Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Nettoloon dga berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (98x)

Wat is het nettoloon voor een dga?
Hoe ziet het loonstrookje van een dga er uit?

Nettoloon dga berekenen

Let op: als u geen dga (directeur groot aandeelhouder) bent van uw eigen bv, maar bij een werkgever in dienst bent, gebruik dan de berekening: nettoloon berekenen voor werknemers.

Is dit de juiste bruto-netto rekentool?
Gebruik de bruto-netto berekening keuzetool.

Deze berekening maakt een eenvoudig loonstrookje voor een dga door een bruto – netto berekening te maken volgens de regels van de loonbelasting.

Er wordt rekening gehouden met het inhouden van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (verlaagde percentage Zwv), wat van toepassing is voor een dga.

NB U kunt als dga ook gebruik maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

U kunt het nettoloon berekenen voor 2022, 2023 en 2024.

Berekenen

per

Vul het bruto salaris in per loonperiode en de loonperiode zelf.

Wordt er gelijktijdig ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. uitbetaald?

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1995 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

per periode

Bijvoorbeeld de vrije ruimte binnen binnen de werkkostenregeling (WKR).
Gebruik de –knop om de vrije ruimte op basis van dit inkomen te berekenen.

Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en als van toepassing ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Voor welke datum moet de berekening uitgevoerd worden?
Als u niets invult, wordt er gerekend met de datum van vandaag.
Wanneer is deze datum van belang:

  • Als u gedurende het jaar de AOW-leeftijd bereikt, zal er vanaf dat moment minder loonbelasting worden ingehouden. De berekeningsdatum bepaalt dan welke loonheffingstabellen er gebruikt moeten worden.
  • Soms wijzigen de loonheffingstabellen gedurende het jaar, zoals in 2016 op 1 april. Dan ziet uw loonstrookje er niet altijd hetzelfde uit gedurende het jaar. Vul hier dan in op welke datum er gerekend moet worden, bijvoorbeeld 01-01-2016 of 01-06-2016.
NB De loonheffing op uw loonstrookje is een voorheffing. Bij de belastingaangifte worden de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingskortingen exact bepaald. In een jaar dat u AOW gaat ontvangen en/of als de loonheffingstabellen wijzigen gedurende het jaar, zal er dan vrijwel zeker altijd een correctie plaatsvinden.

Let op: de berekeningsdatum moet altijd in het jaar zelf liggen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie