Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
245 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (5x)

Hoeveel van uw AOW of pensioen krijgt u netto uitbetaald?
Wat wordt er netto uitbetaald van uw lijfrente-uitkering?

Gesponsord

Beste online vermogensbeheerder

• Ga doorbeleggen met uw uitkerende lijfrente.
• Uniek: direct een tot 50% hogere aanvangsuitkering.

Doelbeleggen leefrente voor een hogere uitkering bij aanvang.
Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Meer informatie  

Netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering

Bereken hoeveel u van uw AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering u netto uitbetaald krijgt van de uitkeringsinstantie.

Let op: Deze berekening berekent hoeveel u netto uitbetaald krijgt van een enkele uitkering. Heeft u naast uw AOW ook pensioen en/of ander inkomen, gebruik dan onze AOW, pensioen en ander inkomen berekening om te berekenen hoeveel u netto overhoudt van dit totale pensioeninkomen.

 

NB U kunt de hoogte van uw bruto AOW-uitkering berekenen met onze rekentool hoogte AOW-uitkering.

Berekenen

Kies het soort uitkering:

 • AOW-uitkering – Als u een AOW-uitkering ontvangt.
 • Pensioen – Als u een pensioenuitkering ontvangt.
 • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrenteuitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.
 • Stamrechtuitkering – Als u uitkeringen uit een stamrecht bv krijgt.
 • Partneralimentatie – Als u partneralimentatie ontvangt. NB Kinderalimentatie is belastingvrij en moet u hier niet bij optellen.
 • Bijstand (aanvullend) via SVB – Als u een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.

/

Vul de bruto uitkering per uitkeringsperiode in en de uitkeringsperiode zelf.

per maand

De bruto AOW-uitkeringen (inclusief inkomensondersteuning AOW) zijn per 01-07-2021:

 • alleenstaand: € 1.301,43 / maand;
 • gehuwd of samenwonend: € 889,70 / maand;
 • als u nog recht heeft op een partnertoeslag: € 1.753,30 / maand.
Als u niet uw hele leven verzekerd bent geweest voor de AOW, bijvoorbeeld omdat u deels in het buitenland heeft gewoond, vindt er een korting plaats op uw AOW-uitkering.

Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaandeouderenkorting.
Volgens de definities voor de AOW:

 • gehuwd – personen die getrouwd zijn;
 • samenwonend – personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen;
 • alleenstaand – alleenstaanden.

Wordt er gelijktijdig ook vakantiegeld uitbetaald?

Hoeveel vakantiegeld wordt er gelijktijdig uitbetaald?

Wat was uw jaarinkomen vorig jaar? Dit 'jaarloon bijzonder tarief' is nodig om te berekenen hoe veel belasting er moet worden ingehouden op het vakantiegeld.
 
NB Als u niets invult, gaat de berekening ervan uit dat u vorig jaar hetzelfde inkomen had.

Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1950 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting en ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één uitkeringsinstantie worden toegepast.

Voor welke datum moet de berekening uitgevoerd worden?
Als u niets invult, wordt er gerekend met de datum van vandaag.
Wanneer is deze datum van belang:

 • Als u gedurende het jaar de AOW-leeftijd bereikt, zal er vanaf dat moment minder loonbelasting worden ingehouden. De berekeningsdatum bepaalt dan welke loonheffingstabellen er gebruikt moeten worden.
 • Soms wijzigen de loonheffingstabellen gedurende het jaar, zoals in 2016 op 1 april. Dan ziet uw loonstrookje er niet altijd hetzelfde uit gedurende het jaar. Vul hier dan in op welke datum er gerekend moet worden, bijvoorbeeld 01-01-2016 of 01-06-2016.
NB De loonheffing op uw loonstrookje is een voorheffing. Bij de belastingaangifte worden de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingskortingen exact bepaald. In een jaar dat u AOW gaat ontvangen en/of als de loonheffingstabellen wijzigen gedurende het jaar, zal er dan vrijwel zeker altijd een correctie plaatsvinden.

Let op: de berekeningsdatum moet altijd in het jaar zelf liggen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 18 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie