Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Inkomstenbelasting, loonbelasting, loonheffing, etc.

Inkomstenbelasting, loonbelasting, loonheffing, premies volksverzekeringen, werkgeversheffing of bijdrage Zvw, box 1, 2 en 3, leuker kunnen we het niet maken … Wat is wat en hoe verhoudt alles zich tot elkaar?

Als u inkomen heeft, moet u daarover inkomstenbelasting betalen. U betaalt zo mee aan ‘Den Haag’ en ons sociale stelsel. Als u werkloos of ziek wordt, krijgt u een uitkering, net als AOW als u met pensioen gaat.

Hiervoor moet u na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting doen. U geeft dan op hoeveel inkomen u gehad heeft. De belastingdienst berekent dan hoeveel belasting u moet betalen.

Om te voorkomen dat u op dat moment ineens veel moet betalen, of u dan het geld niet meer heeft, betaalt u gedurende het jaar zelf al een voorschot hierop. De bekendste manier waarop dit gebeurt, is via de zogenaamde loonheffing.

Loonheffing

Loonheffing is het totaal van loonbelasting en premies volksverzekeringen die door uw werkgever of uitkeringsinstantie worden ingehouden op uw loon of uitkering. Deze loonheffing is een voorschot op de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting.

loonheffing = loonbelasting + premies volksverzekeringen

Voor de loonheffing heeft de overheid regels opgesteld, die bepalen hoeveel belasting er moet worden ingehouden en afgedragen bij een bepaald inkomen. Dit staat in de zogenaamde witte en groene tabellen. Tegenwoordig wordt dit natuurlijk automatisch verwerkt bij de loonadministratie. Het resultaat is een loonstrookje of betaalspecificatie van de uitkering.

Omdat een werkgever niet weet of u nog meer inkomens heeft, zitten hier aannames in. Het is een schatting van hoeveel belasting u moet gaan betalen. Het is een voorschot op de te betalen inkomstenbelasting.

Loonbelasting en premies Volksverzekeringen

De loonbelasting en premies volksverzekeringen samen zijn een percentage van uw inkomen. De bekende box 1 belastingschijven. In 2024 zijn dit 36,97% en 49,50%.

De volksverzekeringen waarvoor hierbij premie wordt ingehouden zijn:

premies volksverzekeringen = AOW + Anw (nabestaandenwet) + Wlz (langdurige zorg)

NB Naast deze premies betaalt uw werkgever ook nog premies voor o.a. de WW (het Algemeen werkloosheidsfonds) en de WAO/WIA (pot voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Samen vaak zo’n 30% bovenop uw bruto inkomen.

Inkomstenbelasting – box 1, 2 en 3

De inkomstenbelasting is sinds 2001 opgesplitst in 3 boxen:

  • Box 1 – inkomen uit werk en woning.
  • Box 2 – inkomen uit aanmerkelijk belang.
  • Box 3 – inkomen uit sparen en beleggen.

Voor alle drie wordt het inkomen/voordeel hieruit belast, na aftrek van eventuele aftrekposten. Van de dan te betalen belasting worden de heffingskortingen afgetrokken.

inkomstenbelasting = box 1 + box 2 + box 3 - heffingskortingen

NB Soms wordt er (ook door ons) gesproken over inkomstenbelasting als er box 1 inkomstenbelasting bedoeld wordt. Over dividendbelasting als het gaat om box 2 inkomstenbelasting. En over vermogensbelasting of vermogensrendementsheffing als het gaat om box 3 inkomstenbelasting.

Heffingskortingen

Op de te betalen inkomstenbelasting krijgt u meestal een korting, dit wordt heffingskortingen genoemd. Voorheen waren deze kortingen voor iedereen (binnen grenzen) gelijk. Tegenwoordig zijn ze (sterk) inkomensafhankelijk. De bekendste heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting, arbeidskorting voor werkende en ouderenkorting voor AOW’ers.

Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw

Naast de loonheffing moet er ook een bijdrage betaald worden voor de Zorgverzekeringswet.

Vaak betaalt de werkgever (of uitkeringsinstantie) hiervoor de zogenaamde werkgeversheffing Zvw. Maar niet altijd. Als dat niet zo is, moet u meestal zelf een zogenaamde bijdrage Zvw betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers (inclusief zzp’ers en dga’s) en (pre)pensioenuitkeringen. U ziet dan op het loonstrookje deze bijdrage Zvw staan. Verlaagd tarief en tot een maximum inkomen (5,32% en € 71.628 in 2024).
De bijdrage Zvw wordt ingehouden op het inkomen en tegelijk met de loonheffing aan de overheid betaald door uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Loonstrookje

Op uw loonstrookje of uitkeringsspecificatie staat in ieder geval uw bruto loon/salaris/uitkering, de ingehouden loonheffing en met hoeveel en welke heffingskortingen er rekening is gehouden in de loonheffing. Het netto bedrag krijgt u uitbetaald.

In de loonheffing die uw werkgever inhoudt, wordt geprobeerd rekening te houden met uw heffingskortingen. Dit gaat vaak heel aardig, maar gaat mis als u meerdere inkomens en/of aftrekposten zoals een eigen woning heeft. Daar kan en mag uw werkgever namelijk geen rekening mee houden.
Waar hij wel rekening mee mag houden, is of u meerdere inkomens heeft. Daarom moet u opgeven of een inkomen uw belangrijkste inkomen is of niet. Als dat zo is, wordt er rekening gehouden met de heffingskortingen. Er wordt dan minder belasting ingehouden.

loonheffing op loonstrookje = voorschot op inkomstenbelasting

Als u vermoedt dat u waarschijnlijk meer of minder inkomstenbelasting moet betalen dan wat er wordt ingehouden aan loonheffing, kunt u via een voorlopige aanslag bij de belastingdienst voorkomen dat u bij de aangifte veel geld moet bijbetalen of terug krijgt.

Onze rekentools

Veel van onze bruto-netto inkomen rekentools rekenen met de regels voor de inkomensbelasting. Dat betekent dat ze vaak goed aansluiten bij wat u uiteindelijk aan belasting moet betalen. Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met uw totale inkomen. Werkgevers kunnen (en mogen) dat niet. Onze berekeningen kunnen daardoor wel (wat) afwijken van uw loonstrookje.

Dit zijn onze belangrijkste inkomensberekeningen. Zij kunnen ook een combinatie van inkomens aan:

Daarnaast hebben we ook een aantal berekeningen die berekenen hoeveel u netto krijgt uitbetaald per inkomen of uitkering:

 

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.