Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Sociaal minimum inkomen volgens de Toeslagenwet

Wat anderen vinden:

 

Nog 2 beoordelingen nodig.

Hoe hoog is het sociaal minimum inkomen?
Wat zijn de sociaal minimum normbedragen volgens de Toeslagenwet?

Sociaal minimum inkomen volgens de Toeslagenwet

De Toeslagenwet is bedoeld om, als nodig, een te laag inkomen aan te vullen tot het zogenaamde sociaal minimum inkomen, uit te keren door het UWV.

Heel verwarrend, maar de Toeslagenwet heeft niets te maken met de veel bekendere toeslagen van de belastingdienst, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

De hoogte van het sociaal minimum inkomen is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het UWV hanteert hiervoor drie leefsituaties:

 • getrouwd of daaraan gelijkgesteld;
 • alleenstaand (v/a 18 jaar);
 • alleenstaande woningdeler (v/a 21 jaar).

Voor alle drie geldt er een ander sociaal minimum inkomen (normbedrag), voor alleenstaande jongeren tot 21 jaar ook per leeftijd.

Er zijn ook weer uitzonderingen, die geen recht hebben op een toeslag, zoals jongeren tot 21 jaar die bij hun (pleeg)ouders wonen.

De normbedragen van dit sociaal minimum inkomen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon en worden ieder half jaar geïndexeerd.

Bereken hieronder het sociaal minimum inkomen, inclusief de bepaling wat de UWV-leefsituatie is.

Is het inkomen lager dan deze norm, bereken dan of er recht is op een inkomensaanvulling, de zogenaamde UWV-toeslag.

 

Berekenen

Kies hier ook 'ja' als u getrouwd bent, maar niet samenwoont in dezelfde woning.

Antwoord 'ja' als u samenwoont met:

 • iemand met wie u eerder getrouwd bent geweest;
 • iemand waarmee u een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft;
 • iemand waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft én deze persoon niet uw vader, moeder of kind is;
 • iemand waarbij u elkaars kind(eren) erkend heeft;
 • iemand met wie u geregistreerd bent als samenwonend bij de Belastingdienst;
 • iemand waarmee u eerder een toeslag ontvangen heeft, waarbij u samen beschouwd werden als elkaars partner of daarmee gelijkgestelde.
Antwoord anders 'nee'.

Als u samenwoont met andere personen, zijn dit kostendelers, tenzij het gaat om:

 • bewoners jonger dan 27 jaar;
 • studenten die recht hebben op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de studiekosten of een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
 • bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder als u;
 • uw verhuurder of huurder, behalve als deze persoon naaste familie is.
U deelt de kosten voor de woning, maar niet voor het huishouden. U heeft geen gezamenlijke huishouding.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie