aftrekken.
Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening × de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting zou u de hoogte van de resterende lening × de hypotheekrente kunnen invullen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie