Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
242 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Netto besteedbaar inkomen zzp'er

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (827x)

Wat is uw netto besteedbaar inkomen als zzp-er?
Hoeveel houdt u netto over als ib-ondernemer?

Netto besteedbaar inkomen zzp'er

Bereken het netto besteedbaar inkomen als zzp-er of ib-ondernemer (ondernemer voor de inkomstenbelasting) op basis van uw declarabele uren en uw kosten.

De berekening houdt rekening met de fiscale voordelen voor de ib-ondernemer, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, oudedagsreserve (FOR) en mkb-vrijstelling.

NB De berekening gaat er van uit dat de belastingdienst u erkent als ondernemer. U kunt zelf opgeven of u voldoet aan het urencriterium.

Berekenen

uur

Het aantal declarabele uren is sterk afhankelijke van de activiteiten en de persoon. Normaal ligt dit tussen de 1.000 en 1.200, met uitschieters naar boven tot 1.500 of meer.
Ga uit van 220 werkdagen, ofwel 44 volle werkweken en vermenigvuldig dit met het gemiddelde aantal declarabele uren per week.

Indien van toepassing: inkomsten anders dan uit gedeclareerde uren.
Bijvoorbeeld winst of provisie bij verkoop van producten, royalties, etc.

Het totaal aan alle kosten per jaar: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving), boekhouding/accountant en een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een deel van de winst opzij zetten als reserves of buffer (voor mindere tijden)? Zo ja, hoeveel geld wilt u daarvoor dan jaarlijks gebruiken?
 
NB: Over dit geld betaalt u als IB-ondernemer dezelfde belastingen als bij sparen in privé. U kunt er dus ook voor kiezen om te sparen in privé.
Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, dan kunt u vaak beter kiezen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR), zie hieronder.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

  • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook www.belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

  • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
  • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
  • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Wilt u een deel van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Over dit deel bent u dan vooralsnog geen inkomstenbelasting verschuldigd. Als u 'ja' kiest, zal in de berekening het fiscaal maximaal toegestane bedrag toegevoegd worden aan de FOR.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 39 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie