Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 203 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 2019

Transitievergoeding berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (226x)

Op welke transitievergoeding heeft u recht bij uw ontslag?

Transitievergoeding berekenen

Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding.

Dit is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet.

De transitievergoeding dient gebruikt te worden voor het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld door (om)scholing en/of outplacement.

U heeft geen recht op een transititevergoeding als:

  • Uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf.
  • U minder dan 2 jaar na uw 18e verjaardag bij uw werkgever gewerkt heeft.
  • U met pensioen gaat of de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Uw werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

NB Uw arbeidsverleden voor uw 18e verjaardag telt niet mee als gewerkte dienstjaren. Ook tellen, als u nog geen 18 jaar oud bent, maanden waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt heeft niet mee.

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

Berekenen

Uw bruto jaarinkomen, inclusief:

  • vakantiegeld;

  • een eventuele vaste eindejaarsuitkering waar u binnen twaalf maanden recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst;
  • het totaal aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die u ontvangen heeft in de laatste 12 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • het totaal aan bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen die u gemiddeld jaarlijks ontvangen heeft in de laatste 36 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus vakantiegeld en eventuele andere onderdelen, zoals 13e maand, bonus, etc.

Wat is de laatste officiële werkdag bij uw werkgever. Vaak is dit de laatste dag van de maand.
Let op: als u aan het eind van uw contract vakantie of vrije dagen opneemt, tellen deze dagen ook mee. Het gaat dus om de laatste dag dat u op papier nog in dienst bent bij uw werkgever.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder, met een dienstverband van meer dan 10 jaar, geldt een hogere transitievergoeding als de werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Ga naar alle werk & inkomen berekeningen.

Extra informatie