Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Middeling inkomen box1

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (666x)

Heeft u recht op belastingteruggave bij middeling van een sterk wisselend box 1 inkomen?

Middeling inkomen box1

De fiscale middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben.

Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel en het andere jaar niet de hoofdprijs (het hoogste belastingtarief) belasting betaalt, kan de situatie ontstaan waarbij u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest.
Via de mogelijkheid tot middeling van inkomen komt de belastingdienst deze mensen tegemoet. De middeling kan aangevraagd worden over drie opvolgende jaren.

Middelen van uw inkomen in box kan zinvol zijn als:

 • Uw inkomen (sterk) wisselt, bijvoorbeeld een eenmalige ontslaguitkering, sabbatical, hoge winst/bonus uitkering of afkoop alimentatie.
 • U ondernemer bent en (sterk) wisselende resultaten heeft behaald, of uw oudedagsreserve vrijvalt of een stakingswinst wordt uitgekeerd.
 • U van baan gewisseld bent of meer/minder bent gaan werken, waarbij bij een hoger inkomen er een grote wijziging is opgetreden.

Het middelingsverzoek kan gedaan worden nadat de betreffende aanslagen definitief zijn en dient binnen drie jaar hierna plaats te vinden.

Deze rekentool vraagt naar het jaar dat u wilt middelen en de gegevens voor 2 voorgaande en opvolgende jaren. Dan kunnen alle periodes van 3 jaar voor dit jaar doorgerekend worden.

Een jaar mag maar één keer worden gemiddeld. De juiste periode van 3 jaar kiezen, is dan ook van belang. Een schatting toevoegen voor het lopende jaar kan daarom ook zinvol zijn.

De middelingsregeling is per 1-1-2023 afgeschaft. De laatste middeling kan gedaan worden voor de jaren 2022 t/m 2024.

Berekenen

Vul de gegevens in van uw belastingaanslagen. Of vul – voor een snelle berekening – alleen de inkomens in, de belasting en premie volksverzekeringen worden dan berekend.

Kies het jaar dat u wilt middelen.
U ziet dan ook de 2 jaren ervoor (vanaf 2001) en de 2 jaren erna.
Vul deze jaren zo veel mogelijk in. De middeling voor alle mogelijke driejarige periodes wordt berekend en er wordt ook berekend welke periode tot het beste resultaat leidt.
 
Let op: vul als inkomen '0' in als u in dat jaar geen of een negatief inkomen had.
Als u het inkomen leeg laat wordt het jaar niet meegenomen in de berekening.

Inkomen
Belasting box1
Premie volksverz.
Tariefsaanpassing

Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter 'Belastbaar inkomen uit werk en woning'.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter 'Inkomstenbelasting box 1'.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter 'Premie volksverzekeringen'.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de 'Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' (t/m 2019) of 'Tariefsaanpassing aftrekposten' (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder 'Inkomstenbelasting box 1'.

Let op: bij een negatief inkomen moet u '0' invullen.

Inkomen
Belasting box1
Premie volksverz.
Tariefsaanpassing

Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter 'Belastbaar inkomen uit werk en woning'.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter 'Inkomstenbelasting box 1'.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter 'Premie volksverzekeringen'.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de 'Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' (t/m 2019) of 'Tariefsaanpassing aftrekposten' (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder 'Inkomstenbelasting box 1'.

Let op: bij een negatief inkomen moet u '0' invullen.

Inkomen
Belasting box1
Premie volksverz.
Tariefsaanpassing

Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter 'Belastbaar inkomen uit werk en woning'.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter 'Inkomstenbelasting box 1'.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter 'Premie volksverzekeringen'.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de 'Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' (t/m 2019) of 'Tariefsaanpassing aftrekposten' (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder 'Inkomstenbelasting box 1'.

Let op: bij een negatief inkomen moet u '0' invullen.

Inkomen
Belasting box1
Premie volksverz.
Tariefsaanpassing

Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter 'Belastbaar inkomen uit werk en woning'.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter 'Inkomstenbelasting box 1'.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter 'Premie volksverzekeringen'.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de 'Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' (t/m 2019) of 'Tariefsaanpassing aftrekposten' (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder 'Inkomstenbelasting box 1'.

Let op: bij een negatief inkomen moet u '0' invullen.

Inkomen
Belasting box1
Premie volksverz.
Tariefsaanpassing

Vul de volgende gegevens in:

 1. Inkomen – het bedrag dat staat achter 'Belastbaar inkomen uit werk en woning'.
 2. Belasting box1 – het bedrag dat staat achter 'Inkomstenbelasting box 1'.
 3. Premie volksverz. – het bedrag dat staat achter 'Premie volksverzekeringen'.
 4. Tariefsaanpassing (als uw inkomen ook deels in de hoogste belastingschaal zit) – het bedrag van de 'Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' (t/m 2019) of 'Tariefsaanpassing aftrekposten' (vanaf 2020). Dit kunt u vinden onder 'Inkomstenbelasting box 1'.

Let op: bij een negatief inkomen moet u '0' invullen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie