Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
242 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Transitievergoeding berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (253x)

Op welke transitievergoeding heeft u recht bij uw ontslag?

Transitievergoeding berekenen

Bij ontslag heeft u recht op een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). Per 2020 gelden er nieuwe rekenregels voor de transitievergoeding als onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) .

Met deze rekentool kunt u de transitievergoeding berekenen met, naar keuze, de oude of nieuwe wetgeving.

Bij de oude wetgeving heeft u pas recht op een ontslagvergoeding als u ergens minimaal 2 jaar gewerkt heeft. Bij de nieuwe wetgeving vanaf dag één.

De verhoging van de vergoeding na het tiende dienstjaar vervalt in de nieuwe regeling. De overgangsregeling voor 50-plussers zou ook in de oude regeling per 1-1-2020 komen te vervallen.

Doel van deze wijzigingen is om het ontslag van mensen die ergens korter werken, zoals flexwerkers, minder aantrekkelijk te maken ten op zichten van mensen die al langer een vast contract hebben.

 

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

Als uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf, of uw werkgever in financiële problemen zit, heeft u meestal geen recht op een ontslagvergoeding.

 

Berekenen

De transitievergoeding kan berekend worden:

 • t/m 2019 – volgens de wetgeving zoals die gold t/m eind 2019.
  NB Hierin zou per 1-1-2020 de verhoogde vergoeding voor oudere werknemers komen te vervallen. Dit is meegenomen in de berekening.
 • vanaf 2020 (WAB) – volgens de regels van de 'Wet Arbeidsmarkt in balans' (WAB) die per 1-1-2020 geldt.

Uw bruto jaarinkomen, inclusief:

 • vakantiegeld;

 • een eventuele vaste eindejaarsuitkering waar u binnen twaalf maanden recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst;
 • het totaal aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die u ontvangen heeft in de laatste 12 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • het totaal aan bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen die u gemiddeld jaarlijks ontvangen heeft in de laatste 36 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus vakantiegeld en eventuele andere onderdelen, zoals 13e maand, bonus, etc.

Wat is de laatste officiële werkdag bij uw werkgever. Vaak is dit de laatste dag van de maand.
Let op: als u aan het eind van uw contract vakantie of vrije dagen opneemt, tellen deze dagen ook mee. Het gaat dus om de laatste dag dat u op papier nog in dienst bent bij uw werkgever.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder, met een dienstverband van meer dan 10 jaar, geldt een hogere transitievergoeding als de werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft.

Kies:

 • minder dan een maand – als u minder dan een maand gewerkt heeft. Uw inkomen in die periode bepaalt dan de transitievergoeding.
 • geheel aantal jaren/maanden – als u een geheel aantal jaren en/of maanden gewerkt heeft. Bijvoorbeeld als u op de eerste dag van een maand in dienst bent gekomen en ook weer op de eerste dag van een maand uit dienst bent gegaan.
 • jaren/maanden + aantal dagen – als u naast een geheel aantal jaren en/of maanden ook nog een aantal dagen gewerkt heeft. Voor deze laatste periode is het van belang hoeveel u daarin als inkomen heeft gehad.
Let op: het gaat om uw dienstverband. Als u eerder stopt met werken, om de resterende vakantiedagen op te nemen, of niet meer op uw werk hoeft te komen, tellen deze dagen wel mee.

jaar
en
maand

Vul hier het gehele aantal jaren en maanden in dat het dienstverband heeft geduurd.

Wat is het bruto inkomen dat u krijgt voor deze gewerkte dagen?
 
Als u meer dan een maand gewerkt heeft, vul dan hierboven de periode van gehele jaren en maanden in, en hier het extra inkomen voor de daarnaast nog extra gewerkte dagen.

De transitievergoeding kent een maximum bedrag dat per jaar kan verschillen. Als dit bedrag nog niet bekend is voor het ingevulde jaar, wordt het laatste bekende bedrag gebruikt.
Als u niets invult, gaat de berekening uit van 2021.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 56 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie