Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Tariefsaanpassing box 1 aftrekposten

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (3x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1?

Tariefsaanpassing box 1 aftrekposten

Vanaf 2020 zijn aftrekposten in box 1 aftrekbaar tegen maximaal het aftrektarief. Dit tarief daalt van 46% in 2020 met 3% per jaar tot circa 37% in 2023.

De aftrekbeperking die we al kende voor de eigen woning (hypotheekrenteaftrek) als tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, geldt nu ook voor o.a. aftrekbare giften, scholing, zorgkosten, partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Het voordeel van aftrekposten wordt daarmee meer gelijkgetrokken, ten kosten van de hogere inkomens.

Het verschil tussen de aftrek volgens het toptarief en volgens het lagere aftrektarief wordt als tariefsaanpassing verwerkt in de belastingaangifte. Een bijtelling op het inkomen, net als dat al gebeurde voor de eigen woning.

Bereken hier hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is als u weet welke aftrekposten u heeft.

Berekenen

Het box 1 inkomen is gelijk aan uw bruto jaarinkomen min uw aftrekbare hypotheekrente, giften, eventuele ziekte- en/of studeerkosten, etc.
Zie eventueel uw loonstrook of (voorlopige) belastingaangifte voor de benodigde gegevens.
 
Let op: u moet de hypotheekrente en eventuele andere aftrekbare kosten voor de eigen woning dus al verrekenen in het box 1 inkomen.

Het gaat hierbij om:

 • aftrekbare giften;
 • scholingsuitgaven;
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 • betaalde partneralimentatie en andere aftrekbare uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 • weekenduitgaven voor gehandicapten;
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.

Het gaat hierbij om:

 • kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals: advies- en bemiddelingskosten, notariskosten, kadasterkosten, taxatiekosten, kosten voor de NHG, boeterente en bouwrente (deels). Allen voor zover ze te maken hebben met de hypotheek!
 • hypotheekrente voor de hypotheeklening;
 • erfpacht, opstal of beklemming.

Het gaat hierbij om:

 • zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 • MKB-winstvrijstelling;
 • meewerkaftrek;
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
 • stakingsaftrek.

Het gaat hierbij om:

 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie