Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Tariefsaanpassing aftrekposten box 1

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (3x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1?

Tariefsaanpassing aftrekposten box 1

Vanaf 2020 zijn aftrekposten in box 1 aftrekbaar tegen maximaal het aftrektarief. Dit tarief daalde van 46% in 2020 met 3% per jaar tot ca. 37% in 2023.

De aftrekbeperking die we al kende voor de eigen woning (hypotheekrenteaftrek) als tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, geldt nu ook voor o.a. aftrekbare giften, scholing, zorgkosten, partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Het voordeel van aftrekposten wordt daarmee meer gelijkgetrokken, ten kosten van de hogere inkomens.

Het verschil tussen de aftrek volgens het toptarief en volgens het lagere aftrektarief wordt als tariefsaanpassing verwerkt in de belastingaangifte. Een bijtelling op het inkomen, net als dat al gebeurde voor de eigen woning.

Bereken hier hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is als u weet welke aftrekposten u heeft.

Berekenen

Bruto jaarinkomen zonder aftrek van aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc. De aftrekbare kosten vult u hieronder in. Tel bij meerdere inkomens de inkomens bij elkaar op.
Zie ook de jaaropgave van uw werkgever.

Het gaat hierbij om:

 • aftrekbare giften;
 • scholingsuitgaven;
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 • betaalde partneralimentatie en andere aftrekbare uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 • weekenduitgaven voor gehandicapten;
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.

Het gaat hierbij om:

 • kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals: advies- en bemiddelingskosten, notariskosten, kadasterkosten, taxatiekosten, kosten voor de NHG, boeterente en bouwrente (deels). Allen voor zover ze te maken hebben met de hypotheek!
 • hypotheekrente voor de hypotheeklening;
 • erfpacht, opstal of beklemming.
Let op: trek hier het eigenwoningforfait niet van af! Vul dat hieronder in.

De woz-waarde van de eigen woning wordt gebruikt om de bijtelling van het eigenwoningforfait te berekenen, inclusief Wet Hillen en de afbouw hiervan.

Het gaat hierbij om:

 • zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 • MKB-winstvrijstelling;
 • meewerkaftrek;
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
 • stakingsaftrek.

Het gaat hierbij om:

 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie