Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
286 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag (Belastingplan 2024) verwerkt

Stamrecht: nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.5/10 (26x)

Waar bouwt u het hoogste eindkapitaal op met uw stamrechtkapitaal?

Stamrecht: nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv

Als u een stamrechtkapitaal heeft en dit geld niet meteen nodig heeft, kunt u op drie verschillende manieren kapitaal opbouwen:

  1. In box 3 na afrekenen met de fiscus.
  2. Bij een verzekeraar met een lijfrente, koopom of stamrechtverzekering
  3. In een stamrecht bv.

Onderstaande berekening berekent voor deze drie vormen van kapitaalopbouw het eindkapitaal dat u kunt opbouwen.

Berekenen

Wat is de hoogte van stamrechtkapitaal?

jaar

Hoeveel jaar duurt het voordat het geld gebruikt gaat worden?

%

Welk rendement verwacht u te behalen met het geld? Het gaat om het rendement na directe beleggingskosten.

%

Welk belastingtarief voor box 1 is van toepassing op het moment dat de uitkeringen starten? Dus na de looptijd, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
De huidige belastingtarieven zijn:
 

Belastingtarieven Box1 voor 2023
 
Belastbaar inkomen
Belasting & Premies
Tot AOW-leeftijd
Belasting & Premies
Vanaf AOW-leeftijd
t/m € 37.14936,93%19,03%
€ 37.150 t/m € 73.03136,93%36,93%
vanaf € 73.03249,5%49,5%

Nu afrekenen met de fiscus

Wat is het bruto jaarinkomen waar de ontslagvergoeding bovenop komt bij direct afrekenen met de fiscus? Hieruit wordt berekend hoeveel belasting in box1 betaald moet worden bij direct afrekenen.

Kies 'ja' als het vermogen belast is in box 3. De vermogensbelasting wordt dan meegenomen in de berekening. Het werkelijk behaalde rendement wordt dan belast met het in dat jaar geldende belastingtarief (32% in 2023 t/m 34% vanaf 2025).
 
NB Tot en met 2025 zal de belastingdienst nog rekenen met drie forfaitaire (standaard) percentages: voor sparen, voor beleggen etc. en voor schulden. Deze zullen ze zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werkelijkheid. Wel kan hierdoor de belasting wat afwijken van de berekende waarde op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Moet er rekening gehouden worden met een heffingsvrij vermogen?
U kunt rekenen met verschillende opties:

  • n.v.t. – Geen heffingsvrij vermogen meenemen in de berekening. Bijvoorbeeld omdat deze berekening geldt voor het deel van uw box 3 vermogen dat hierbuiten valt.
  • voor één persoon – Het heffingsvrij vermogen voor één persoon.
  • met fiscaal partner – Het heffingsvrij vermogen voor uzelf en uw fiscaal partner.
Het heffingsvrij vermogen is het deel van uw box 3 vermogen, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2023 is dit € 57.000, dubbel voor fiscaal partners.

Koopsom of Stamrechtverzekering

Wat zijn de eenmalige advies en afsluitkosten bij het afsluiten van de koopsom-, lijfrente- of stamrechtverzekering?

en 
%

Wat zijn de jaarlijks doorlopende kosten van de koopsom-, lijfrente- of stamrechtverzekering?
U kunt hier een bedrag en/of percentage invullen. Dit percentage is ten opzichte van het op dat moment opgebouwde kapitaal.

Wilt u een contraverzekering afsluiten?
Een contraverzekering sluit u af voor uw nabestaanden. Hiermee voorkomt u dat het opgebouwde kapitaal bij overlijden aan de verzekeringsmaatschappij vervalt.
Met een contraverzekering krijgen de nabestaanden het resterende kapitaal.

Wat zijn de kosten voor de contraverzekering als deze middels een (extra) koopsom eenmalig zijn?

Stamrecht BV

Wat zijn de eenmalige kosten voor het oprichten van de stamrecht BV? Het betreft hier de totale kosten voor advies en oprichting.

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de stamrecht BV? Het betreft hier kosten voor de boekhouding, accountant, KvK, etc.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie