Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Stamrechtvrijstelling vervallen per 2014


Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen komen te vervallen.

Bij een ontslagvergoeding moet er nu altijd belasting betaald worden in het jaar dat de ontslagvergoeding ontvangen wordt.

Omdat een nieuwe ontslagvergoeding niet meer als stamrecht gestort kan worden bij een bank, verzekeraar of eigen stamrecht BV, zijn de rekentools voor optimaal besteden van een ontslagvergoeding offline gehaald.

Overgangsregeling rond 1 januari 2014

Voor op 31 december 2013 bestaande stamrecht aanspraken geldt een overgangsregeling. Hiervan is (in ieder geval) sprake indien is voldaan aan:

  1. De aard en de omvang van de stamrechtaanspraak lag vast op 31 december 2013.
  2. De vaststellingsovereenkomst is getekend voor 1 januari 2014.
  3. De ontslagdatum stond op 31 december 2013 vast.
    NB Het feitelijke ontslag hoeft niet in 2013 plaats te vinden. Wel moet het ontslag aangezegd zijn vóór 1 januari 2014 en moet het snel (bijvoorbeeld meteen na de wettelijke opzegtermijn) daarna worden uitgevoerd.

80%-regeling in 2014

In 2014 kan het tegoed van de op 31 december 2013 bestaande stamrecht-aanspraak ook geheel of gedeeltelijk versneld uitbetaald worden.

Als u uw totale stamrechttegoed opneemt in 2014, wordt maar 80% van het stamrecht tegoed belast.

NB Om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken, moet het stamrechttegoed voor 15 november 2015 gestort zijn door uw (ex-)werkgever bij de bank, verzekeraar of uw stamrecht BV.

U kunt zelf berekenen hoeveel u overhoudt bij in één keer opnemen van uw stamrechttegoed.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.