Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Dagloon & dagloon UWV berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.8/10 (5x)

Hoe hoog is uw dagloon?
Wat is uw dagloon voor het UWV?

Dagloon & dagloon UWV berekenen

Het UWV gebruikt uw dagloon voor tal van uitkeringen zoals, WW-uitkering, Ziektewet-uitkering, WIA-uitkering en zwangerschaps- en geboorteverlof.

Het dagloon wordt berekend uit uw sv-loon, het sociale verzekeringsloon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. Het dagloon geeft aan hoeveel u verdient per werkdag.

Voor het UWV geldt hierbij een maximum, het zogenaamde maximum dagloon. Op dit moment is maximum dagloon € 256,54.

Bereken hieronder wat uw dagloon is en wat uw dagloon is voor het UWV.

 

Berekenen

Als u een vast inkomen had zonder onderbrekingen gedurende de laatste 13 maanden, kies dan 'ja'. U kunt dan het sv-loon berekenen op basis van uw salaris per maand (of vierwekenperiode) plus vakantiegeld en eventuele andere vaste inkomensonderdelen.
Had u geen vast inkomen in deze periode, bijvoorbeeld als u een aantal maanden niet gewerkt heeft, of u van werkgever of functie veranderd bent, kies dan 'nee'. U wordt dan gevraagd om de verschillende inkomens die u in dit jaar gehad heeft, in te vullen.

per

Zonder extra's en onkostenvergoedingen, zoals reis- en representatiekostenvergoedingen en vergoedingen voor een ziektekostenverzekering.

%

In de regel is dit 8%.

Indien deze onvoorwaardelijk is.

per jaar

Zoals een ploegentoeslag en/of individueel keuzebudget als dit uitbetaald wordt. Andere vaste loonbestanddelen alleen als deze onvoorwaardelijk zijn.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

Vul hieronder al het sv-loon in dat u gedurende dit jaar ontvangen heeft. Voor elke bedrag kunt u aangeven hoe vaak u dit ontvangen heeft. Vult u geen aantal in, dan gaat de berekening uit van 1x.
 
Met de  - knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de  - knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.

Extra inkomen toevoegen

In hoeveel loonperiodes heeft u helemaal geen enkel inkomen uit werk (sv-loon) ontvangen.
Deze periodes worden uitgesloten bij het berekenen van het sv-loon.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 57 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie