Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Bruto jaarinkomen berekenen uit netto uitbetalingen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.4/10 (10x)

Hoe hoog is het bruto jaarinkomen als u alleen het netto inkomen weet?
Wat is het bruto jaarinkomen berekend uit netto uitbetalingen?

Bruto jaarinkomen berekenen uit netto uitbetalingen

Soms moet u het bruto jaarinkomen (of maandinkomen) weten, terwijl u alleen maar weet hoeveel inkomen er periodiek uitbetaald wordt. Bijvoorbeeld voor de toeslagen van de belastingdienst of een andere regeling.
De persoon die u wilt helpen weet alleen hoeveel hij netto krijgt uitbetaald, of u heeft alleen bankafschriften, waarop de loonbetaling of UWV-uitkering te zien is.

Met deze rekentool kan (een zo goed mogelijke benadering van) het bruto jaarinkomen berekend worden.

Er gaat niets boven salarisstroken, uitkeringsoverzichten en jaaropgaven, maar als u die (nu) niet bij de hand heeft, kan deze berekening een goede hulp zijn.

Hoe meer gegevens er ingevuld worden, hoe nauwkeuriger het resultaat zal zijn, maar ook met alleen het netto uitbetaald inkomen in het begin van het jaar komt de rekentool al een heel eind.

zoek in de bank app naar de werkgever/uitkeringsinstantie om snel alle uitbetalingen te zien.

Berekenen

Kies het soort inkomen of uitkering:

 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • WW-uitkering – Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • Bijstand via gemeente – Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente.
 • Vroegpensioen / VUT – Als u een vroegpensioen, prepensioen of VUT-uitkering ontvangt.
 • AOW-uitkering – Als u een AOW-uitkering ontvangt.
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • WIA- of WAO-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u (deels) arbeidsongeschikt bent.
 • Wajong-uitkering – Als u een uitkering ontvangt omdat u al vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrente-uitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Ontslaguitkering – Als u een ontslaguitkering krijgt van een werkgever. Dit kan ook zijn voor vervroegde uittreding (RVU).
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • AOV-uitkering – Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.
 • Anw-uitkering – Als u een nabestaandenuitkering ontvangt.
 • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.
 • Opting-in – Als u een fictieve dienstbetrekking, ook opting-in genoemd, heeft. U bent niet in dienst bij de werkgever en geen ondernemer.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

per

Wat is het uitbetaalde inkomen, in de eerste helft van het jaar?
Kies ook de juiste betalingsperiode: per maand of per 4 weken.
 
Let op: de maand waarin ook het vakantiegeld uitbetaald wordt (meestal mei), kan - indien bekend - verderop apart opgegeven worden.

per periode

Als er netto vergoedingen zijn die een onderdeel zijn van het netto uitbetaald inkomen, wat zijn deze dan? Denk hierbij aan een reiskostenvergoeding of vaste onkostenvergoeding.
In de berekening worden deze dan van het netto inkomen afgetrokken voordat hieruit het bruto inkomen berekend wordt.

Indien bekend, wat zijn de netto uitbetaalde inkomens later in het jaar:

Als het uitbetaalde inkomen vanaf juli, het vakantiegeld en/of het inkomen inclusief bonus of 13e maand ook bekend zijn, kunnen deze hieronder ingevuld worden.
Zijn ze (nog) niet betekend, dan worden deze zo goed mogelijk benaderd in de berekening.

Wat is het uitbetaalde inkomen in de maand waarin het vakantiegeld ook uitbetaald is of wordt, inclusief het vakantiegeld.
Als hier niets wordt ingevuld, wordt er gerekend met het hierboven opgegeven inkomen en het normale vakantiegeldpercentage (bijvoorbeeld 8% bij werken in loondienst).

per periode

Wat is het uitbetaalde inkomen vanaf 1 juli?
Als hier niets wordt ingevuld, wordt hiervoor het hierboven opgegeven inkomen geïndexeerd, gelijk aan de stijging van het WML (minimumloon) per 1 juli (in dit of het voorgaande jaar).

Als er in december een bonus of 13e maand wordt uitbetaald, wat is dan het uitbetaalde inkomen in deze maand, inclusief deze bonus of 13e maand?

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en als van toepassing ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.
 
Kies 'ja' als dit het enige inkomen is, of als de loonheffingskorting is toegepast bij dit inkomen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie