Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
227 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (180x)

Wat houdt u netto over van uw (vervroegd) pensioen, aow en eventueel ander extra inkomen?

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

U kunt met deze rekentool berekenen wat uw netto inkomen is als dit bestaat uit uitkeringen komend van:

 • deeltijdpensioen, vut, prepensioen, vroegpensioen of aow + pensioen;
 • een lijfrenteverzekering of lijfrentesparen uitkering;
 • een stamrecht bv;
 • een levensloopregeling.

Al dan niet in combinatie met extra inkomen uit:

 • loondienst; 
 • neveninkomsten;
 • uw onderneming.

Op deze manier kunt u een goed beeld krijgen van wat uw netto inkomen zal zijn in de jaren rond uw pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld bij parttime pensioen of eerder stoppen met werken waarbij u uw inkomen aanvult uit eerder in uw leven opgebouwd kapitaal.

NB Als u een eigen woning heeft, kunt u ook het belastingvoordeel dat ontstaat uit de hypotheekrenteaftrek meenemen in de berekening. Let hierbij wel op dat u uzelf niet rijk rekent door dit voordeel twee keer mee te nemen: in deze berekening én bij het berekenen van de netto hypotheeklasten.

Berekenen

Let op: een bruto-netto berekening moet u altijd per persoon doen.
Vul hierbij alleen uw eigen AOW, pensioen(en), inkomen, etc, in.

Dit bepaalt onder andere of u recht heeft op de alleenstaande ouderenkorting.

Volgens de definities voor de AOW:

 1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
 2. Alleenstaand = alleenstaanden.
per

Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat in het betreffende jaar geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Als u het bedrag per maand invult, vergeet hier dan niet het vakantiegeld per maand bij op te tellen.

per

Het kan gaan om een:

 • Pensioenuitkering – van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Prepensioen- of VUT-uitkering – van een pensioenfonds, verzekeraar of werkgever.
 • Lijfrenteuitkering – van een bank of verzekeraar.
 • Uitkering uit pensioensparen of beleggen – na banksparen bij een bank.
 • Stamrechtuitkering – uit een stamrecht bv.
 • Levensloopuitkering – van een werkgever, bank of verzekeraar.
NB De berekening gaat er van uit dat het normale progressieve box 1 tarief van toepassing is.
 
Met de -knop kunt u extra (pre)pensioenuitkering toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd (pre)pensioenuitkering weer verwijderen.

uitkering toevoegen
per

Als u naast uw (pre)pensioen ook nog (deels) werkt in loondienst, wat is dan het inkomen dat u hiervoor ontvangt? Als het om meerdere inkomens gaat, tel deze dan op en vul het totaal in.
Als u geen jaarinkomen invult, maar bijvoorbeeld het inkomen per maand, vergeet hier dan niet het vakantiegeld (per periode) bij op te tellen. Het inkomen inclusief vakantiegeld is meestal 1,08 x het bruto salaris.

per

Als u naast uw (pre)pensioen ook nog inkomen als ondernemer of uit neveninkomsten heeft, wat is dan dit inkomen?
Als het om meerdere inkomens gaat, tel deze dan op en vul hier het totaal in.

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. U moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet u (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

Heeft u een eigen woning en wilt u het voordeel van de hypotheekrenteaftrek meenemen in de berekening? Kies dan 'ja', anders 'nee'.

Hoeveel hypotheekrente kunt u in dit jaar aftrekken?
Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening maal de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de resterende looptijd van de hypotheek. Als globale schatting zou u de hoogte van de nu resterende lening maal de hypotheekrente kunnen invullen.

U vindt de WOZ-waarde van uw woning o.a. op uw aanslag gemeentebelastingen.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie