Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (224x)

Hoe hoog is uw totale netto pensioen inkomen?
Wat houdt u netto over van uw pensioen + eventueel ander inkomen?

Bruto-netto pensioen + ander inkomen berekenen

Let op: als u pensioen krijgt maar u bent de AOW-leeftijd nog niet gepasseerd, krijgt u vroegpensioen. Gebruik dan de bruto-netto vroegpensioen berekening.

Is dit de juiste bruto-netto rekentool?
Gebruik de bruto-netto berekening keuzetool.

U kunt met deze rekentool berekenen wat uw netto inkomen is als u met pensioen bent en uw inkomen bestaat uit uitkeringen komend van:

 • de AOW-uitkering;
 • pensioen;
 • een lijfrenteverzekering of lijfrentesparen uitkering;
 • een stamrecht bv.

Al dan niet in combinatie met extra inkomen uit:

 • loondienst;
 • neveninkomsten;
 • uw onderneming.

Op deze manier kunt u een compleet beeld krijgen van wat uw netto inkomen is of zal zijn na uw AOW-leeftijd, ook als het bestaat uit verschillende inkomensdelen en/of bijverdiensten.
De berekening kunt u maken voor 2019 t/m 2023.

Gebruik hiernaast de netto voordeel hypotheekrenteaftrek berekening voor de eigen woning.

Berekenen

Let op: deze berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd gepasseerd bent en moet per persoon gemaakt worden.

Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaandeouderenkorting.
Volgens de definities voor de AOW:

 • gehuwd – personen die getrouwd zijn;
 • samenwonend – personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen;
 • alleenstaand – alleenstaanden.

Als u altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, krijgt u meestal een volledige AOW. Kies dan 'ja'. Er wordt dan gerekend met het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Heeft u echter in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan heeft u mogelijk niet altijd AOW opgebouwd. U krijgt dan vaak een lagere AOW. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte, krijgt u meestal 2% minder AOW. Kies dan 'nee' en vul in hoeveel bruto AOW u krijgt. Hetzelfde geldt als u nog een partnertoeslag krijgt.

per
Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
 
De bedragen voor de AOW-uitkering zijn per 01-01-2023:
 • Alleenstaand: € 1.430,80 / maand.
 • Gehuwd of samenwonend: € 973,86 / maand.
 • Als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 1.942,72 / maand.
Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt er een korting plaats op uw AOW-uitkering.
per
Als u hier niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
 
De bedragen voor het vakantiegeld zijn per 01-01-2023:
 • Alleenstaand: € 71,77 / maand.
 • Gehuwd of samenwonend: € 51,25 / maand.
 • Als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 102,50 / maand.
Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt er ook een korting plaats op uw vakantiegeld.
Kies het soort inkomen of uitkering:
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrente-uitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • Ontslaguitkering – Als u een ontslaguitkering krijgt van een werkgever. Dit kan ook zijn voor vervroegde uittreding (RVU).
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Vul het bruto bedrag in dat u ontvangt. Kies ook de bijbehorende periode.
NB Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inkomen inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
per jaar
Als u bij de AOW-uitkering niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Kies het soort inkomen of uitkering:
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrente-uitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Freelancer / neveninkomsten – Als u inkomsten heeft als freelancer (inkomsten uit overig werk).
 • Zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Dga (directeur eigen bv) – Als u directeur bent van een eigen bv en geen premie werknemersverzekeringen betaalt.
 • In loondienst – Als u werkt bij een werkgever, die u betaalt.
 • Ontslaguitkering – Als u een ontslaguitkering krijgt van een werkgever. Dit kan ook zijn voor vervroegde uittreding (RVU).
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.
 • Buitenlandse inkomsten – Als u buitenlandse inkomsten heeft als werknemer in loondienst.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

Met de -knop kunt u een extra inkomen toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd inkomen weer verwijderen.
per
Vul het bruto bedrag in dat u ontvangt. Kies ook de bijbehorende periode.
NB Als u het inkomen per jaar invult, zorg dan dat dit inkomen inclusief alle extra's is, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, etc.
 
%
per jaar
Als u bij de AOW-uitkering niets invult, wordt er gerekend met de het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder kortingen en/of partnertoeslag.
Als u een bonus of 13e maand ontvangt, vul hier dan de hoogte daarvan in.
Inkomen toevoegen

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. U moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet u (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

 • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1950 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 20 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie