Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

WW-uitkering berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.8/10 (727x)

Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar u recht op heeft?

WW-uitkering berekenen

Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden.

Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

In 2016 is de WW-uitkering versoberd. Vanaf 2016 wordt iedere drie maanden de maximale duur verkort met één maand tot maximaal 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf dat moment nog maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand voordien.

Berekenen

Vanaf welke datum ontvangt u de WW-uitkering?

Als u sinds begin vorig jaar (bijna) hetzelfde inkomen heeft, kunt u uw jaarinkomen van vorig jaar gebruiken voor de WW-berekening. U vult hier dan het 'loon voor loonheffing' in, te vinden op uw jaaropgave. Dit kan ook vermeld zijn als: SVW-loon, heffingsloon, loon LH, loon LB/PH, loon voor inhoudingen, etc. Vaak is dit gelijk aan het bruto jaarinkomen.
 
Als dit niet het geval is, u deels niet gewerkt heeft, of u de jaaropgave niet bij de hand heeft, kunt u met de  - knop het sv-jaarloon berekenen.

In de laatste 36 weken moet er in ten minste 26 weken arbeid als werknemer zijn verricht. Het aantal dagen of uren dat per week gewerkt is, speelt hierbij geen rol.

Bij het vaststellen van het tijdvak van 36 weken moeten periodes waarin u ziek was, worden overgeslagen. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u wel meetellen.
 
Let op: ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenswerkers, kunnen afwijkende eisen gelden. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen, bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Kies 'ja' als u ieder jaar heeft gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.

Vul hieronder de jaren in vanaf 1998 dat u niet gewerkt heeft bij de oorzaak daarvoor.
De jaren die u nergens invult tellen mee als jaren dat u wel gewerkt heeft. U moet dan minimaal 208 uur (tot 2013: 52 dagen) loon ontvangen hebben in dat jaar.

Meerdere jaren kunt u scheiden met een komma en/of spatie. Een periode kunt u aangeven met twee jaartallen met daartussen een streepje (min-teken, zonder spaties). Jaartallen en periodes mogen ook gecombineerd worden, weer gescheiden door een komma en/of spatie. Bijvoorbeeld: 2001, 2005-2007, 2009, 2013-2016.

Welke jaren heeft u niet gewerkt omdat u in dat jaar een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg?

Welke jaren heeft u niet gewerkt omdat u uw kinderen verzorgd heeft, terwijl ze jonger dan 5 jaar waren? Een jaar telt mee als u in dat jaar kinderbijslag kreeg voor een of meer kinderen jonger dan 5 jaar. Er wordt hierbij gekeken naar de leeftijd op 1 januari van dat jaar.

Welke jaren heeft u niet gewerkt omdat u in dat jaar een gehandicapte/zieke verzorgd heeft en daarbij in aanmerking kwam voor het mantelzorgforfait? U moet hierbij dan betaald zijn vanuit het persoonsgebonden budget van de persoon die u verzorgd heeft. Mantelzorg door u verleend als zelfstandig ondernemer telt niet mee. Jaren voor 2007 tellen niet mee.

Welke jaren heeft u niet gewerkt omdat u met onbetaald verlof was?

Welke jaren heeft u niet gewerkt zonder dat een van bovenstaande redenen van toepassing was?

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Ga naar alle werk & inkomen berekeningen.

Extra informatie