Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 198 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 1 juli 2018

Stamrechtvrijstelling vervallen per 2014


Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe
gevallen komen te vervallen.

Bij een ontslagvergoeding moet er nu altijd belasting
betaald worden in het jaar dat de ontslagvergoeding ontvangen wordt.

Omdat een nieuwe ontslagvergoeding niet meer als stamrecht gestort kan worden bij een bank, verzekeraar of eigen stamrecht BV, zijn de rekentools voor optimaal besteden van een ontslagvergoeding offline gehaald.

Overgangsregeling rond 1 januari 2014

Voor op 31 december 2013 bestaande stamrecht aanspraken
geldt een overgangsregeling. Hiervan is (in ieder geval) sprake indien is voldaan
aan:

 1. De aard en de omvang van de stamrechtaanspraak lag vast op
  31 december 2013.
 2. De vaststellingsovereenkomst is getekend voor 1 januari
  2014.
 3. De ontslagdatum stond op 31 december 2013 vast.
  NB Het feitelijke ontslag hoeft niet in 2013 plaats te vinden. Wel moet het ontslag aangezegd
  zijn vóór 1 januari 2014 en moet het snel (bijvoorbeeld meteen na de wettelijke opzegtermijn) daarna
  worden uitgevoerd.

80%-regeling in 2014

In 2014 kan het tegoed van de op 31 december 2013 bestaande
stamrecht-aanspraak ook geheel of gedeeltelijk versneld uitbetaald worden.

Als u uw totale stamrechttegoed opneemt in 2014, wordt maar
80% van het stamrecht tegoed belast.

NB Om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken, moet het
stamrechttegoed voor 15 november 2015 gestort zijn door uw (ex-)werkgever bij
de bank, verzekeraar of uw stamrecht BV.

U kunt zelf berekenen hoeveel u overhoudt bij in één keer opnemen
van uw stamrechttegoed
.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Ga naar alle werk & inkomen berekeningen.