Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.1/10 (54x)

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)?

Inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor ouders met jonge kinderen. U krijgt via deze heffingskorting een korting op de te betalen belasting als u een kind verzorgt en tegelijk (parttime) werkt.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (afgekort IACK) moet uw kind staan ingeschreven op uw woonadres. Het hoeft niet uw eigen kind te zijn.

De belangrijkste voorwaarden om deze inkomensafhankelijke combinatiekorting te krijgen zijn:

 • Het kind moet op 1 januari jonger dan 12 jaar zijn.
 • Het kind moet minimaal 6 maanden per jaar ingeschreven staan op uw woonadres.
 • U bent alleenstaand en u werkt. Of u werkt beiden en u heeft het laagste inkomen.
 • Uw inkomen moet hoog genoeg zijn. Of u bent ondernemer (onder voorwaarden).

Bereken met deze rekentool zelf hoe hoog uw inkomensafhankelijke combinatiekorting is als u hier recht op heeft.

Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Berekenen

Als u hier niets invult gaan we ervan uit dat u in het gehele belastingjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Wat is uw bruto jaarinkomen waarover in box 1 belasting betaald moet worden?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

per jaar

Hieronder vallen:

 • Winst uit onderneming.
 • Resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelance werk.
 • Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop uw werkgever geen loonheffing heeft ingehouden.
 • Vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie.
 • Buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, en krijgt u (of heeft u recht op) zelfstandigeaftrek én voldoet u aan het urencriterium?

Meer berekenen

Er zijn in totaal 57 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie