Zelf alles online berekenen

Al 17 jaar, met 177 rekentools en ruim 11.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2017

WW-uitkering berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.7/10 (644x)

WW-uitkering berekenen

Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar u recht op heeft?

Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden.

Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering versoberd. Iedere drie maanden wordt de maximale duur verkort met één maand tot maximaal 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand voordien.

Gegevens

Vanaf welke datum ontvangt u de WW-uitkering?

Als u sinds begin vorig jaar (bijna) hetzelfde inkomen heeft, kunt u uw jaarinkomen van vorig jaar gebruiken voor de WW-berekening. U vult hier dan het 'loon voor loonheffing' in, te vinden op uw jaaropgave. Dit kan ook vermeld zijn als: SVW-loon, heffingsloon, loon LH, loon LB/PH, loon voor inhoudingen, etc. Vaak is dit gelijk aan het bruto jaarinkomen.
 
Als dit niet het geval is, u deels niet gewerkt heeft, of u de jaaropgave niet bij de hand heeft, kunt u met de  - knop het sv-jaarloon berekenen.

In de laatste 36 weken moet er in tenminste 26 weken arbeid als werknemer zijn verricht. Het aantal dagen of uren dat per week gewerkt is, speelt hierbij geen rol.

Bij het vaststellen van het tijdvak van 36 weken moeten periodes waarin u ziek was worden overgeslagen. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u wel meetellen.
Let op: ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenwerkers, kunnen afwijkende eisen gelden. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Kies 'ja' als u ieder jaar heeft gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.

Geef voor elk jaar aan of u dat jaar gewerkt heeft.
Heeft u gewerkt in:

Kies:

  • Ja - als u in dat jaar minimaal 52 dagen (vanaf 2013: 208 uur) loon ontvangen heeft.
  • Nee, kind(eren) verzorgd - als u dat jaar besteed heeft aan het verzorgen van uw kinderen, terwijl ze jonger dan 5 jaar waren (verzorgingsforfait). Voor de jaren t/m 2004 geldt een maximum leeftijd van 12 jaar.
  • Nee, mantelzorgforfait (vanaf 2007) - als u in dat jaar een gehandicapte/zieke verzorgd heeft en daarbij in aanmerking komt voor het mantelzorgforfait.
  • 100% WIA/WAO - als u dat jaar een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg.
  • Nee - in alle andere gevallen.

* Invoer verplicht

Gerelateerde berekeningen

Alle berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2017: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap