Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Toetsingsinkomen berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.0/10 (6x)

Hoe hoog is uw toetsingsinkomen?
Wat is uw inkomen voor de toeslagen van de belastingdienst?

Toetsingsinkomen berekenen

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen.
Het toetsingsinkomen wordt berekent uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Zie ook onze toeslag berekeningen:

Onze toeslag berekeningen kloppen voor de meeste mensen en zijn gemakkelijker in gebruik dan de proefberekening van de overheid. 100% zekerheid krijgt u pas na het aanvragen van de toeslag(en).

Berekenen

Inkomen(s)

Kies het soort inkomen of uitkering:
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • WW-uitkering – Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • Bijstandsuitkering – Als u een bijstandsuitkering ontvangt.
 • AOW-uitkering – Als u een AOW-uitkering ontvangt.
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Lijfrente-uitkering – Als u een (bancaire) lijfrente-uitkering krijgt, ook uit een stamrecht bv.
 • Vroegpensioen / VUT – Als u een vroegpensioen, prepensioen of VUT-uitkering ontvangt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • Opting-in – Als u een fictieve dienstbetrekking, ook opting-in genoemd, heeft. U bent niet in dienst bij de werkgever en geen ondernemer.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • WIA- of WAO-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u (deels) arbeidsongeschikt bent.
 • Wajong-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u al vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft.
 • AOV-uitkering – Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.
 • Anw-uitkering – Als u een nabestaandenuitkering ontvangt.
 • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Wat is het bruto bedrag in deze periode.
Opmerkingen:
 • Vul bij loondienst of een uitkering het bedrag 'loon voor de loonheffing' in. Dit wordt ook 'fiscaal loon', 'loon loonbelasting (LH)' genoemd, en is inclusief eventuele bijtelling auto v/d zaak, etc.
 • Als het inkomen gedurende het jaar (veel) wisselt of gewijzigd is, vul dan het jaarinkomen in (en kies 'jaar' als periode).
 • Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
 
per jaar
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Kies het soort inkomen of uitkering:
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • WW-uitkering – Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • Bijstandsuitkering – Als u een bijstandsuitkering ontvangt.
 • AOW-uitkering – Als u een AOW-uitkering ontvangt.
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Lijfrente-uitkering – Als u een (bancaire) lijfrente-uitkering krijgt, ook uit een stamrecht bv.
 • Vroegpensioen / VUT – Als u een vroegpensioen, prepensioen of VUT-uitkering ontvangt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • Opting-in – Als u een fictieve dienstbetrekking, ook opting-in genoemd, heeft. U bent niet in dienst bij de werkgever en geen ondernemer.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • WIA- of WAO-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u (deels) arbeidsongeschikt bent.
 • Wajong-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u al vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft.
 • AOV-uitkering – Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.
 • Anw-uitkering – Als u een nabestaandenuitkering ontvangt.
 • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Wat is het bruto bedrag in deze periode.
Opmerkingen:
 • Vul bij loondienst of een uitkering het bedrag 'loon voor de loonheffing' in. Dit wordt ook 'fiscaal loon', 'loon loonbelasting (LH)' genoemd, en is inclusief eventuele bijtelling auto v/d zaak, etc.
 • Als het inkomen gedurende het jaar (veel) wisselt of gewijzigd is, vul dan het jaarinkomen in (en kies 'jaar' als periode).
 • Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
 
per jaar
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Inkomen toevoegen

Aftrekposten

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. U moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet u (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

per jaar

Hoeveel hypotheekrente kunt u jaarlijks aftrekken.
Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening x de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting zou u de hoogte van de resterende lening x de hypotheekrente kunnen invullen.

Wat is de WOZ-waarde van de woning?

per

Als u partneralimentatie moet betalen, hoeveel is dit dan?
 
Let op: het gaat hierbij alleen om partneralimentatie, dus niet om kinderalimenatie.

per jaar

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 57 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie