Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Nettoloon berekenen • t/m 2024

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (6750x)

Wat krijgt u netto uitbetaald van uw bruto salaris?
Wat is uw nettoloon?

Nettoloon berekenen • t/m 2024

Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris.
De bruto-nettoloon berekening kunt u maken voor 2022, 2023 en 2024.

Is dit de juiste bruto-netto rekentool?
Gebruik de bruto-netto berekening keuzetool.

Let op, gebruik als u een uitkering krijgt:

En voor het loonstrookje van een dga: nettoloon dga.

Deze bruto-netto berekening berekent wat er uitbetaald wordt. Wilt u weten wat u uiteindelijk netto overhoudt en/of heeft u meerdere inkomens, gebruik dan onze bruto-netto-inkomen berekening.

Berekenen

per

Vul het bruto salaris in per loonperiode en de loonperiode zelf.

Wordt er gelijktijdig ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. uitbetaald?

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1995 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en als van toepassing ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Voor welke datum moet de berekening uitgevoerd worden?
Als u niets invult, wordt er gerekend met de datum van vandaag.
Wanneer is deze datum van belang:

  • Als u gedurende het jaar de AOW-leeftijd bereikt, zal er vanaf dat moment minder loonbelasting worden ingehouden. De berekeningsdatum bepaalt dan welke loonheffingstabellen er gebruikt moeten worden.
  • Soms wijzigen de loonheffingstabellen gedurende het jaar, zoals in 2016 op 1 april. Dan ziet uw loonstrookje er niet altijd hetzelfde uit gedurende het jaar. Vul hier dan in op welke datum er gerekend moet worden, bijvoorbeeld 01-01-2016 of 01-06-2016.
NB De loonheffing op uw loonstrookje is een voorheffing. Bij de belastingaangifte worden de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingskortingen exact bepaald. In een jaar dat u AOW gaat ontvangen en/of als de loonheffingstabellen wijzigen gedurende het jaar, zal er dan vrijwel zeker altijd een correctie plaatsvinden.

Let op: de berekeningsdatum moet altijd in het jaar zelf liggen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie