Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Brutoloon berekenen uit nettoloon • t/m 2024

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (667x)

Wat moet u als brutoloon gaan vragen?
Bereken het benodigde brutoloon uit een gewenst nettoloon.

Brutoloon berekenen uit nettoloon • t/m 2024

Let op: gebruik onze bruto-nettoloon berekening om te berekenen wat u uitbetaald krijgt van uw brutoloon.

Onderstaande berekening berekent het brutoloon dat u moet krijgen om een bepaald nettoloon uitbetaald te krijgen. De netto-bruto loon berekening kunt u maken voor 2022, 2023 en 2024.

Zie ook:

gebruik voor een uitkering, pensioen, etc. onze algemene bruto uit netto inkomen rekentool.

Berekenen

per

Het gewenste nettoloon, om het hiervoor benodigde brutoloon te berekenen.

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1995 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en als van toepassing ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Voor welke datum moet de berekening uitgevoerd worden?
Als u niets invult, wordt er gerekend met de datum van vandaag.
Wanneer is deze datum van belang:

  • Als u gedurende het jaar de AOW-leeftijd bereikt, zal er vanaf dat moment minder loonbelasting worden ingehouden. De berekeningsdatum bepaalt dan welke loonheffingstabellen er gebruikt moeten worden.
  • Soms wijzigen de loonheffingstabellen gedurende het jaar, zoals in 2016 op 1 april. Dan ziet uw loonstrookje er niet altijd hetzelfde uit gedurende het jaar. Vul hier dan in op welke datum er gerekend moet worden, bijvoorbeeld 01-01-2016 of 01-06-2016.
NB De loonheffing op uw loonstrookje is een voorheffing. Bij de belastingaangifte worden de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingskortingen exact bepaald. In een jaar dat u AOW gaat ontvangen en/of als de loonheffingstabellen wijzigen gedurende het jaar, zal er dan vrijwel zeker altijd een correctie plaatsvinden.

Let op: de berekeningsdatum moet altijd in het jaar zelf liggen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie