Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
227 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Bruto-netto AOW & pensioen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.9/10 (420x)

Hoeveel AOW en pensioen krijgt u netto?
Wat houdt u netto over van uw bruto AOW en pensioen?

Bruto-netto AOW & pensioen

Na het bereiken van uw AOW-leeftijd, ontvangt u AOW en meestal ook pensioen van een of meerdere voormalige werkgevers.

Bereken met deze rekentool wat u netto overhoudt van dit bruto pensioen-inkomen.

NB U kunt de hoogte van uw bruto AOW-uitkering berekenen met onze rekentool hoogte AOW-uitkering.

Berekenen

Let op: een bruto-netto berekening moet u altijd per persoon doen.
Vul hierbij alleen uw eigen AOW en uw eigen pensioen(en) in, beiden zonder vakantiegeld.

Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaandeouderenkorting.

Volgens de definities voor de AOW:

  1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
  2. Alleenstaand = alleenstaanden.
per maand

De bedragen voor de AOW-uitkering zijn per 01-01-2021:

  • Alleenstaand: € 1.292,50
  • Gehuwd of samenwonend: € 883,67
  • Als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 1.741,30

Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond, vindt er een korting plaats op uw AOW-uitkering.


NB Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.

per maand

Hoeveel pensioen ontvangt u naast uw AOW-uitkering per maand?
Als u meerdere pensioenuitkeringen heeft, tel deze dan op en vul hier het totaal in.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie