Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Verzamelinkomen berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (95x)

Hoe hoog is uw verzamelinkomen?

Verzamelinkomen berekenen

Het verzamelinkomen is het belastbare inkomen waarover u inkomstenbelasting betaalt na aftrek van eventuele aftrekposten.

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten inkomen, ondergebracht in box 1, 2 en 3. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in deze 3 boxen: 

 • box 1 –  belastbaar inkomen uit werk en woning;
 • box 2 –  belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 • box 3 –  voordeel (belastbaar inkomen) uit sparen en beleggen.

Naast verzamelinkomen hanteert de belastingdienst voor het zelfde inkomen ook het begrip toetsingsinkomen als het om een toeslag gaat, zoals de zorg- en huurtoeslag.
Het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen worden op dezelfde manier berekend.

Berekenen


Box 1 – Inkomen uit werk en woning

Bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc. Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.
Als u een auto van de zaak heeft, vul dan de volgende informatie in:

 1. het jaarloon loonheffing in zoals dat te vinden is op uw laatste loonstrook van het jaar (en waar de bijtelling auto van de zaak al in verwerkt is). En kies bij onderstaande vraag 'Auto van de zaak' dat deze al verwerkt zit in het jaarloon. Of
 2. het bruto jaarloon zonder auto van de zaak. En kies 'ja' bij 'Auto van de zaak' en vul daar de juiste gegevens in.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.


Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang

Als u minimaal 5% aandelen bezit in een vennootschap, vul dan hier het totaal aan inkomsten uit dit aanmerkelijk belang in:

 • Uitgekeerd dividend en andere winstuitkeringen (bruto bedrag).
 • Vervreemdingsvoordelen na verkoop, schenking of ruilen van aandelen, opties, etc.
 • Verminderd met kosten die hierbij afgetrokken mogen worden.


Box 3 – Voordeel uit sparen en beleggen

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3 op 1 januari.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.
 
En vanaf 2023 ook geld dat staat op een rekening van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of op een derdengeldenrekening bij een notaris.

Het totaal aan overige bezittingen in box 3 op 1 januari:

 • beleggingen zoals aandelen, obligaties,
 • onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en),
 • contant geld,
 • uitgeleend geld en andere vorderingen,
 • rechten op periodieke uitkeringen en
 • overige bezittingen.
Kortom al het box 3 vermogen behalve spaargeld.
 
NB Vanaf 2023 hoeven vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet opgegeven hoeven te worden.

Het totaal aan geleend geld en schulden in box 3 op 1 januari, zoals box 3 hypotheken (dus niet de eigen woning hypotheek in box 1), (familie)bankleningen, etc.
 
Let op: zonder aftrek van de box 3 schuldendrempel.

Als u een fiscaal partner heeft en u al uw gezamenlijke box 3 vermogen aangeeft bij uzelf, krijgt u ook het heffingsvrij vermogen van uw partner als aftrek op uw box 3 vermogen. Kies dan 'met fiscaal partner'.
Geeft u een deel van het gezamenlijke vermogen aan in de aangifte van uw partner, dan heeft u beiden uw eigen heffingsvrij vermogen als aftrek. Kies dan 'voor één persoon'

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie