Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Belasting box 3 - 2023 t.o.v. 2022

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.0/10 (85x)

Hoeveel meer of minder box 3 belasting betaalt u in 2023?
Hoe verandert de box 3 belasting in 2023 t.o.v. 2022?

Belasting box 3 - 2023 t.o.v. 2022

Vanaf 2023 t/m 2025 geldt dat de box 3 belasting berekend wordt volgens de forfaitaire spaarvariant.

In de jaren t/m 2022 wordt de belasting ook nog berekend volgens de oude regelgeving. Het voor u voordeligste resultaat van beiden wordt dan gebruikt voor de te betalen belasting. Vanaf 2023 geldt alleen nog de spaarvariant.

Mensen die wat meer beleggen met hun geld in box 3 en/of een (hypotheek)lening in box 3 hebben, gaan hierdoor meestal meer belasting betalen. De oude wetgeving was voor hun vaak voordeliger.

De vermogensvrijstelling stijgt in 2023 naar € 57.000 per persoon, dubbel voor fiscaal partners. Het belastingtarief stijgt van 31% naar 32%.

Bereken met deze berekening hoeveel meer of minder vermogensbelasting u betaalt in 2023 ten opzichte van 2022.

 

Berekenen

Als u een fiscaal partner heeft, moet u hieronder uw gezamelijke spaargeld, overige bezittingen en schulden in box 3 invullen.
 
NB Voor de box 3 belasting volgens de spaarvariant maakt de onderlinge verdeling bij de aangifte niet uit voor de hoogte van de vermogensbelasting.

(samen)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

(samen)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.

(samen)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

%

Bij de aangifte mag u het gezamenlijke belaste vermogen (de grondslag) vrij verdelen tussen uw partner en uzelf. Welk deel hiervan heeft of wilt u bij de belastingaangifte opgegeven bij uw partner?
Voor de belasting volgens de oude regelgeving is 50% vaak de beste keuze, voor de belasting volgens de spaarvariant maakt het meestal niet uit.
 
Let op: dit kan in uw situatie anders zijn. U kunt het beste verschillende keuze's uitproberen bij de online aangifte.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 27 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie