Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
273 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.5/10 (20x)

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u verwachten?

Kinderopvangtoeslag berekenen

Gaan uw kinderen naar een crèche, gastouder, dagopvang of buitenschoolse opvang, dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag , een bijdrage in de kosten van deze kinderopvang.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, hoeveel u werkt en de kosten van de kinderopvang. Mensen met een laag inkomen, die veel werken en hoge kinderopvangkosten hebben, krijgen de meeste kinderopvangtoeslag.

U kunt ook de kosten van de kinderopvang berekenen, inclusief verrekening van de kinderopvangtoeslag.

Bereken ook de andere toeslagen:

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Onze toeslag berekeningen kloppen voor de meeste mensen en zijn gemakkelijker in gebruik dan de proefberekening van de overheid. 100% zekerheid krijgt u pas na het aanvragen van de toeslag(en).

Berekenen

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u en uw eventuele partner werken (arbeid verrichten) in de maand waarvoor u de kinderopvangtoeslag wilt ontvangen.
Vanaf 2023 is het aantal uren dat u en uw eventuele partner werkt niet meer van belang. Als u werkloos wordt, behoudt u drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Wat is uw toetsingsinkomen in dit jaar?
Het toetsingsinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen als verzamelinkomen.
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
Of bereken het met de –knop.

Wat is het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner in dit jaar?
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
Of bereken het met de –knop.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt u (afgerond)?
 
Let op: als u studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt de minst werkende ouder (afgerond)?
 
Let op: als u of uw partner studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in. Werkt de ander daarnaast minder dan 40 uur, vul dan dit andere aantal uren in.

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uitvoeren? Deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

Eerste kind

 

De kinderen kunnen op willekeurige volgorde worden ingevoerd.
De namen zijn niet verplicht, maar deze maken de invoer en resultaten wel duidelijker.

uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Opvang toevoegen

Tweede kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Derde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vierde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vijfde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Meer berekenen

Er zijn in totaal 57 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie