Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Toeslagenwet • UWV-toeslag berekenen

Wat anderen vinden:

 

Nog 2 beoordelingen nodig.

Hoeveel toeslag (aanvulling) van het UWV kunt u verwachten?
Heeft u recht op een aanvulling op uw uitkering of inkomen bij ziekte?

Toeslagenwet • UWV-toeslag berekenen

Om (proberen) te voorkomen dat mensen met een uitkering of door ziekte een te laag inkomen krijgen, hebben we in Nederland ook de Toeslagenwet.

Door deze wet, kunt u bij een inkomen onder het zogenaamde sociaal minimum inkomen recht hebben op een aanvulling (toeslag) hierop. Deze wordt uitbetaald door het UWV, de zogenaamde UWV-toeslag.

Heel verwarrend, maar de Toeslagenwet heeft niets te maken met de veel bekendere toeslagen van de belastingdienst, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

U moet voor een UWV-toeslag 18 jaar of ouder zijn en:

 • een uitkering (gaan) krijgen van het UWV;
 • ziek zijn waarbij uw werkgever u een lager loon betaalt;
 • een Ziektewet uitkering krijgen van uw (ex-)werkgever.

U heeft geen recht op een toeslag als u jonger dan 21 jaar bent en bij uw (pleeg)ouders woont.

De hoogte van de UWV-toeslag is ook afhankelijk van het inkomen dat u eerder had en het eventuele aanvullende inkomen nu van u en uw eventuele partner. 

Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Bent u getrouwd/samenwonend of alleenstaand? Wat is uw leeftijd? En zijn er kinderen en/of woningdelers?

Bereken hieronder hoe hoog de UWV-toeslag in uw situatie is.

Berekenen

per

Als dit (nog) niet weet, kunt u ook onze sociaal minimum inkomen rekentool gebruiken om uw leefsituatie volgende de UWV-normen te bepalen.
 
Uw leefsituatie is:

 • Getrouwd of daaraan gelijkgesteld als u getrouwd bent of met iemand samenwoont die niet uw vader, moeder of kind is en daarbij minimaal 1 van deze situaties van toepassing is:
  • u heeft een gezamenlijke huishouding;
  • u heeft een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract;
  • u en heeft elkaars kind of kinderen erkend;
  • u bent eerder met elkaar getrouwd geweest;
  • u woont samen volgens de Belastingdienst;
  • u kreeg eerder een toeslag waarbij u en uw huisgenoot gelijkgesteld met getrouwd waren.
   
  Let op: is uw partner geboren na 1971 en heeft u geen thuiswonend kind jonger dan 12 jaar, dan heeft u geen recht op een toeslag.
   
 • Alleenstaande als u niet 'getrouwd of daaraan gelijkgesteld' bent en 1 van de volgende situaties voor u van toepassing is:
  • u bent 18 jaar of ouder en woont alleen;
  • u bent 18, 19 of 20 jaar, u deelt de woning met 1 of meer anderen, maar u heeft geen gezamenlijke huishouding, u deelt dus niet de kosten voor het huishouden;
  • u bent 21 jaar of ouder en u deelt de woning met anderen die allemaal niet meetellen als medebewoner;

  Bewoners die niet meetellen als medebewoner zijn:
  • bewoners jonger dan 27 jaar
  • studenten die recht hebben op studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder;
  • uw verhuurder of een huurder, tenzij deze persoon naaste familie is.
   
  Let op: als u 18, 19 of 20 jaar oud bent en bij uw (pleeg)ouders woont, dan heeft u geen recht op een toeslag.
   
 • Alleenstaande woningdeler als u 21 jaar of ouder bent en niet 'getrouwd of daaraan gelijkgesteld' bent, maar de woning deelt met minstens 1 andere persoon die meetelt als medebewoner. U deelt de kosten voor de woning, maar niet voor het huishouden. U heeft dus geen gezamenlijke huishouding.
  Zie hierboven welke bewoners niet meetellen als medebewoners.

per
per

Het inkomen van u (en uw partner) naast een uitkering is deels vrijgesteld als:

 • u een WW-uitkering heeft gekregen na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar;
 • gedurende de eerste twee jaar van de uitkering, waarbij de tijd dat er een uitkering op grond van de Ziektewet is ontvangen niet meetelt.

per
* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie