Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

De belangrijkste veranderingen in 202230-12-2021

BerekenHet.nl - Wat verandert er in 2022?Sinds 30 december 2021 zijn al onze rekentools bijgewerkt voor 2022.
Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen.

Wat verandert er (fiscaal) in de rekenregels?
En wat betekent dat voor u?

Bereken het zelf met onze nieuwe of aangepaste berekeningen.

Algemeen

Ook voor dit jaar zijn er weinig grote veranderingen. En wat er gaat veranderen, was meestal al langer bekend en vaak al verwerkt in onze berekeningen.
Alle (fiscale) cijfers voor 2022 zijn nu exact en definitief.

Nieuwe rekentools

Ook het afgelopen jaar zijn er weer rekentools bijgekomen.

Vier berekeningen voor het verduurzamen van een woning:

Rekentools om snel toeslagen te berekenen:

Rekentools voor uw hypoheek en het kopen van een huis:

In 2021 hebben we voor onze loonbelastingberekeningen afscheid moeten nemen van onze samenwerking met Raet. We hebben deze berekeningen begin 2021 zelf gebouwd, maar in verband met het onderhoud helaas wel zonder de ingebouwde cao-sectoren.
Daarnaast zijn er ook verschillende netto inkomensberekeningen bij gekomen.

Onze inflatie berekenen rekentool nu ook rekenen met historische inflatiecijfers van het CBS.

Inkomstenbelasting

Box 1

Het box 1 basistarief daalt heel iets met 0,03% naar 37,07%. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,5%. De algemene heffingskorting en arbeidskorting stijgen voor de meeste mensen iets.

Als gevolg hiervan gaan de meeste mensen minder belasting betalen over hun inkomen. Gebruik deze berekening om het verschil tussen 2022 en 2021 te berekenen.

Wilt u weten wat u in januari 2022 netto overhoudt? Bereken dit dan met de rekentools voor nettoloon en netto-uitkering.

Auto van de zaak

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2022 naar 16% tot € 35.000 (12% tot € 40.000 in 2021).

Aftrektarief

Het aftrektarief gaat naar 40% in 2022 (43% in 2021). Dit betekent dat hogere inkomens nog minder profiteren van aftrekposten voor ondernemers, de eigen woning, maar ook bij giften aan goede doelen. Volgend jaar volgt de laatste stap van het verlagen van het aftrektarief naar ongeveer 37%.

Levensloopregeling

In 2021 is er een einde gekomen aan de levensloopregeling. Als u nog een levenslooptegoed had, is dat inmiddels uitgekeerd.

Box 2

Het box 2 tarief, de dividendbelasting voor ondernemers, blijft ongewijzigd 26,9%.

Box 3

De box 3 vrijstelling stijgt in 2022 naar € 50.650 per persoon (€ 50.000 in 2021).

De forfaitaire tarieven dalen iets. Effectief betekent dit een belastingdruk van tussen de 0,56% en 1,71% (0,59% en 1,76% in 2021). Bereken zelf het box 3 verschil tussen 2021 en 2022.

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de box 3 belasting, met als gevolg dat de overheid de box 3 belasting (waarschijnlijk) versneld zal aanpassen. Wij blijven het volgen en zullen snel met een of meer rekentools komen als er meer bekend is over hoe de belasting er in de toekomst uit komt te zien en de mogelijke compensatie voor te veel (of te weinig) betaalde belasting in het verleden.

Eigen woning en hypotheek

Huizenbezitters

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2022 naar 40% (43% in 2021).
Het tarief eigenwoningforfait wordt voor de meeste mensen 0,45% (0,5% in 2021).
De aflosboete wordt 13,33% (10% in 2021).
En uw huis is weer flink meer waard geworden.

Huizenkopers

De overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning blijft in 2022 ongewijzigd 0, 2 of 8%.

Bij de maximale hypotheek gelden voor 2022 de volgende wijzigingen:

  • De NHG-grens is € 355.000 (maximaal € 376.300 inclusief energiebesparende maatregelen).
  • De financieringslastpercentages zijn aangepast.
  • De kosten voor een hypotheek met NHG zijn in 2022 0,6% (nog 0,7% in 2021).

Onze maximale hypotheek berekening kunt u nu ook gebruiken als de hypotheek (deels) niet aftrekbaar is in box 1.

Hypotheekvoorstellen kunt u doorrekenen met onze rekentool voor de totale netto kosten hypotheek. Vergelijk ook altijd de kosten van de rentevaste periodes.

Ondernemers

De zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310 (€ 3.155 na AOW) en de ondernemersaftrek kan in 2022 voor 40% worden afgetrokken (43% in 2021). Het netto inkomen kunt u – nu voor een jaar naar keuze – berekenen met onze rekentools netto inkomen ondernemer en besteedbaar inkomen zzp’er.

Voor ondernemers met een bv geldt een vennootschapsbelasting van 15% tot € 395.000 belastbare winst. Daarboven wordt het 25,8% in 2022 (was 25% vanaf € 245.001 in 2021).
Bereken wat de totale belastingdruk is met: winst of vermogen uitkeren uit uw bv.

In 2022 is de drempel voor ondernemen vanuit een bv weer wat lager geworden: bv of eenmanszaak.

Het voordeel van een hypotheek uit uw eigen bv t.o.v. aflossen is in 2022 verder gedaald. Denk hierbij wel ook aan de aflosboete.