Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Netto voordeel box 1 aftrek

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordelingen nodig.

Wat levert de aftrek in box 1 u netto op?
Hoeveel belasting bespaart u door de box 1 aftrekposten?

Netto voordeel box 1 aftrek

Er zijn nog een aantal zaken aftrekbaar in box 1. De belangrijkste zijn:

 • Persoonsgebonden aftrek, zoals giften, scholing, zorgkosten en partneralimentatie.
 • Kosten voor de eigen woning, de bekende hypotheekrenteaftrek.
 • Ondernemersaftrek voor IB-ondernemers en zzp’ers.

De aftrek vindt plaats tegen maximaal het box 1 aftrektarief (43% in 2021), terwijl voor de bijtelling het normale belastingtarief geldt over de top van uw inkomen.

Bereken met deze berekening wat alle, of bepaalde, box 1 aftrekposten u netto opleveren.

 

Berekenen

Het inkomen in box 1 is gelijk aan uw bruto jaarinkomen:

 • inclusief eventuele bijtelling voor een auto en/of fiets van de zaak, maar
 • zonder bijtelling van het eigenwoningforfait, afbouw Wet Hillen, etc. en
 • zonder aftrekposten.
Verderop kunt u de aftrekposten, en woz-waarde van de woning, invullen.

Het gaat hierbij om:

 • aftrekbare giften;
 • scholingsuitgaven;
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 • betaalde partneralimentatie en andere aftrekbare uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 • weekenduitgaven voor gehandicapten;
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.

Het gaat hierbij om:

 • kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals: advies- en bemiddelingskosten, notariskosten, kadasterkosten, taxatiekosten, kosten voor de NHG, boeterente en bouwrente (deels). Allen voor zover ze te maken hebben met de hypotheek!
 • hypotheekrente voor de hypotheeklening;
 • erfpacht, opstal of beklemming.
Let op: zonder aftrek van het eigenwoningforfait!
Dat moet apart behandeld worden, vul daarom hieronder de woz-waarde in.

De woz-waarde van de eigen woning wordt gebruikt om de bijtelling van het eigenwoningforfait te berekenen, inclusief Wet Hillen en de afbouw hiervan.

Het gaat hierbij om:

 • zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 • MKB-winstvrijstelling;
 • meewerkaftrek;
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
 • stakingsaftrek.

Het gaat hierbij om:

 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen.

Wilt u de gevolgen voor de heffingskortingen meenemen in de berekening?
Bij een ander belastbaar inkomen, veranderen vaak ook een aantal heffingskortingen, korting op de te betalen belasting. Bij de meeste inkomens stijgen de heffingskortingen als, door de aftrek, het inkomen daalt. Dit geeft dan een extra voordeel.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 56 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie