Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

WW-uitkering berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.8/10 (747x)

Hoe hoog is de WW-uitkering?
Hoelang duurt de WW-uitkering?

WW-uitkering berekenen

Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden.

Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

Bij de berekening van de WW-uitkering wordt eerst uw zogenaamde dagloon berekend. Er geldt hiervoor een maximum.
Uit uw dagloon wordt de hoogte van uw uitkering bepaald. Hierbij is de uitkering in de eerste 2 maanden hoger dan in de maanden daarna.

De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maand.

Berekenen

Vanaf welke datum ontvangt u de WW-uitkering?

Als u sinds begin vorig jaar (bijna) hetzelfde inkomen heeft, kunt u uw jaarinkomen van vorig jaar gebruiken voor de WW-berekening. U vult hier dan het 'loon voor loonheffing' in, te vinden op uw jaaropgave. Dit kan ook vermeld zijn als: SVW-loon, heffingsloon, loon LH, loon LB/PH, loon voor inhoudingen, etc. Vaak is dit gelijk aan het bruto jaarinkomen.
 
Als dit niet het geval is, u deels niet gewerkt heeft, of u de jaaropgave niet bij de hand heeft, kunt u met de  - knop het sv-jaarloon berekenen.

In de laatste 36 weken moet er in ten minste 26 weken arbeid als werknemer zijn verricht. Het aantal dagen of uren dat per week gewerkt is, speelt hierbij geen rol.

Bij het vaststellen van het tijdvak van 36 weken moeten periodes waarin u ziek was, worden overgeslagen. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u wel meetellen.
 
Let op: ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenswerkers, kunnen afwijkende eisen gelden. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen, bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Kies 'ja' als u ieder jaar heeft gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.

Vul hieronder de jaren in vanaf 1998 dat u niet gewerkt heeft bij de oorzaak daarvoor.
De jaren die u nergens invult tellen mee als jaren dat u wel gewerkt heeft. U moet dan minimaal 208 uur (tot 2013: 52 dagen) loon ontvangen hebben in dat jaar.

Meerdere jaren kunt u scheiden met een komma en/of spatie. Een periode kunt u aangeven met twee jaartallen met daartussen een streepje (min-teken, zonder spaties). Jaartallen en periodes mogen ook gecombineerd worden, weer gescheiden door een komma en/of spatie. Bijvoorbeeld: 2001, 2005-2007, 2009, 2013-2016.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie