Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
242 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (195x)

Hoe hoog is uw totale netto pensioen inkomen?
Wat houdt u netto over van uw pensioen + eventueel ander inkomen?

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

Let op: als u pensioen krijgt maar u bent de AOW-leeftijd nog niet gepasseerd, krijgt u vroegpensioen. Gebruik dan de bruto-netto vroegpensioen berekening.

U kunt met deze rekentool berekenen wat uw netto inkomen is als u met pensioen bent en uw inkomen bestaat uit uitkeringen komend van:

 • de AOW-uitkering;
 • pensioen;
 • een lijfrenteverzekering of lijfrentesparen uitkering;
 • een stamrecht bv.

Al dan niet in combinatie met extra inkomen uit:

 • loondienst;
 • neveninkomsten;
 • uw onderneming.

Op deze manier kunt u een compleet beeld krijgen van wat uw netto inkomen is of zal zijn na uw AOW-leeftijd, ook als het bestaat uit verschillende inkomensdelen en/of bijverdiensten.
De berekening kunt u maken voor 2018 t/m 2021 en 2022 (voorlopige cijfers).

Gebruik hiernaast de netto voordeel hypotheekrenteaftrek berekening voor de eigen woning.

Berekenen

Let op: deze berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd gepasseerd bent en moet per persoon gemaakt worden.

Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaandeouderenkorting.
Volgens de definities voor de AOW:

 • gehuwd – personen die getrouwd zijn;
 • samenwonend – personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen;
 • alleenstaand – alleenstaanden.

Als u altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, krijgt u meestal een volledige AOW. Kies dan 'ja'. Er wordt dan gerekend met het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Heeft u echter in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan heeft u mogelijk niet altijd AOW opgebouwd. U krijgt dan vaak een lagere AOW. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte, krijgt u meestal 2% minder AOW. Kies dan 'nee' en vul in hoeveel bruto AOW u krijgt. Hetzelfde geldt als u nog een partnertoeslag krijgt.

per
Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
 
De bedragen voor de AOW-uitkering zijn per 01-07-2021:
 • Alleenstaand: € 1.301,43 / maand.
 • Gehuwd of samenwonend: € 889,70 / maand.
 • Als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 1.753,30 / maand.
Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt er een korting plaats op uw AOW-uitkering.
per
Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
 
De bedragen voor het vakantiegeld zijn per 01-07-2021:
 • Alleenstaand: € 71,13 / maand.
 • Gehuwd of samenwonend: € 50,80 / maand.
 • Als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 101,60 / maand.
Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt er ook een korting plaats op uw vakantiegeld.
Kies het soort inkomen of uitkering:
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrenteuitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Vul het bruto bedrag in dat u ontvangt. Kies ook de bijbehorende periode.
NB Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inkomen inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
per jaar
Als u bij de AOW-uitkering niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Kies het soort inkomen of uitkering:
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrenteuitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Vul het bruto bedrag in dat u ontvangt. Kies ook de bijbehorende periode.
NB Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inkomen inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
per jaar
Als u bij de AOW-uitkering niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Inkomen toevoegen

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. U moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet u (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

%

Bijtellingspercentages auto v/d zaak
CO2-uitstoot2016201720182019202020212022
Geen4%4%4%4% *8% *12% *16% *
1-50 g/km15%22%22%22%22%22%22%
51-82 g/km21%22%22%22%22%22%22%
83-106 g/km21%22%22%22%22%22%22%
V/a 107 g/km25%22%22%22%22%22%22%
Ouder dan 15 jaar, zie: youngtimers14% - 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%

* Voor elektrische auto's geldt de lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie hieronder.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

Kijk voor het bijtellingspercentage naar het jaar van ingebruikname van de auto. Het bijtellingspercentage blijft van toepassing zolang de auto van de dezelfde eigenaar is, met een maximum van 60 maanden.

Voor elektrische auto's geldt vanaf 2019 een beperking voor de lage bijtelling, ook bekend als de 'Tesla-taks'. De lage bijtelling geldt voor deze auto's tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het meerdere geldt de standaard hoge bijtelling. Voor waterstofauto's geldt deze beperking (nog?) niet.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

Vul hier de begrenzing in, als deze voor de auto van toepassing is.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1950 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 18 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie