Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Uitkering box 3 kapitaalverzekering

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (76x)

Hoeveel belasting betaalt over de uitkering van uw box 3 kapitaalverzekering?

Uitkering box 3 kapitaalverzekering

Als u een kapitaalverzekering heeft in box 3, is tegenwoordig een actuele vraag: doorwoekeren of afkopen?
Kapitaalverzekeringen hebben vaak erg hoge (onzichtbare) interne kosten die het rendement zwaar drukken. Sinds Tros Radar zich hier mee bemoeid heeft, noemen we dit woekerpolissen

Met onderstaande rekenmodule kunt u zelf berekenen wat u aan belasting moet betalen als u uw kapitaalverzekering in box 3 nu laat uitkeren of vroegtijdig afkoopt.

Deze informatie kunt u dan gebruiken bij uw afweging of u door moet gaan met uw woekerpolis of niet.

Let op: kapitaalverzekeringen zijn zeer complexe producten, ook fiscaal. Win daarom altijd advies in bij een goede adviseur voordat u belangrijke beslissingen neemt.

Onderstaande berekening geldt voor uitkeren van de verzekering bij leven.

Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), gebruik dan onze andere berekening: KEW uitkeren.

Berekenen

Wanneer heeft u de kapitaalverzekering afgesloten?
NB Voor oud regime kapitaalverzekeringen (afgesloten voor 14-9-1999) gelden strenge fiscale regels betreffende het later wijzigingen van de polis. Er mag zo goed als niets gewijzigd zijn.
Deze berekening gaat er van uit dat hieraan voldaan is.

Welk bedrag keert de kapitaalverzekering uit?

Heeft u tijdens de looptijd voldaan aan de fiscale voorwaarden voor een Kapitaalverzekering Brede Herwaardering, en doet u dit ook bij de uitkering van de kapitaalverzekering?

U kunt vanaf 1 april 2017 een Kapitaalverzekering Brede Herwaardering afkopen met een maximale fiscale vrijstelling. De tijdklemmen zijn vanaf die datum verdwenen.
Let op: voorwaarde hiervoor is wel dat u gedurende de gehele looptijd premie heeft betaald, of als dit niet het geval is, tenminste 15 jaar premie heeft betaald. De voorwaarden en fiscale gevolgen kunnen complex zijn, vraag daarom altijd eerst fiscaal advies, voordat u gaat aflossen.

jaar

Hoelang heeft de kapitaalverzekering gelopen op het moment van uitkeren?

Hoeveel geld heeft u in totaal ingelegd in de kapitaalverzekering?

Als u getrouwd of fiscaal partner bent, heeft u sinds 2016 recht op een dubbele vrijstelling, ook als u niet beiden als begunstigde in de polis opgenomen bent.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit wordt gebruikt om te berekenen wat de te betalen belasting is.

Als u uw vrijstelling kapitaalverzekering in box 3 al deels benut heeft, bijvoorbeeld bij een andere kapitaalverzekering, vul dan hier het het bedrag in waarmee uw vrijstelling verminderd moet worden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 31 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie